Veracruz(U20) 2 - 0 Lobos BUAP (U20)
ราคาบอล : ยังไม่มีราคาบอล
2 0
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
MEX U20 29/07/18 Lobos BUAP (U20) 2-0 Veracruz(U20) 0-0
MEX U20 24/02/18 Lobos BUAP (U20) 3-0 Veracruz(U20)
MEX U20 17/09/17 Veracruz(U20) 0-1 Lobos BUAP (U20)
ผลงานที่พบกัน
MEX U20 2 Lobos BUAP (U20)
ผล : 0 Veracruz(U20)
MEX U20 3 Lobos BUAP (U20)
ผล : 0 Veracruz(U20)
MEX U20 0 Veracruz(U20)
ผล : 1 Lobos BUAP (U20)
Veracruz(U20) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
MEX U20 24/11/18 คลับ อเมริกา(U20) 2-1 Veracruz(U20) 1-1
MEX U20 09/11/18 Veracruz(U20) 3-0 กัวเรตาโร่(U20) 3-0
MEX U20 02/11/18 มอนเทอร์เรย์(U20) 3-2 Veracruz(U20) 1-1
MEX U20 26/10/18 Veracruz(U20) 0-0 ปาชูก้า(U20) 0-0
MEX U20 19/10/18 อัตลาส(U20) 4-0 Veracruz(U20) 2-0
MEX U20 05/10/18 Veracruz(U20) 0-3 เนกาซ่า(U20) 0-2
MEX U20 28/09/18 Veracruz(U20) 1-1 Leon U20 1-1
MEX U20 23/09/18 ซานโตส ลากูน่า(U20) 1-0 Veracruz(U20)
MEX U20 14/09/18 Veracruz(U20) 0-3 โตลูก้า(U20)
MEX U20 01/09/18 ครูซ อาซูล(U20) 0-1 Veracruz(U20) 0-1
MEX U20 26/08/18 Veracruz(U20) 0-1 คลับ ตีฮัวนา(U20)
MEX U20 17/08/18 Veracruz(U20) 0-2 ชีวาส กัวดาลาจาร่า(U20) 0-1
MEX U20 11/08/18 พูอีบลา(U20) 1-1 Veracruz(U20) 1-1
MEX U20 03/08/18 Veracruz(U20) 2-3 มอเรเลีย(U20) 1-0
MEX U20 29/07/18 Lobos BUAP (U20) 2-0 Veracruz(U20) 0-0
MEX U20 20/07/18 Veracruz(U20) 2-2 พูมาส ยูนัม(U20) 0-2
MEX U20 29/04/18 Veracruz(U20) 1-2 ครูซ อาซูล(U20) 1-1
MEX U20 22/04/18 โตลูก้า(U20) 1-0 Veracruz(U20) 1-0
MEX U20 08/04/18 ชีวาส กัวดาลาจาร่า(U20) 1-0 Veracruz(U20) 1-0
MEX U20 01/04/18 Veracruz(U20) 1-1 คลับ ตีฮัวนา(U20) 1-0
Veracruz(U20) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
MEX U20 3 คลับ อเมริกา(U20)
ผล : 2 Veracruz(U20)
MEX U20 3 Veracruz(U20)
ผล : 2 กัวเรตาโร่(U20)
MEX U20 3 มอนเทอร์เรย์(U20)
ผล : 2 Veracruz(U20)
MEX U20 3 Veracruz(U20)
ผล : 2 ปาชูก้า(U20)
MEX U20 3 อัตลาส(U20)
ผล : 2 Veracruz(U20)
MEX U20 3 Veracruz(U20)
ผล : 2 เนกาซ่า(U20)
MEX U20 3 Veracruz(U20)
ผล : 2 Leon U20
MEX U20 3 ซานโตส ลากูน่า(U20)
ผล : 2 Veracruz(U20)
MEX U20 3 Veracruz(U20)
ผล : 2 โตลูก้า(U20)
MEX U20 3 ครูซ อาซูล(U20)
ผล : 2 Veracruz(U20)
MEX U20 3 Veracruz(U20)
ผล : 2 คลับ ตีฮัวนา(U20)
MEX U20 3 Veracruz(U20)
ผล : 2 ชีวาส กัวดาลาจาร่า(U20)
MEX U20 3 พูอีบลา(U20)
ผล : 2 Veracruz(U20)
MEX U20 3 Veracruz(U20)
ผล : 2 มอเรเลีย(U20)
MEX U20 3 Lobos BUAP (U20)
ผล : 2 Veracruz(U20)
MEX U20 3 Veracruz(U20)
ผล : 2 พูมาส ยูนัม(U20)
MEX U20 3 Veracruz(U20)
ผล : 2 ครูซ อาซูล(U20)
MEX U20 3 โตลูก้า(U20)
ผล : 2 Veracruz(U20)
MEX U20 3 ชีวาส กัวดาลาจาร่า(U20)
ผล : 2 Veracruz(U20)
MEX U20 3 Veracruz(U20)
ผล : 2 คลับ ตีฮัวนา(U20)
Lobos BUAP (U20) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
MEX U20 06/01/19 Lobos BUAP (U20) 1-2 ซานโตส ลากูน่า(U20) 0-1
MEX U20 25/11/18 Lobos BUAP (U20) 0-3 โตลูก้า(U20) 0-1
MEX U20 10/11/18 ครูซ อาซูล(U20) 1-3 Lobos BUAP (U20) 1-0
MEX U20 03/11/18 Lobos BUAP (U20) 0-1 คลับ ตีฮัวนา(U20) 0-0
MEX U20 28/10/18 ติเกรส์ UANL(U20) 1-0 Lobos BUAP (U20) 1-0
MEX U20 08/10/18 พูอีบลา(U20) 3-2 Lobos BUAP (U20) 0-1
MEX U20 30/09/18 Lobos BUAP (U20) 2-1 มอเรเลีย(U20)
MEX U20 22/09/18 Leon U20 3-2 Lobos BUAP (U20) 2-2
MEX U20 19/09/18 ซานโตส ลากูน่า(U20) 2-0 Lobos BUAP (U20) 0-0
MEX U20 16/09/18 พูมาส ยูนัม(U20) 4-1 Lobos BUAP (U20) 2-1
MEX U20 02/09/18 Lobos BUAP (U20) 0-3 คลับ อเมริกา(U20) 0-2
MEX U20 27/08/18 กัวเรตาโร่(U20) 3-1 Lobos BUAP (U20)
MEX U20 22/08/18 Lobos BUAP (U20) 0-0 มอนเทอร์เรย์(U20) 0-0
MEX U20 19/08/18 ปาชูก้า(U20) 1-0 Lobos BUAP (U20) 1-0
MEX U20 11/08/18 Lobos BUAP (U20) 1-3 อัตลาส(U20) 1-2
MEX U20 05/08/18 เนกาซ่า(U20) 3-0 Lobos BUAP (U20)
MEX U20 29/07/18 Lobos BUAP (U20) 2-0 Veracruz(U20) 0-0
MEX U20 14/04/18 Lobos BUAP (U20) 1-3 เนกาซ่า(U20) 1-1
MEX U20 31/03/18 Lobos BUAP (U20) 2-0 โตลูก้า(U20)
MEX U20 18/03/18 Leon U20 0-3 Lobos BUAP (U20)
Lobos BUAP (U20) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
MEX U20 3 Lobos BUAP (U20)
ผล : 2 ซานโตส ลากูน่า(U20)
MEX U20 3 Lobos BUAP (U20)
ผล : 2 โตลูก้า(U20)
MEX U20 3 ครูซ อาซูล(U20)
ผล : 2 Lobos BUAP (U20)
MEX U20 3 Lobos BUAP (U20)
ผล : 2 คลับ ตีฮัวนา(U20)
MEX U20 3 ติเกรส์ UANL(U20)
ผล : 2 Lobos BUAP (U20)
MEX U20 3 พูอีบลา(U20)
ผล : 2 Lobos BUAP (U20)
MEX U20 3 Lobos BUAP (U20)
ผล : 2 มอเรเลีย(U20)
MEX U20 3 Leon U20
ผล : 2 Lobos BUAP (U20)
MEX U20 3 ซานโตส ลากูน่า(U20)
ผล : 2 Lobos BUAP (U20)
MEX U20 3 พูมาส ยูนัม(U20)
ผล : 2 Lobos BUAP (U20)
MEX U20 3 Lobos BUAP (U20)
ผล : 2 คลับ อเมริกา(U20)
MEX U20 3 กัวเรตาโร่(U20)
ผล : 2 Lobos BUAP (U20)
MEX U20 3 Lobos BUAP (U20)
ผล : 2 มอนเทอร์เรย์(U20)
MEX U20 3 ปาชูก้า(U20)
ผล : 2 Lobos BUAP (U20)
MEX U20 3 Lobos BUAP (U20)
ผล : 2 อัตลาส(U20)
MEX U20 3 เนกาซ่า(U20)
ผล : 2 Lobos BUAP (U20)
MEX U20 3 Lobos BUAP (U20)
ผล : 2 Veracruz(U20)
MEX U20 3 Lobos BUAP (U20)
ผล : 2 เนกาซ่า(U20)
MEX U20 3 Lobos BUAP (U20)
ผล : 2 โตลูก้า(U20)
MEX U20 3 Leon U20
ผล : 2 Lobos BUAP (U20)