KAA เก้นท์(U21) 6 - 1 ราซิ่ง เกงค์(U21)
ราคาบอล : ยังไม่มีราคาบอล
6 1
2'
14'
26'
31'
42'
65'
68'
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
INT CF 27/03/18 ราซิ่ง เกงค์(U21) 3-0 KAA เก้นท์(U21) -0.25 ได้ 2-0
BEL U21 13/03/18 KAA เก้นท์(U21) 1-1 ราซิ่ง เกงค์(U21) 0.0 เจ๊า 0-0
BEL U21 23/01/18 ราซิ่ง เกงค์(U21) 2-4 KAA เก้นท์(U21) -0.5 เสีย 0-1
BEL U21 26/09/17 KAA เก้นท์(U21) 4-1 ราซิ่ง เกงค์(U21) 1-1
BEL U21 11/04/17 ราซิ่ง เกงค์(U21) 1-1 KAA เก้นท์(U21) 0.25 เสีย1/2 1-0
BEL U21 14/02/17 KAA เก้นท์(U21) 3-1 ราซิ่ง เกงค์(U21) -0.75 ได้ 2-0
BEL U21 27/09/16 ราซิ่ง เกงค์(U21) 1-2 KAA เก้นท์(U21) 0-2
BEL U21 10/11/15 ราซิ่ง เกงค์(U21) 1-0 KAA เก้นท์(U21) 1-0
BEL U21 11/11/14 ราซิ่ง เกงค์(U21) 0-0 KAA เก้นท์(U21) -0.75 เสีย 0-0
BEL U21 21/01/14 KAA เก้นท์(U21) 3-0 ราซิ่ง เกงค์(U21) 0-0
BEL U21 12/11/13 KAA เก้นท์(U21) 2-0 ราซิ่ง เกงค์(U21) -0.25 ได้ 0-0
BEL U21 07/05/13 KAA เก้นท์(U21) 1-1 ราซิ่ง เกงค์(U21) -0.25 เสีย1/2 1-0
BEL U21 28/08/12 ราซิ่ง เกงค์(U21) 3-0 KAA เก้นท์(U21) 1-0
BEL U21 01/05/12 KAA เก้นท์(U21) 2-4 ราซิ่ง เกงค์(U21) -0.25 เสีย 0-3
BEL U21 06/04/10 KAA เก้นท์(U21) 0-1 ราซิ่ง เกงค์(U21) -0.25 เสีย 0-0
ผลงานที่พบกัน
INT CF -0.25 3 ราซิ่ง เกงค์(U21)
ผล : ได้ 0 KAA เก้นท์(U21)
BEL U21 0.0 1 KAA เก้นท์(U21)
ผล : เจ๊า 1 ราซิ่ง เกงค์(U21)
BEL U21 -0.5 2 ราซิ่ง เกงค์(U21)
ผล : เสีย 4 KAA เก้นท์(U21)
BEL U21 4 KAA เก้นท์(U21)
ผล : 1 ราซิ่ง เกงค์(U21)
BEL U21 0.25 1 ราซิ่ง เกงค์(U21)
ผล : เสีย1/2 1 KAA เก้นท์(U21)
BEL U21 -0.75 3 KAA เก้นท์(U21)
ผล : ได้ 1 ราซิ่ง เกงค์(U21)
BEL U21 1 ราซิ่ง เกงค์(U21)
ผล : 2 KAA เก้นท์(U21)
BEL U21 1 ราซิ่ง เกงค์(U21)
ผล : 0 KAA เก้นท์(U21)
BEL U21 -0.75 0 ราซิ่ง เกงค์(U21)
ผล : เสีย 0 KAA เก้นท์(U21)
BEL U21 3 KAA เก้นท์(U21)
ผล : 0 ราซิ่ง เกงค์(U21)
BEL U21 -0.25 2 KAA เก้นท์(U21)
ผล : ได้ 0 ราซิ่ง เกงค์(U21)
BEL U21 -0.25 1 KAA เก้นท์(U21)
ผล : เสีย1/2 1 ราซิ่ง เกงค์(U21)
BEL U21 3 ราซิ่ง เกงค์(U21)
ผล : 0 KAA เก้นท์(U21)
BEL U21 -0.25 2 KAA เก้นท์(U21)
ผล : เสีย 4 ราซิ่ง เกงค์(U21)
BEL U21 -0.25 0 KAA เก้นท์(U21)
ผล : เสีย 1 ราซิ่ง เกงค์(U21)
KAA เก้นท์(U21) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
BEL U21 04/12/18 สตองดาร์ด ลีแอช(U21) 1-3 KAA เก้นท์(U21) -0.75 ได้ 0-3
BEL U21 27/11/18 KAA เก้นท์(U21) 2-2 ชาเลอร์รัว(U21) -1.5 เสีย 1-1
BEL U21 03/11/18 คลับบรูซ(U21) 0-0 KAA เก้นท์(U21) -0.25 ได้1/2 0-0
BEL U21 30/10/18 KAA เก้นท์(U21) 2-1 ซูลเต้ วาเรเกม(U21) 0-1
BEL U21 23/10/18 โลเคอเรน(U21) 1-1 KAA เก้นท์(U21) 0.25 เสีย1/2 1-0
BEL U21 09/10/18 AS ยูเปน(U21) 2-3 KAA เก้นท์(U21) 0.25 ได้ 0-2
BEL U21 02/10/18 KAA เก้นท์(U21) 3-1 RS วาสส์แลนด์ เบเวอเรน(U21) -1.75 ได้1/2 0-0
BEL U21 25/09/18 คอร์ไทรจ์(U21) 4-2 KAA เก้นท์(U21) 1-1
BEL U21 18/09/18 KAA เก้นท์(U21) 2-2 แซงต์ ทรุยด็อง(U21) -0.25 เสีย1/2 1-1
BEL U21 04/09/18 เซอร์เคอร์ บรูซ(U21) 0-1 KAA เก้นท์(U21) 0.0 ได้ 0-0
BEL U21 28/08/18 KAA เก้นท์(U21) 1-2 อันเดอร์เลชท์(U21) 1-1
BEL U21 21/08/18 มุสครง(U21) 2-1 KAA เก้นท์(U21) 1-0
INT CF 14/08/18 โลเคอเรน(U21) 3-4 KAA เก้นท์(U21) -0.25 ได้ 3-0
BEL U21 07/08/18 KAA เก้นท์(U21) 2-1 รอแยล อันท์เวิร์พ(U21) -1.25 เสีย1/2 1-0
BEL U21 08/05/18 KAA เก้นท์(U21) 8-0 โลเคอเรน(U21) -0.5 ได้ 4-0
BEL U21 01/05/18 เมเชเลน(U21) 3-2 KAA เก้นท์(U21) 0-1
BEL U21 26/04/18 KAA เก้นท์(U21) 3-0 ออสเทนเด้(U21) -0.75 ได้ 1-0
BEL U21 10/04/18 สตองดาร์ด ลีแอช(U21) 1-2 KAA เก้นท์(U21) 1-1
BEL U21 04/04/18 KAA เก้นท์(U21) 3-5 คลับบรูซ(U21) -0.0 เสีย 2-3
INT CF 27/03/18 ราซิ่ง เกงค์(U21) 3-0 KAA เก้นท์(U21) -0.25 เสีย 2-0
KAA เก้นท์(U21) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
BEL U21 -0.75 3 สตองดาร์ด ลีแอช(U21)
ผล : ได้ 2 KAA เก้นท์(U21)
BEL U21 -1.5 3 KAA เก้นท์(U21)
ผล : เสีย 2 ชาเลอร์รัว(U21)
BEL U21 -0.25 3 คลับบรูซ(U21)
ผล : ได้1/2 2 KAA เก้นท์(U21)
BEL U21 3 KAA เก้นท์(U21)
ผล : 2 ซูลเต้ วาเรเกม(U21)
BEL U21 0.25 3 โลเคอเรน(U21)
ผล : เสีย1/2 2 KAA เก้นท์(U21)
BEL U21 0.25 3 AS ยูเปน(U21)
ผล : ได้ 2 KAA เก้นท์(U21)
BEL U21 -1.75 3 KAA เก้นท์(U21)
ผล : ได้1/2 2 RS วาสส์แลนด์ เบเวอเรน(U21)
BEL U21 3 คอร์ไทรจ์(U21)
ผล : 2 KAA เก้นท์(U21)
BEL U21 -0.25 3 KAA เก้นท์(U21)
ผล : เสีย1/2 2 แซงต์ ทรุยด็อง(U21)
BEL U21 0.0 3 เซอร์เคอร์ บรูซ(U21)
ผล : ได้ 2 KAA เก้นท์(U21)
BEL U21 3 KAA เก้นท์(U21)
ผล : 2 อันเดอร์เลชท์(U21)
BEL U21 3 มุสครง(U21)
ผล : 2 KAA เก้นท์(U21)
INT CF -0.25 3 โลเคอเรน(U21)
ผล : ได้ 2 KAA เก้นท์(U21)
BEL U21 -1.25 3 KAA เก้นท์(U21)
ผล : เสีย1/2 2 รอแยล อันท์เวิร์พ(U21)
BEL U21 -0.5 3 KAA เก้นท์(U21)
ผล : ได้ 2 โลเคอเรน(U21)
BEL U21 3 เมเชเลน(U21)
ผล : 2 KAA เก้นท์(U21)
BEL U21 -0.75 3 KAA เก้นท์(U21)
ผล : ได้ 2 ออสเทนเด้(U21)
BEL U21 3 สตองดาร์ด ลีแอช(U21)
ผล : 2 KAA เก้นท์(U21)
BEL U21 -0.0 3 KAA เก้นท์(U21)
ผล : เสีย 2 คลับบรูซ(U21)
INT CF -0.25 3 ราซิ่ง เกงค์(U21)
ผล : เสีย 2 KAA เก้นท์(U21)
KAA เก้นท์(U21) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
BEL U21 11/12 KAA เก้นท์(U21) VS ออสเทนเด้(U21)
KAA เก้นท์(U21) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
BEL U21 วันที่ KAA เก้นท์(U21)
11/12 ออสเทนเด้(U21)
ราซิ่ง เกงค์(U21) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
BEL U21 04/12/18 ราซิ่ง เกงค์(U21) 2-2 ชาเลอร์รัว(U21) -1.25 เสีย 2-2
BEL U21 27/11/18 ราซิ่ง เกงค์(U21) 2-2 สตองดาร์ด ลีแอช(U21) -0.25 เสีย1/2 2-2
BEL U21 24/11/18 อันเดอร์เลชท์(U21) 2-1 ราซิ่ง เกงค์(U21) 1-0
BEL U21 06/11/18 ราซิ่ง เกงค์(U21) 3-5 เซอร์เคอร์ บรูซ(U21) -0.75 เสีย 0-3
BEL U21 30/10/18 AS ยูเปน(U21) 1-0 ราซิ่ง เกงค์(U21) 1.0 เสีย 1-0
BEL U21 20/10/18 ราซิ่ง เกงค์(U21) 3-1 แซงต์ ทรุยด็อง(U21) 3-1
BEL U21 16/10/18 ราซิ่ง เกงค์(U21) 2-0 คลับบรูซ(U21) -0.25 ได้ 1-0
BEL U21 25/09/18 โลเคอเรน(U21) 0-3 ราซิ่ง เกงค์(U21) -0.0 ได้ 0-2
BEL U21 18/09/18 ราซิ่ง เกงค์(U21) 1-2 รอแยล อันท์เวิร์พ(U21) -0.75 เสีย 0-1
BEL U21 04/09/18 มุสครง(U21) 2-4 ราซิ่ง เกงค์(U21) 0.75 ได้ 1-1
BEL U21 28/08/18 ราซิ่ง เกงค์(U21) 2-0 RS วาสส์แลนด์ เบเวอเรน(U21) 2-0
BEL U21 21/08/18 ออสเทนเด้(U21) 1-3 ราซิ่ง เกงค์(U21) 0-0
INT CF 14/08/18 สตองดาร์ด ลีแอช(U21) 2-2 ราซิ่ง เกงค์(U21) -0.25 ได้1/2 1-0
BEL U21 08/08/18 ราซิ่ง เกงค์(U21) 2-0 คอร์ไทรจ์(U21) -1.75 ได้1/2 1-0
BEL U21 08/05/18 ราซิ่ง เกงค์(U21) 6-2 สตองดาร์ด ลีแอช(U21) -0.25 ได้ 4-2
BEL U21 01/05/18 โลเคอเรน(U21) 2-1 ราซิ่ง เกงค์(U21) 0.25 เสีย 0-1
BEL U21 24/04/18 ราซิ่ง เกงค์(U21) 3-0 คลับบรูซ(U21) 2-0
BEL U21 10/04/18 ออสเทนเด้(U21) 2-2 ราซิ่ง เกงค์(U21) 1-0
BEL U21 04/04/18 ราซิ่ง เกงค์(U21) 1-3 อันเดอร์เลชท์(U21) 0.5 เสีย 1-2
BEL U21 30/03/18 ราซิ่ง เกงค์(U21) 1-1 โลเคอเรน(U21) -0.25 เสีย1/2 0-1
ราซิ่ง เกงค์(U21) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
BEL U21 -1.25 3 ราซิ่ง เกงค์(U21)
ผล : เสีย 2 ชาเลอร์รัว(U21)
BEL U21 -0.25 3 ราซิ่ง เกงค์(U21)
ผล : เสีย1/2 2 สตองดาร์ด ลีแอช(U21)
BEL U21 3 อันเดอร์เลชท์(U21)
ผล : 2 ราซิ่ง เกงค์(U21)
BEL U21 -0.75 3 ราซิ่ง เกงค์(U21)
ผล : เสีย 2 เซอร์เคอร์ บรูซ(U21)
BEL U21 1.0 3 AS ยูเปน(U21)
ผล : เสีย 2 ราซิ่ง เกงค์(U21)
BEL U21 3 ราซิ่ง เกงค์(U21)
ผล : 2 แซงต์ ทรุยด็อง(U21)
BEL U21 -0.25 3 ราซิ่ง เกงค์(U21)
ผล : ได้ 2 คลับบรูซ(U21)
BEL U21 -0.0 3 โลเคอเรน(U21)
ผล : ได้ 2 ราซิ่ง เกงค์(U21)
BEL U21 -0.75 3 ราซิ่ง เกงค์(U21)
ผล : เสีย 2 รอแยล อันท์เวิร์พ(U21)
BEL U21 0.75 3 มุสครง(U21)
ผล : ได้ 2 ราซิ่ง เกงค์(U21)
BEL U21 3 ราซิ่ง เกงค์(U21)
ผล : 2 RS วาสส์แลนด์ เบเวอเรน(U21)
BEL U21 3 ออสเทนเด้(U21)
ผล : 2 ราซิ่ง เกงค์(U21)
INT CF -0.25 3 สตองดาร์ด ลีแอช(U21)
ผล : ได้1/2 2 ราซิ่ง เกงค์(U21)
BEL U21 -1.75 3 ราซิ่ง เกงค์(U21)
ผล : ได้1/2 2 คอร์ไทรจ์(U21)
BEL U21 -0.25 3 ราซิ่ง เกงค์(U21)
ผล : ได้ 2 สตองดาร์ด ลีแอช(U21)
BEL U21 0.25 3 โลเคอเรน(U21)
ผล : เสีย 2 ราซิ่ง เกงค์(U21)
BEL U21 3 ราซิ่ง เกงค์(U21)
ผล : 2 คลับบรูซ(U21)
BEL U21 3 ออสเทนเด้(U21)
ผล : 2 ราซิ่ง เกงค์(U21)
BEL U21 0.5 3 ราซิ่ง เกงค์(U21)
ผล : เสีย 2 อันเดอร์เลชท์(U21)
BEL U21 -0.25 3 ราซิ่ง เกงค์(U21)
ผล : เสีย1/2 2 โลเคอเรน(U21)
ราซิ่ง เกงค์(U21) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
BEL U21 11/12 ซูลเต้ วาเรเกม(U21) VS ราซิ่ง เกงค์(U21)
ราซิ่ง เกงค์(U21) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
BEL U21 วันที่ ซูลเต้ วาเรเกม(U21)
11/12 ราซิ่ง เกงค์(U21)