Gavorrano 1 - 1 Prato
ราคาบอล : ยังไม่มีราคาบอล
1 1
35'
90'
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
ITA C1-A 04/02/18 Gavorrano 1-1 Prato -0.25 เสีย1/2 1-0
ITA C1-A 25/09/17 Prato 1-0 Gavorrano -0.5 ได้ 1-0
ITA PRO LC 21/08/17 Gavorrano 0-1 Prato -0.0 เสีย 0-0
ITA C2-B 27/03/11 Prato 3-1 Gavorrano 1-1
ITA C2-B 30/10/10 Gavorrano 1-1 Prato 0-1
ITA PRO LC 08/09/10 Gavorrano 1-2 Prato 1-2
ผลงานที่พบกัน
ITA C1-A -0.25 1 Gavorrano
ผล : เสีย1/2 1 Prato
ITA C1-A -0.5 1 Prato
ผล : ได้ 0 Gavorrano
ITA PRO LC -0.0 0 Gavorrano
ผล : เสีย 1 Prato
ITA C2-B 3 Prato
ผล : 1 Gavorrano
ITA C2-B 1 Gavorrano
ผล : 1 Prato
ITA PRO LC 1 Gavorrano
ผล : 2 Prato
Gavorrano - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
ITA CPO 26/05/18 Gavorrano 0-0 Cuneo -0.25 เสีย1/2 0-0
ITA CPO 19/05/18 Cuneo 1-0 Gavorrano -0.25 เสีย 1-0
ITA C1-A 05/05/18 Gavorrano 1-0 ปิสโทลเซ่ 0.25 ได้ 0-0
ITA C1-A 28/04/18 Giana Erminio 4-3 Gavorrano -0.25 เสีย 3-2
ITA C1-A 21/04/18 Gavorrano 0-1 อาเลซซานเดรีย -0.25 เสีย 0-0
ITA C1-A 14/04/18 Pro Piacenza 1-2 Gavorrano -0.5 ได้ 0-0
ITA C1-A 07/04/18 คาร์ราเรเซ่ 2-0 Gavorrano -0.75 เสีย 1-0
ITA C1-A 29/03/18 Gavorrano 2-0 Cuneo -0.25 ได้ 0-0
ITA C1-A 24/03/18 อาเรสโซ่ 0-0 Gavorrano -0.25 ได้1/2 0-0
ITA C1-A 20/03/18 Gavorrano 1-0 S.S.D. Monza 1912 0.25 ได้ 0-0
ITA C1-A 17/03/18 Gavorrano 1-1 Pontedera -0.25 เสีย1/2 1-0
ITA C1-A 10/03/18 ลุคเชเซ่ 0-0 Gavorrano -0.25 ได้1/2 0-0
ITA C1-A 03/03/18 Gavorrano 1-0 ปิซ่า 0.5 ได้ 1-0
ITA C1-A 25/02/18 Arzachena 1-0 Gavorrano -0.75 เสีย1/2 1-0
ITA C1-A 18/02/18 Gavorrano 1-0 ปิอาเชนซา 0.25 ได้ 0-0
ITA C1-A 12/02/18 วิเทอเบเซ่ 2-0 Gavorrano -0.75 เสีย 1-0
ITA C1-A 04/02/18 Gavorrano 1-1 Prato -0.25 เสีย1/2 1-0
ITA C1-A 29/01/18 เซียน่า 1-1 Gavorrano -1.25 ได้ 0-0
INT CF 24/01/18 ลูกาโน 2-1 Gavorrano -1.25 ได้1/2 0-1
ITA C1-A 30/12/17 โอลเบีย 4-3 Gavorrano -0.75 เสีย1/2 2-0
Gavorrano - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ITA CPO -0.25 3 Gavorrano
ผล : เสีย1/2 2 Cuneo
ITA CPO -0.25 3 Cuneo
ผล : เสีย 2 Gavorrano
ITA C1-A 0.25 3 Gavorrano
ผล : ได้ 2 ปิสโทลเซ่
ITA C1-A -0.25 3 Giana Erminio
ผล : เสีย 2 Gavorrano
ITA C1-A -0.25 3 Gavorrano
ผล : เสีย 2 อาเลซซานเดรีย
ITA C1-A -0.5 3 Pro Piacenza
ผล : ได้ 2 Gavorrano
ITA C1-A -0.75 3 คาร์ราเรเซ่
ผล : เสีย 2 Gavorrano
ITA C1-A -0.25 3 Gavorrano
ผล : ได้ 2 Cuneo
ITA C1-A -0.25 3 อาเรสโซ่
ผล : ได้1/2 2 Gavorrano
ITA C1-A 0.25 3 Gavorrano
ผล : ได้ 2 S.S.D. Monza 1912
ITA C1-A -0.25 3 Gavorrano
ผล : เสีย1/2 2 Pontedera
ITA C1-A -0.25 3 ลุคเชเซ่
ผล : ได้1/2 2 Gavorrano
ITA C1-A 0.5 3 Gavorrano
ผล : ได้ 2 ปิซ่า
ITA C1-A -0.75 3 Arzachena
ผล : เสีย1/2 2 Gavorrano
ITA C1-A 0.25 3 Gavorrano
ผล : ได้ 2 ปิอาเชนซา
ITA C1-A -0.75 3 วิเทอเบเซ่
ผล : เสีย 2 Gavorrano
ITA C1-A -0.25 3 Gavorrano
ผล : เสีย1/2 2 Prato
ITA C1-A -1.25 3 เซียน่า
ผล : ได้ 2 Gavorrano
INT CF -1.25 3 ลูกาโน
ผล : ได้1/2 2 Gavorrano
ITA C1-A -0.75 3 โอลเบีย
ผล : เสีย1/2 2 Gavorrano
Prato - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
ITAD 26/09/18 Prato 1-1 Real Forte Querceta
ITA C1-A 05/05/18 Prato 2-3 เซียน่า -0.0 เสีย 2-2
ITA C1-A 28/04/18 Pontedera 2-0 Prato -0.75 เสีย 1-0
ITA C1-A 22/04/18 Prato 0-0 อาเรสโซ่ 0.25 ได้1/2 0-0
ITA C1-A 14/04/18 โอลเบีย 1-1 Prato -0.75 ได้ 0-1
ITA C1-A 08/04/18 Prato 3-2 Giana Erminio 0.25 ได้ 2-1
ITA C1-A 03/04/18 S.S.D. Monza 1912 2-1 Prato -1.0 เจ๊า 0-0
ITA C1-A 30/03/18 Arzachena 1-1 Prato -0.75 ได้ 0-0
ITA C1-A 24/03/18 Prato 0-1 ลุคเชเซ่ 0.0 เสีย 0-0
ITA C1-A 21/03/18 ปิอาเชนซา 1-0 Prato -1.0 เจ๊า 0-0
ITA C1-A 18/03/18 Prato 2-2 ปิสโทลเซ่ 0.25 ได้1/2 2-0
ITA C1-A 11/03/18 Prato 1-0 Pro Piacenza 0.25 ได้ 0-0
ITA C1-A 25/02/18 Prato 2-3 อาเลซซานเดรีย 0.5 เสีย 1-1
ITA C1-A 19/02/18 คาร์ราเรเซ่ 4-0 Prato -0.75 เสีย 1-0
ITA C1-A 12/02/18 Prato 2-2 ปิซ่า 0.5 ได้ 2-1
ITA C1-A 04/02/18 Gavorrano 1-1 Prato -0.25 ได้1/2 1-0
ITA C1-A 21/01/18 Prato 2-0 Cuneo 0.0 ได้ 1-0
ITA PRO LC 18/01/18 Pontedera 2-2 Prato -0.75 ได้ 1-1
ITA C1-A 31/12/17 ลิวอร์โน่ 2-0 Prato -1.75 เสีย1/2 0-0
ITA C1-A 23/12/17 Prato 0-2 วิเทอเบเซ่ 0.25 เสีย 0-2
Prato - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ITAD 3 Prato
ผล : 2 Real Forte Querceta
ITA C1-A -0.0 3 Prato
ผล : เสีย 2 เซียน่า
ITA C1-A -0.75 3 Pontedera
ผล : เสีย 2 Prato
ITA C1-A 0.25 3 Prato
ผล : ได้1/2 2 อาเรสโซ่
ITA C1-A -0.75 3 โอลเบีย
ผล : ได้ 2 Prato
ITA C1-A 0.25 3 Prato
ผล : ได้ 2 Giana Erminio
ITA C1-A -1.0 3 S.S.D. Monza 1912
ผล : เจ๊า 2 Prato
ITA C1-A -0.75 3 Arzachena
ผล : ได้ 2 Prato
ITA C1-A 0.0 3 Prato
ผล : เสีย 2 ลุคเชเซ่
ITA C1-A -1.0 3 ปิอาเชนซา
ผล : เจ๊า 2 Prato
ITA C1-A 0.25 3 Prato
ผล : ได้1/2 2 ปิสโทลเซ่
ITA C1-A 0.25 3 Prato
ผล : ได้ 2 Pro Piacenza
ITA C1-A 0.5 3 Prato
ผล : เสีย 2 อาเลซซานเดรีย
ITA C1-A -0.75 3 คาร์ราเรเซ่
ผล : เสีย 2 Prato
ITA C1-A 0.5 3 Prato
ผล : ได้ 2 ปิซ่า
ITA C1-A -0.25 3 Gavorrano
ผล : ได้1/2 2 Prato
ITA C1-A 0.0 3 Prato
ผล : ได้ 2 Cuneo
ITA PRO LC -0.75 3 Pontedera
ผล : ได้ 2 Prato
ITA C1-A -1.75 3 ลิวอร์โน่
ผล : เสีย1/2 2 Prato
ITA C1-A 0.25 3 Prato
ผล : เสีย 2 วิเทอเบเซ่