The Cong(U19) 1 - 1 ด่านัง(U19)
ราคาบอล : ยังไม่มีราคาบอล
1 1
45'
61'
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
ผลงานที่พบกัน
The Cong(U19) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
VIE U19 10/03/19 The Cong(U19) 3-1 ฮุง วูอง อานซาง(U19) 0-1
VIE U19 08/03/19 ฮอง อันห์ ยาลาย(U19) 1-0 The Cong(U19) 1-0
VIE U19 02/03/19 Pho Hien(U19) 1-2 The Cong(U19) 0-2
VIE U19 28/02/19 The Cong(U19) 2-0 ฮานอย ทีแอนด์ที(U19) 1-0
VIE U19 22/02/19 The Cong(U19) 5-1 เมกาสตาร์ นัม ดินห์(U19) -1.25 ได้ 3-0
VIE U19 20/02/19 ทัน กวางนินห์(U19) 1-3 The Cong(U19) 1.0 ได้ 0-3
VIE U19 25/01/19 The Cong(U19) 0-0 Pho Hien(U19) 0.25 ได้1/2 0-0
VIE U19 23/01/19 ฮานอย ทีแอนด์ที(U19) 3-0 The Cong(U19) 0.5 เสีย 1-0
VIE U19 17/01/19 เมกาสตาร์ นัม ดินห์(U19) 1-3 The Cong(U19) 1.5 ได้ 1-3
VIE U19 15/01/19 The Cong(U19) 0-1 ทัน กวางนินห์(U19) 0-0
VIE U19 13/03/18 The Cong(U19) 0-2 ด่งท้าป เอฟซี(U19) -0.25 เสีย 0-1
VIE U19 11/03/18 ด่งนาย เอฟซี(U19) 1-3 The Cong(U19) 1.75 ได้1/2 0-2
VIE U19 09/03/18 The Cong(U19) 1-0 ฮอง อันห์ ยาลาย(U19) -0.75 ได้1/2 0-0
VIE U19 07/03/18 ซงลาม เหงะอาน(U19) 2-3 The Cong(U19) 1-2
VIE U19 01/02/18 กอง อัน งัน ดัน เอฟซี (U19) 0-2 The Cong(U19) 1.75 ได้1/2
VIE U19 30/01/18 พีวีเอฟ(U19) 1-1 The Cong(U19) 1.75 เสีย 0-1
VIE U19 26/01/18 The Cong(U19) 1-0 ฮานอย ทีแอนด์ที(U19) -0.25 ได้ 1-0
VIE U19 24/01/18 The Cong(U19) 5-0 ทัน กวางนินห์(U19) 1-0
VIE U19 22/01/18 เมกาสตาร์ นัม ดินห์(U19) 0-2 The Cong(U19) 2.0 เจ๊า 0-0
VIE U19 18/01/18 The Cong(U19) 2-0 กอง อัน งัน ดัน เอฟซี (U19) -1.5 ได้ 1-0
The Cong(U19) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
VIE U19 3 The Cong(U19)
ผล : 2 ฮุง วูอง อานซาง(U19)
VIE U19 3 ฮอง อันห์ ยาลาย(U19)
ผล : 2 The Cong(U19)
VIE U19 3 Pho Hien(U19)
ผล : 2 The Cong(U19)
VIE U19 3 The Cong(U19)
ผล : 2 ฮานอย ทีแอนด์ที(U19)
VIE U19 -1.25 3 The Cong(U19)
ผล : ได้ 2 เมกาสตาร์ นัม ดินห์(U19)
VIE U19 1.0 3 ทัน กวางนินห์(U19)
ผล : ได้ 2 The Cong(U19)
VIE U19 0.25 3 The Cong(U19)
ผล : ได้1/2 2 Pho Hien(U19)
VIE U19 0.5 3 ฮานอย ทีแอนด์ที(U19)
ผล : เสีย 2 The Cong(U19)
VIE U19 1.5 3 เมกาสตาร์ นัม ดินห์(U19)
ผล : ได้ 2 The Cong(U19)
VIE U19 3 The Cong(U19)
ผล : 2 ทัน กวางนินห์(U19)
VIE U19 -0.25 3 The Cong(U19)
ผล : เสีย 2 ด่งท้าป เอฟซี(U19)
VIE U19 1.75 3 ด่งนาย เอฟซี(U19)
ผล : ได้1/2 2 The Cong(U19)
VIE U19 -0.75 3 The Cong(U19)
ผล : ได้1/2 2 ฮอง อันห์ ยาลาย(U19)
VIE U19 3 ซงลาม เหงะอาน(U19)
ผล : 2 The Cong(U19)
VIE U19 1.75 3 กอง อัน งัน ดัน เอฟซี (U19)
ผล : ได้1/2 2 The Cong(U19)
VIE U19 1.75 3 พีวีเอฟ(U19)
ผล : เสีย 2 The Cong(U19)
VIE U19 -0.25 3 The Cong(U19)
ผล : ได้ 2 ฮานอย ทีแอนด์ที(U19)
VIE U19 3 The Cong(U19)
ผล : 2 ทัน กวางนินห์(U19)
VIE U19 2.0 3 เมกาสตาร์ นัม ดินห์(U19)
ผล : เจ๊า 2 The Cong(U19)
VIE U19 -1.5 3 The Cong(U19)
ผล : ได้ 2 กอง อัน งัน ดัน เอฟซี (U19)
ด่านัง(U19) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
VIE U19 10/03/19 ด่านัง(U19) 2-1 ฮอง อันห์ ยาลาย(U19)
VIE U19 08/03/19 ฮุง วูอง อานซาง(U19) 0-3 ด่านัง(U19) 0-2
VIE U19 02/03/19 ด่านัง(U19) 1-1 Thua Thien Hue(U19)
VIE U19 25/02/19 ห่าติ๋ญ(U19) 1-3 ด่านัง(U19) 0.25 ได้ 1-1
VIE U19 22/02/19 ด่านัง(U19) 3-2 ทันห์ เฮาห์(U19) -1.25 เสีย1/2 1-0
VIE U19 20/02/19 ซงลาม เหงะอาน(U19) 0-2 ด่านัง(U19) -0.75 ได้ 0-0
VIE U19 25/01/19 Thua Thien Hue(U19) 1-0 ด่านัง(U19) 0.75 เสีย 1-0
VIE U19 20/01/19 ด่านัง(U19) 1-0 ห่าติ๋ญ(U19) -0.75 ได้1/2 0-0
VIE U19 17/01/19 ทันห์ เฮาห์(U19) 0-0 ด่านัง(U19) -0.25 ได้1/2 0-0
VIE U19 15/01/19 ด่านัง(U19) 1-0 ซงลาม เหงะอาน(U19) 0-0
VIE U19 01/02/18 ห่าติ๋ญ(U19) 0-2 ด่านัง(U19)
VIE U19 26/01/18 ด่านัง(U19) 2-2 ทันห์ เฮาห์(U19) 0.75 ได้ 1-0
VIE U19 24/01/18 ซงลาม เหงะอาน(U19) 1-0 ด่านัง(U19) 0-0
VIE U19 18/01/18 ด่านัง(U19) 2-2 ห่าติ๋ญ(U19)
VIE U19 13/01/18 ทันห์ เฮาห์(U19) 2-2 ด่านัง(U19)
VIE U19 10/01/18 ด่านัง(U19) 1-2 ซงลาม เหงะอาน(U19) 0.25 เสีย 0-2
VIE U19 08/01/18 กว๋างนาม เอฟซี(U19) 2-1 ด่านัง(U19)
VIE U19 14/03/17 Binh Thuan(U19) 0-6 ด่านัง(U19) 1.25 ได้ 0-0
VIE U19 11/03/17 ด่านัง(U19) 0-1 คานห์ ฮัว(U19) 0-1
VIE U19 08/03/17 ด่านัง(U19) 1-2 กว๋างนาม เอฟซี(U19) 0.5 เสีย 1-2
ด่านัง(U19) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
VIE U19 3 ด่านัง(U19)
ผล : 2 ฮอง อันห์ ยาลาย(U19)
VIE U19 3 ฮุง วูอง อานซาง(U19)
ผล : 2 ด่านัง(U19)
VIE U19 3 ด่านัง(U19)
ผล : 2 Thua Thien Hue(U19)
VIE U19 0.25 3 ห่าติ๋ญ(U19)
ผล : ได้ 2 ด่านัง(U19)
VIE U19 -1.25 3 ด่านัง(U19)
ผล : เสีย1/2 2 ทันห์ เฮาห์(U19)
VIE U19 -0.75 3 ซงลาม เหงะอาน(U19)
ผล : ได้ 2 ด่านัง(U19)
VIE U19 0.75 3 Thua Thien Hue(U19)
ผล : เสีย 2 ด่านัง(U19)
VIE U19 -0.75 3 ด่านัง(U19)
ผล : ได้1/2 2 ห่าติ๋ญ(U19)
VIE U19 -0.25 3 ทันห์ เฮาห์(U19)
ผล : ได้1/2 2 ด่านัง(U19)
VIE U19 3 ด่านัง(U19)
ผล : 2 ซงลาม เหงะอาน(U19)
VIE U19 3 ห่าติ๋ญ(U19)
ผล : 2 ด่านัง(U19)
VIE U19 0.75 3 ด่านัง(U19)
ผล : ได้ 2 ทันห์ เฮาห์(U19)
VIE U19 3 ซงลาม เหงะอาน(U19)
ผล : 2 ด่านัง(U19)
VIE U19 3 ด่านัง(U19)
ผล : 2 ห่าติ๋ญ(U19)
VIE U19 3 ทันห์ เฮาห์(U19)
ผล : 2 ด่านัง(U19)
VIE U19 0.25 3 ด่านัง(U19)
ผล : เสีย 2 ซงลาม เหงะอาน(U19)
VIE U19 3 กว๋างนาม เอฟซี(U19)
ผล : 2 ด่านัง(U19)
VIE U19 1.25 3 Binh Thuan(U19)
ผล : ได้ 2 ด่านัง(U19)
VIE U19 3 ด่านัง(U19)
ผล : 2 คานห์ ฮัว(U19)
VIE U19 0.5 3 ด่านัง(U19)
ผล : เสีย 2 กว๋างนาม เอฟซี(U19)