Sao Jose PoA RS Youth 1 - 1 ปอนเต เปรตา(Youth)
ราคาบอล : 0.25
1 1
45' Vinicius
Felipe 80'
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
ผลงานที่พบกัน
Sao Jose PoA RS Youth - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
BRA SPYC 10/01/19 Sao Jose PoA RS Youth 0-1 ริโอ เปรโต้(Youth) 0.75 เสีย1/2 0-1
BRA SPYC 07/01/19 เพนาโปเลนเซ่(Youth) 0-1 Sao Jose PoA RS Youth 0.5 ได้ 0-1
BRA SPYC 04/01/19 ชาเปโคเอนเซ่(Youth) 1-2 Sao Jose PoA RS Youth -0.5 ได้ 0-0
BRA SPYC 10/01/18 เรดบูลล์ บราซิล(Youth) 2-2 Sao Jose PoA RS Youth -0.5 ได้ 0-1
BRA SPYC 08/01/18 Sao Jose PoA RS Youth 1-2 อาไว(Youth) 0.5 เสีย 0-1
BRA SPYC 04/01/18 เปาลิสต้า(Youth) 0-1 Sao Jose PoA RS Youth -0.25 ได้ 0-0
INT CF 18/05/17 CE Aimore Youth 1-3 Sao Jose PoA RS Youth 0.25 ได้ 1-1
BRA SPYC 11/01/15 กัวรานี่ SP(Youth) 2-1 Sao Jose PoA RS Youth -1.0 เจ๊า 1-0
BRA SPYC 08/01/15 Sao Jose PoA RS Youth 0-2 วิลา โนวา(Youth) 2.25 ได้1/2 0-0
BRA SPYC 04/01/15 คริคูม่า(Youth) 2-0 Sao Jose PoA RS Youth -1.25 เสีย 1-0
BRA SPYC 11/01/13 Sao Jose PoA RS Youth 1-4 ครูไซโร่(Youth) 2.0 เสีย 0-2
BRA SPYC 08/01/13 Sao Jose PoA RS Youth 0-2 เซา คาเอตาโน่(Youth) 0.5 เสีย 0-0
BRA SPYC 05/01/13 Sao Jose PoA RS Youth 1-3 Sao Francisco BA Youth -0.5 เสีย 0-2
BRA SPYC 11/01/12 Sao Jose PoA RS Youth 2-4 โบตาโฟโก้ RJ(Youth) 1.5 เสีย 2-2
BRA SPYC 08/01/12 Sao Jose PoA RS Youth 0-0 อเมริกาโน่ MA(Youth) -1.75 เสีย 0-0
BRA SPYC 05/01/12 Sao Jose PoA RS Youth 2-1 วิลา โนวา(Youth) -0.5 ได้ 0-0
BRA SPYC 11/01/11 Sao Jose PoA RS Youth 0-3 ฟลาเมงโก RJ(Youth) 0-2
BRA SPYC 08/01/11 Sao Jose PoA RS Youth 2-3 โมจิ มิริม(Youth) 1-1
BRA SPYC 05/01/11 Sao Jose PoA RS Youth 3-1 Gurupi Youth 2-1
BRA SPYC 10/01/10 Sao Jose PoA RS Youth 1-2 เกรมิโอ้ RS(Youth) 0.25 เสีย 1-1
Sao Jose PoA RS Youth - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
BRA SPYC 0.75 3 Sao Jose PoA RS Youth
ผล : เสีย1/2 2 ริโอ เปรโต้(Youth)
BRA SPYC 0.5 3 เพนาโปเลนเซ่(Youth)
ผล : ได้ 2 Sao Jose PoA RS Youth
BRA SPYC -0.5 3 ชาเปโคเอนเซ่(Youth)
ผล : ได้ 2 Sao Jose PoA RS Youth
BRA SPYC -0.5 3 เรดบูลล์ บราซิล(Youth)
ผล : ได้ 2 Sao Jose PoA RS Youth
BRA SPYC 0.5 3 Sao Jose PoA RS Youth
ผล : เสีย 2 อาไว(Youth)
BRA SPYC -0.25 3 เปาลิสต้า(Youth)
ผล : ได้ 2 Sao Jose PoA RS Youth
INT CF 0.25 3 CE Aimore Youth
ผล : ได้ 2 Sao Jose PoA RS Youth
BRA SPYC -1.0 3 กัวรานี่ SP(Youth)
ผล : เจ๊า 2 Sao Jose PoA RS Youth
BRA SPYC 2.25 3 Sao Jose PoA RS Youth
ผล : ได้1/2 2 วิลา โนวา(Youth)
BRA SPYC -1.25 3 คริคูม่า(Youth)
ผล : เสีย 2 Sao Jose PoA RS Youth
BRA SPYC 2.0 3 Sao Jose PoA RS Youth
ผล : เสีย 2 ครูไซโร่(Youth)
BRA SPYC 0.5 3 Sao Jose PoA RS Youth
ผล : เสีย 2 เซา คาเอตาโน่(Youth)
BRA SPYC -0.5 3 Sao Jose PoA RS Youth
ผล : เสีย 2 Sao Francisco BA Youth
BRA SPYC 1.5 3 Sao Jose PoA RS Youth
ผล : เสีย 2 โบตาโฟโก้ RJ(Youth)
BRA SPYC -1.75 3 Sao Jose PoA RS Youth
ผล : เสีย 2 อเมริกาโน่ MA(Youth)
BRA SPYC -0.5 3 Sao Jose PoA RS Youth
ผล : ได้ 2 วิลา โนวา(Youth)
BRA SPYC 3 Sao Jose PoA RS Youth
ผล : 2 ฟลาเมงโก RJ(Youth)
BRA SPYC 3 Sao Jose PoA RS Youth
ผล : 2 โมจิ มิริม(Youth)
BRA SPYC 3 Sao Jose PoA RS Youth
ผล : 2 Gurupi Youth
BRA SPYC 0.25 3 Sao Jose PoA RS Youth
ผล : เสีย 2 เกรมิโอ้ RS(Youth)
ปอนเต เปรตา(Youth) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
BRA SPYC 09/01/19 Ceilandia DF Youth 1-5 ปอนเต เปรตา(Youth) 2.0 ได้ 1-5
BRA SPYC 07/01/19 ปอนเต เปรตา(Youth) 1-1 ซิเอร่า(Youth) -0.5 เสีย 0-1
BRA SPYC 03/01/19 Andradina SP Youth 1-1 ปอนเต เปรตา(Youth) 1.75 เสีย 1-1
BRA SPY 09/11/18 พัลไมรัส(Youth) 2-0 ปอนเต เปรตา(Youth) -1.5 เสีย 2-0
BRA SPY 13/10/18 ปอนเต เปรตา(Youth) 0-2 ซานโต อังเดร (Youth) -1.25 เสีย 0-0
BRA SPY 15/09/18 ปอนเต เปรตา(Youth) 4-1 Matonense SP Youth 2-0
BRA SPY 25/08/18 ปอนเต เปรตา(Youth) 1-1 โนโวริซอนติโน่(Youth) 0-0
BRA U20 25/07/18 ปอนเต เปรตา(Youth) 3-1 เกรมิโอ้ RS(Youth) 0.0 ได้ 1-1
BRA U20 19/07/18 พัลไมรัส(Youth) 5-0 ปอนเต เปรตา(Youth) -1.25 เสีย 2-0
BRA U20 12/07/18 ปอนเต เปรตา(Youth) 1-2 ฟลูมิเนนเซ RJ(Youth) -0.0 เสีย 0-1
BRA U20 05/07/18 ชาเปโคเอนเซ่(Youth) 3-1 ปอนเต เปรตา(Youth) -0.25 เสีย 1-0
BRA SPY 01/07/18 ปอนเต เปรตา(Youth) 2-1 Oeste Youth -1.25 เสีย1/2 0-0
BRA SPY 24/06/18 เรดบูลล์ บราซิล(Youth) 0-2 ปอนเต เปรตา(Youth) -0.25 ได้ 0-1
BRA SPY 21/06/18 ปอนเต เปรตา(Youth) 1-0 เซา เบนโต้(Youth) -1.25 เสีย1/2 0-0
BRA SPY 16/06/18 บรากันติโน้(Youth) 1-2 ปอนเต เปรตา(Youth) 0.75 ได้1/2 0-2
BRA SPY 09/06/18 ปอนเต เปรตา(Youth) 0-0 เดปอร์ติโว บราสิล(Youth) -0.25 เสีย1/2 0-0
BRA SPY 07/06/18 อิทัวโน่(Youth) 1-0 ปอนเต เปรตา(Youth) -0.25 เสีย 0-0
BRA SPY 31/05/18 ปอนเต เปรตา(Youth) 0-2 กาปิวาเรียโน(Youth) -0.5 เสีย 0-2
BRA SPY 27/05/18 Oeste Youth 1-1 ปอนเต เปรตา(Youth) 0.25 เสีย1/2 0-0
BRA SPY 19/05/18 ปอนเต เปรตา(Youth) 0-1 เรดบูลล์ บราซิล(Youth) 0-1
ปอนเต เปรตา(Youth) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
BRA SPYC 2.0 3 Ceilandia DF Youth
ผล : ได้ 2 ปอนเต เปรตา(Youth)
BRA SPYC -0.5 3 ปอนเต เปรตา(Youth)
ผล : เสีย 2 ซิเอร่า(Youth)
BRA SPYC 1.75 3 Andradina SP Youth
ผล : เสีย 2 ปอนเต เปรตา(Youth)
BRA SPY -1.5 3 พัลไมรัส(Youth)
ผล : เสีย 2 ปอนเต เปรตา(Youth)
BRA SPY -1.25 3 ปอนเต เปรตา(Youth)
ผล : เสีย 2 ซานโต อังเดร (Youth)
BRA SPY 3 ปอนเต เปรตา(Youth)
ผล : 2 Matonense SP Youth
BRA SPY 3 ปอนเต เปรตา(Youth)
ผล : 2 โนโวริซอนติโน่(Youth)
BRA U20 0.0 3 ปอนเต เปรตา(Youth)
ผล : ได้ 2 เกรมิโอ้ RS(Youth)
BRA U20 -1.25 3 พัลไมรัส(Youth)
ผล : เสีย 2 ปอนเต เปรตา(Youth)
BRA U20 -0.0 3 ปอนเต เปรตา(Youth)
ผล : เสีย 2 ฟลูมิเนนเซ RJ(Youth)
BRA U20 -0.25 3 ชาเปโคเอนเซ่(Youth)
ผล : เสีย 2 ปอนเต เปรตา(Youth)
BRA SPY -1.25 3 ปอนเต เปรตา(Youth)
ผล : เสีย1/2 2 Oeste Youth
BRA SPY -0.25 3 เรดบูลล์ บราซิล(Youth)
ผล : ได้ 2 ปอนเต เปรตา(Youth)
BRA SPY -1.25 3 ปอนเต เปรตา(Youth)
ผล : เสีย1/2 2 เซา เบนโต้(Youth)
BRA SPY 0.75 3 บรากันติโน้(Youth)
ผล : ได้1/2 2 ปอนเต เปรตา(Youth)
BRA SPY -0.25 3 ปอนเต เปรตา(Youth)
ผล : เสีย1/2 2 เดปอร์ติโว บราสิล(Youth)
BRA SPY -0.25 3 อิทัวโน่(Youth)
ผล : เสีย 2 ปอนเต เปรตา(Youth)
BRA SPY -0.5 3 ปอนเต เปรตา(Youth)
ผล : เสีย 2 กาปิวาเรียโน(Youth)
BRA SPY 0.25 3 Oeste Youth
ผล : เสีย1/2 2 ปอนเต เปรตา(Youth)
BRA SPY 3 ปอนเต เปรตา(Youth)
ผล : 2 เรดบูลล์ บราซิล(Youth)