Aurora(Gua) 2 - 1 CSyD Mixco
ราคาบอล : ยังไม่มีราคาบอล
2 1
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
GUA Cup 18/10/18 CSyD Mixco 1-0 Aurora(Gua) 0-0
GUA D2 06/08/17 CSyD Mixco 2-1 Aurora(Gua) -0.25 ได้ 2-0
ผลงานที่พบกัน
GUA Cup 1 CSyD Mixco
ผล : 0 Aurora(Gua)
GUA D2 -0.25 2 CSyD Mixco
ผล : ได้ 1 Aurora(Gua)
Aurora(Gua) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
GUA Cup 18/10/18 CSyD Mixco 1-0 Aurora(Gua) 0-0
GUA Cup 20/09/18 Deportivo Petapa 2-2 Aurora(Gua)
GUA Cup 13/09/18 Aurora(Gua) 1-1 Deportivo Petapa
GUA D2 25/03/18 Aurora(Gua) 2-0 Deportivo Mictlan
GUA D2 21/01/18 Aurora(Gua) 0-1 Club Comunicaciones B
GUA D2 26/10/17 Aurora(Gua) 2-0 Club Comunicaciones B -0.75 ได้ 1-0
GUA D2 06/08/17 CSyD Mixco 2-1 Aurora(Gua) -0.25 เสีย 2-0
Aurora(Gua) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
GUA Cup 3 CSyD Mixco
ผล : 2 Aurora(Gua)
GUA Cup 3 Deportivo Petapa
ผล : 2 Aurora(Gua)
GUA Cup 3 Aurora(Gua)
ผล : 2 Deportivo Petapa
GUA D2 3 Aurora(Gua)
ผล : 2 Deportivo Mictlan
GUA D2 3 Aurora(Gua)
ผล : 2 Club Comunicaciones B
GUA D2 -0.75 3 Aurora(Gua)
ผล : ได้ 2 Club Comunicaciones B
GUA D2 -0.25 3 CSyD Mixco
ผล : เสีย 2 Aurora(Gua)
CSyD Mixco - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
GUA Cup 18/10/18 CSyD Mixco 1-0 Aurora(Gua) 0-0
GUA Cup 20/09/18 CSD มูนิชิปัล 1-0 CSyD Mixco 1-0
GUA Cup 13/09/18 CSyD Mixco 1-0 CSD มูนิชิปัล 0-0
GUA D2 29/03/18 Deportivo Mictlan 3-1 CSyD Mixco
GUA D2 21/01/18 CSyD Mixco 1-0 Universidad de San Carlos
GUA D2 03/09/17 CSyD Mixco 2-1 Deportivo Jocotan -0.25 ได้ 0-0
GUA D2 31/08/17 Universidad de San Carlos 4-1 CSyD Mixco 2-0
GUA D2 20/08/17 CSyD Mixco 1-1 CSYD Carcha -0.25 เสีย1/2 0-0
GUA D2 06/08/17 CSyD Mixco 2-1 Aurora(Gua) -0.25 ได้ 2-0
GUA D2 12/04/17 Universidad de San Carlos 2-1 CSyD Mixco -0.5 เสีย 2-1
CSyD Mixco - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
GUA Cup 3 CSyD Mixco
ผล : 2 Aurora(Gua)
GUA Cup 3 CSD มูนิชิปัล
ผล : 2 CSyD Mixco
GUA Cup 3 CSyD Mixco
ผล : 2 CSD มูนิชิปัล
GUA D2 3 Deportivo Mictlan
ผล : 2 CSyD Mixco
GUA D2 3 CSyD Mixco
ผล : 2 Universidad de San Carlos
GUA D2 -0.25 3 CSyD Mixco
ผล : ได้ 2 Deportivo Jocotan
GUA D2 3 Universidad de San Carlos
ผล : 2 CSyD Mixco
GUA D2 -0.25 3 CSyD Mixco
ผล : เสีย1/2 2 CSYD Carcha
GUA D2 -0.25 3 CSyD Mixco
ผล : ได้ 2 Aurora(Gua)
GUA D2 -0.5 3 Universidad de San Carlos
ผล : เสีย 2 CSyD Mixco