GKS Katowice Women's 2 - 0 Biala Podlaska Women's
ราคาบอล : ยังไม่มีราคาบอล
2 0
12'
32'
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
ผลงานที่พบกัน
GKS Katowice Women's - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
POL WD1 20/10/18 Czarni Sosnowiec Women's 4-1 GKS Katowice Women's 3-0
POL WD1 22/09/18 GKS Katowice Women's 0-3 โกลนิค เลชน่า(ญ) 0-2
POL WD1 15/09/18 UKS Lodz Women's 0-1 GKS Katowice Women's 0-0
POL WD1 09/09/18 GKS Katowice Women's 0-1 MKS Olimpia Szczecin Women's 0-1
POL WD1 25/08/18 AZS วรูคลาว(ญ) 0-0 GKS Katowice Women's 0-0
POL WD1 18/08/18 GKS Katowice Women's 1-2 AZS PWSZ Walbrzych Women's 0.75 เสีย1/2 0-0
POL WD1 11/08/18 KKPK Medyk Konin Women's 3-1 GKS Katowice Women's 2-1
POL WD1 04/08/18 GKS Katowice Women's 2-0 TS Mitech Zywiec Women's 1-0
GKS Katowice Women's - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
POL WD1 3 Czarni Sosnowiec Women's
ผล : 2 GKS Katowice Women's
POL WD1 3 GKS Katowice Women's
ผล : 2 โกลนิค เลชน่า(ญ)
POL WD1 3 UKS Lodz Women's
ผล : 2 GKS Katowice Women's
POL WD1 3 GKS Katowice Women's
ผล : 2 MKS Olimpia Szczecin Women's
POL WD1 3 AZS วรูคลาว(ญ)
ผล : 2 GKS Katowice Women's
POL WD1 0.75 3 GKS Katowice Women's
ผล : เสีย1/2 2 AZS PWSZ Walbrzych Women's
POL WD1 3 KKPK Medyk Konin Women's
ผล : 2 GKS Katowice Women's
POL WD1 3 GKS Katowice Women's
ผล : 2 TS Mitech Zywiec Women's
GKS Katowice Women's - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
POL WD1 27/10 AZS UJ Krakow Women's VS GKS Katowice Women's
POL WD1 04/11 TS Mitech Zywiec Women's VS GKS Katowice Women's
POL WD1 11/11 GKS Katowice Women's VS KKPK Medyk Konin Women's
POL WD1 18/11 AZS PWSZ Walbrzych Women's VS GKS Katowice Women's
POL WD1 11/03 GKS Katowice Women's VS AZS วรูคลาว(ญ)
GKS Katowice Women's - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
POL WD1 วันที่ AZS UJ Krakow Women's
27/10 GKS Katowice Women's
POL WD1 วันที่ TS Mitech Zywiec Women's
04/11 GKS Katowice Women's
POL WD1 วันที่ GKS Katowice Women's
11/11 KKPK Medyk Konin Women's
POL WD1 วันที่ AZS PWSZ Walbrzych Women's
18/11 GKS Katowice Women's
POL WD1 วันที่ GKS Katowice Women's
11/03 AZS วรูคลาว(ญ)
Biala Podlaska Women's - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
POL WD1 20/10/18 Biala Podlaska Women's 0-1 UKS Lodz Women's 0-0
POL WD1 14/10/18 MKS Olimpia Szczecin Women's 2-4 Biala Podlaska Women's 0.5 ได้ 1-2
POL WD1 22/09/18 Biala Podlaska Women's 9-1 AZS วรูคลาว(ญ) 5-1
POL WD1 15/09/18 AZS PWSZ Walbrzych Women's 2-1 Biala Podlaska Women's 0-0
POL WD1 12/09/18 โกลนิค เลชน่า(ญ) 5-1 Biala Podlaska Women's -3.75 เสีย1/2 2-0
POL WD1 09/09/18 Biala Podlaska Women's 1-1 KKPK Medyk Konin Women's 1-1
POL WD1 25/08/18 TS Mitech Zywiec Women's 0-0 Biala Podlaska Women's 0-0
POL WD1 18/08/18 Biala Podlaska Women's 3-3 AZS UJ Krakow Women's 0-1
POL WD1 04/08/18 Czarni Sosnowiec Women's 4-0 Biala Podlaska Women's 2-0
POL WD1 27/05/18 Biala Podlaska Women's 5-1 Klub Sportowy Gorzno Women's
POL WD1 19/05/18 TS Mitech Zywiec Women's 4-3 Biala Podlaska Women's 2-2
POL WD1 12/05/18 Biala Podlaska Women's 0-3 AZS วรูคลาว(ญ) 0-1
POL WD1 05/05/18 Biala Podlaska Women's 4-1 LUKS Sportowa Czworka Radom Women's 1-1
POL WD1 02/05/18 AZS UJ Krakow Women's 2-0 Biala Podlaska Women's 0-0
POL WD1 25/04/18 LUKS Sportowa Czworka Radom Women's 2-1 Biala Podlaska Women's 1-0
POL WD1 22/04/18 Biala Podlaska Women's 5-0 Klub Sportowy Gorzno Women's 2-0
POL WD1 14/04/18 Czarni Sosnowiec Women's 3-0 Biala Podlaska Women's 2-0
POL WD1 11/04/18 AZS วรูคลาว(ญ) 0-2 Biala Podlaska Women's -0.25 ได้ 0-2
POL WD1 31/03/18 Biala Podlaska Women's 1-3 MKS Olimpia Szczecin Women's 0-1
POL WD1 28/03/18 UKS Lodz Women's 2-1 Biala Podlaska Women's -1.25 ได้1/2 0-0
Biala Podlaska Women's - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
POL WD1 3 Biala Podlaska Women's
ผล : 2 UKS Lodz Women's
POL WD1 0.5 3 MKS Olimpia Szczecin Women's
ผล : ได้ 2 Biala Podlaska Women's
POL WD1 3 Biala Podlaska Women's
ผล : 2 AZS วรูคลาว(ญ)
POL WD1 3 AZS PWSZ Walbrzych Women's
ผล : 2 Biala Podlaska Women's
POL WD1 -3.75 3 โกลนิค เลชน่า(ญ)
ผล : เสีย1/2 2 Biala Podlaska Women's
POL WD1 3 Biala Podlaska Women's
ผล : 2 KKPK Medyk Konin Women's
POL WD1 3 TS Mitech Zywiec Women's
ผล : 2 Biala Podlaska Women's
POL WD1 3 Biala Podlaska Women's
ผล : 2 AZS UJ Krakow Women's
POL WD1 3 Czarni Sosnowiec Women's
ผล : 2 Biala Podlaska Women's
POL WD1 3 Biala Podlaska Women's
ผล : 2 Klub Sportowy Gorzno Women's
POL WD1 3 TS Mitech Zywiec Women's
ผล : 2 Biala Podlaska Women's
POL WD1 3 Biala Podlaska Women's
ผล : 2 AZS วรูคลาว(ญ)
POL WD1 3 Biala Podlaska Women's
ผล : 2 LUKS Sportowa Czworka Radom Women's
POL WD1 3 AZS UJ Krakow Women's
ผล : 2 Biala Podlaska Women's
POL WD1 3 LUKS Sportowa Czworka Radom Women's
ผล : 2 Biala Podlaska Women's
POL WD1 3 Biala Podlaska Women's
ผล : 2 Klub Sportowy Gorzno Women's
POL WD1 3 Czarni Sosnowiec Women's
ผล : 2 Biala Podlaska Women's
POL WD1 -0.25 3 AZS วรูคลาว(ญ)
ผล : ได้ 2 Biala Podlaska Women's
POL WD1 3 Biala Podlaska Women's
ผล : 2 MKS Olimpia Szczecin Women's
POL WD1 -1.25 3 UKS Lodz Women's
ผล : ได้1/2 2 Biala Podlaska Women's
Biala Podlaska Women's - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
POL WD1 27/10 Biala Podlaska Women's VS Polonia Pozna Women's
POL WD1 04/11 Biala Podlaska Women's VS Czarni Sosnowiec Women's
POL WD1 11/11 Biala Podlaska Women's VS โกลนิค เลชน่า(ญ)
POL WD1 18/11 AZS UJ Krakow Women's VS Biala Podlaska Women's
POL WD1 11/03 Biala Podlaska Women's VS TS Mitech Zywiec Women's
Biala Podlaska Women's - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
POL WD1 วันที่ Biala Podlaska Women's
27/10 Polonia Pozna Women's
POL WD1 วันที่ Biala Podlaska Women's
04/11 Czarni Sosnowiec Women's
POL WD1 วันที่ Biala Podlaska Women's
11/11 โกลนิค เลชน่า(ญ)
POL WD1 วันที่ AZS UJ Krakow Women's
18/11 Biala Podlaska Women's
POL WD1 วันที่ Biala Podlaska Women's
11/03 TS Mitech Zywiec Women's