Desna Chernihiv(U21) 0 - 2 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
ราคาบอล : ยังไม่มีราคาบอล
0 2
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
UKR U21 11/08/18 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) 1-0 Desna Chernihiv(U21) 0-0
ผลงานที่พบกัน
UKR U21 1 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
ผล : 0 Desna Chernihiv(U21)
Desna Chernihiv(U21) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
UKR U21 03/11/18 โอเล็กซานเดรีย(U21) 4-1 Desna Chernihiv(U21)
UKR U21 26/10/18 Desna Chernihiv(U21) 1-2 อิลลิชีเวทส์ มาริอูพอล(U21) 0-2
UKR U21 19/10/18 ชักตาร์ โดเน็ตส์ก (U21) 4-0 Desna Chernihiv(U21) 1-0
UKR U21 06/10/18 เอฟซี ลวีฟ(U21) 3-2 Desna Chernihiv(U21) 1-0
UKR U21 22/09/18 ดินาโม เคียฟ(U21) 7-0 Desna Chernihiv(U21) 3-0
UKR U21 13/09/18 Desna Chernihiv(U21) 1-4 อาร์เซน่อล เคียฟ(U21) 0.25 เสีย 0-0
UKR U21 01/09/18 Desna Chernihiv(U21) 0-0 โอลิมปิก โดเน็ตส์ค(U21) 0-0
UKR U21 25/08/18 ซอร์ย่า ลูแฮงส์ (U21) 2-2 Desna Chernihiv(U21) 0-1
UKR U21 18/08/18 Desna Chernihiv(U21) 2-2 คาร์พาตี้ ลวิฟ(U21) 2-0
UKR U21 11/08/18 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) 1-0 Desna Chernihiv(U21) 0-0
UKR U21 04/08/18 Desna Chernihiv(U21) 0-4 โอเล็กซานเดรีย(U21) 0-1
UKR U21 28/07/18 อิลลิชีเวทส์ มาริอูพอล(U21) 2-2 Desna Chernihiv(U21) 2-1
UKR U21 24/07/18 Desna Chernihiv(U21) 1-2 ชักตาร์ โดเน็ตส์ก (U21) 2.0 ได้ 1-0
Desna Chernihiv(U21) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
UKR U21 3 โอเล็กซานเดรีย(U21)
ผล : 2 Desna Chernihiv(U21)
UKR U21 3 Desna Chernihiv(U21)
ผล : 2 อิลลิชีเวทส์ มาริอูพอล(U21)
UKR U21 3 ชักตาร์ โดเน็ตส์ก (U21)
ผล : 2 Desna Chernihiv(U21)
UKR U21 3 เอฟซี ลวีฟ(U21)
ผล : 2 Desna Chernihiv(U21)
UKR U21 3 ดินาโม เคียฟ(U21)
ผล : 2 Desna Chernihiv(U21)
UKR U21 0.25 3 Desna Chernihiv(U21)
ผล : เสีย 2 อาร์เซน่อล เคียฟ(U21)
UKR U21 3 Desna Chernihiv(U21)
ผล : 2 โอลิมปิก โดเน็ตส์ค(U21)
UKR U21 3 ซอร์ย่า ลูแฮงส์ (U21)
ผล : 2 Desna Chernihiv(U21)
UKR U21 3 Desna Chernihiv(U21)
ผล : 2 คาร์พาตี้ ลวิฟ(U21)
UKR U21 3 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
ผล : 2 Desna Chernihiv(U21)
UKR U21 3 Desna Chernihiv(U21)
ผล : 2 โอเล็กซานเดรีย(U21)
UKR U21 3 อิลลิชีเวทส์ มาริอูพอล(U21)
ผล : 2 Desna Chernihiv(U21)
UKR U21 2.0 3 Desna Chernihiv(U21)
ผล : ได้ 2 ชักตาร์ โดเน็ตส์ก (U21)
Desna Chernihiv(U21) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
UKR U21 23/11 คาร์พาตี้ ลวิฟ(U21) VS Desna Chernihiv(U21)
UKR U21 30/11 Desna Chernihiv(U21) VS ซอร์ย่า ลูแฮงส์ (U21)
UKR U21 07/12 โอลิมปิก โดเน็ตส์ค(U21) VS Desna Chernihiv(U21)
UKR U21 22/02 อาร์เซน่อล เคียฟ(U21) VS Desna Chernihiv(U21)
UKR U21 01/03 Desna Chernihiv(U21) VS ดินาโม เคียฟ(U21)
Desna Chernihiv(U21) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
UKR U21 วันที่ คาร์พาตี้ ลวิฟ(U21)
23/11 Desna Chernihiv(U21)
UKR U21 วันที่ Desna Chernihiv(U21)
30/11 ซอร์ย่า ลูแฮงส์ (U21)
UKR U21 วันที่ โอลิมปิก โดเน็ตส์ค(U21)
07/12 Desna Chernihiv(U21)
UKR U21 วันที่ อาร์เซน่อล เคียฟ(U21)
22/02 Desna Chernihiv(U21)
UKR U21 วันที่ Desna Chernihiv(U21)
01/03 ดินาโม เคียฟ(U21)
เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
UKR U21 03/11/18 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) 3-1 ซอร์ย่า ลูแฮงส์ (U21) 1-1
UKR U21 27/10/18 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) 1-0 คาร์พาตี้ ลวิฟ(U21) 1-0
UKR U21 20/10/18 โอลิมปิก โดเน็ตส์ค(U21) 1-0 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
UKR U21 05/10/18 โอเล็กซานเดรีย(U21) 2-1 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
UKR U21 29/09/18 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) 1-4 อิลลิชีเวทส์ มาริอูพอล(U21) 1-3
UKR U21 22/09/18 ชักตาร์ โดเน็ตส์ก (U21) 1-0 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
UKR U21 15/09/18 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) 0-2 เอฟซี ลวีฟ(U21)
UKR U21 30/08/18 วอร์สกล้า (U21) 3-1 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) -0.75 เสีย 3-1
UKR U21 24/08/18 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) 3-3 ดินาโม เคียฟ(U21) 1.0 ได้ 0-2
UKR U21 16/08/18 อาร์เซน่อล เคียฟ(U21) 3-1 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) -0.75 เสีย 1-0
UKR U21 11/08/18 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) 1-0 Desna Chernihiv(U21) 0-0
UKR U21 03/08/18 ซอร์ย่า ลูแฮงส์ (U21) 2-1 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) -0.5 เสีย 1-0
UKR U21 28/07/18 คาร์พาตี้ ลวิฟ(U21) 4-1 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) 1-0
UKR U21 22/07/18 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) 2-0 โอลิมปิก โดเน็ตส์ค(U21) -0.5 ได้ 1-0
UKR U21 18/05/18 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) 1-2 เซอร์ก้า คิโรโวฮรัด(U21) 1-0
UKR U21 11/05/18 โอลิมปิก โดเน็ตส์ค(U21) 3-3 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) -0.25 ได้1/2 0-2
UKR U21 04/05/18 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) 3-0 ซอร์ย่า ลูแฮงส์ (U21) -0.5 ได้ 2-0
UKR U21 27/04/18 สตัล ดนีโปรดเซียร์จินสค์(U21) 0-3 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
UKR U21 20/04/18 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) 3-1 เวเรส ริฟเน่(U21) -0.75 ได้ 0-1
UKR U21 14/04/18 เซอร์ก้า คิโรโวฮรัด(U21) 1-0 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) 1-0
เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
UKR U21 3 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
ผล : 2 ซอร์ย่า ลูแฮงส์ (U21)
UKR U21 3 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
ผล : 2 คาร์พาตี้ ลวิฟ(U21)
UKR U21 3 โอลิมปิก โดเน็ตส์ค(U21)
ผล : 2 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
UKR U21 3 โอเล็กซานเดรีย(U21)
ผล : 2 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
UKR U21 3 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
ผล : 2 อิลลิชีเวทส์ มาริอูพอล(U21)
UKR U21 3 ชักตาร์ โดเน็ตส์ก (U21)
ผล : 2 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
UKR U21 3 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
ผล : 2 เอฟซี ลวีฟ(U21)
UKR U21 -0.75 3 วอร์สกล้า (U21)
ผล : เสีย 2 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
UKR U21 1.0 3 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
ผล : ได้ 2 ดินาโม เคียฟ(U21)
UKR U21 -0.75 3 อาร์เซน่อล เคียฟ(U21)
ผล : เสีย 2 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
UKR U21 3 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
ผล : 2 Desna Chernihiv(U21)
UKR U21 -0.5 3 ซอร์ย่า ลูแฮงส์ (U21)
ผล : เสีย 2 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
UKR U21 3 คาร์พาตี้ ลวิฟ(U21)
ผล : 2 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
UKR U21 -0.5 3 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
ผล : ได้ 2 โอลิมปิก โดเน็ตส์ค(U21)
UKR U21 3 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
ผล : 2 เซอร์ก้า คิโรโวฮรัด(U21)
UKR U21 -0.25 3 โอลิมปิก โดเน็ตส์ค(U21)
ผล : ได้1/2 2 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
UKR U21 -0.5 3 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
ผล : ได้ 2 ซอร์ย่า ลูแฮงส์ (U21)
UKR U21 3 สตัล ดนีโปรดเซียร์จินสค์(U21)
ผล : 2 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
UKR U21 -0.75 3 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
ผล : ได้ 2 เวเรส ริฟเน่(U21)
UKR U21 3 เซอร์ก้า คิโรโวฮรัด(U21)
ผล : 2 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
UKR U21 23/11 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) VS อาร์เซน่อล เคียฟ(U21)
UKR U21 30/11 ดินาโม เคียฟ(U21) VS เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
UKR U21 07/12 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) VS วอร์สกล้า (U21)
UKR U21 22/02 เอฟซี ลวีฟ(U21) VS เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
UKR U21 01/03 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) VS ชักตาร์ โดเน็ตส์ก (U21)
เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
UKR U21 วันที่ เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
23/11 อาร์เซน่อล เคียฟ(U21)
UKR U21 วันที่ ดินาโม เคียฟ(U21)
30/11 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
UKR U21 วันที่ เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
07/12 วอร์สกล้า (U21)
UKR U21 วันที่ เอฟซี ลวีฟ(U21)
22/02 เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
UKR U21 วันที่ เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสสา(U21)
01/03 ชักตาร์ โดเน็ตส์ก (U21)