Al Hjazz 1 - 2 Al-Ghazwa
ราคาบอล : ยังไม่มีราคาบอล
1 2
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
KSA D2 07/12/18 Al-Ghazwa 0-1 Al Hjazz 0-0
ผลงานที่พบกัน
KSA D2 0 Al-Ghazwa
ผล : 1 Al Hjazz
Al Hjazz - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
KSA D2 08/03/19 Al Hjazz 1-0 Al-Akhdoud 1-0
KSA D2 01/03/19 อัล ลิยาช 1-1 Al Hjazz 1-0
KSA D2 22/02/19 Al Hjazz 3-1 Al-Jndal 1-1
KSA D2 15/02/19 Al-Suqoor 2-1 Al Hjazz
KSA D2 08/02/19 Al Hjazz 5-3 Al-Draih 2-1
KSA D2 01/02/19 Al Hjazz 2-1 Al Sahel
KSA D2 25/01/19 Al Hjazz 3-0 Al-Sadd FC(SA)
KSA D2 19/01/19 Al Hjazz 0-1 Al Bukayriyah
KSA D2 11/01/19 Al-Taqdom 1-3 Al Hjazz 0-0
KSA CC 01/01/19 Al Hjazz 1-2 อัล บาเดน 0-0
KSA D2 28/12/18 Al Hjazz 3-1 Al-Muzahmiyya 2-1
KSA D2 07/12/18 Al-Ghazwa 0-1 Al Hjazz 0-0
KSA D2 30/11/18 Al-Akhdoud 0-1 Al Hjazz 0-0
KSA D2 23/11/18 Al Hjazz 2-2 อัล ลิยาช
KSA D2 16/11/18 Al-Jndal 1-0 Al Hjazz 0-0
KSA D2 09/11/18 Al Hjazz 2-1 Al-Suqoor 1-0
KSA D2 02/11/18 Al-Draih 0-3 Al Hjazz 0-1
KSA D2 27/10/18 Al Sahel 4-2 Al Hjazz 1-1
KSA D2 19/10/18 Al-Sadd FC(SA) 2-1 Al Hjazz 1-0
KSA D2 03/03/18 Al-Muzahmiyya 4-1 Al Hjazz 0-0
Al Hjazz - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
KSA D2 3 Al Hjazz
ผล : 2 Al-Akhdoud
KSA D2 3 อัล ลิยาช
ผล : 2 Al Hjazz
KSA D2 3 Al Hjazz
ผล : 2 Al-Jndal
KSA D2 3 Al-Suqoor
ผล : 2 Al Hjazz
KSA D2 3 Al Hjazz
ผล : 2 Al-Draih
KSA D2 3 Al Hjazz
ผล : 2 Al Sahel
KSA D2 3 Al Hjazz
ผล : 2 Al-Sadd FC(SA)
KSA D2 3 Al Hjazz
ผล : 2 Al Bukayriyah
KSA D2 3 Al-Taqdom
ผล : 2 Al Hjazz
KSA CC 3 Al Hjazz
ผล : 2 อัล บาเดน
KSA D2 3 Al Hjazz
ผล : 2 Al-Muzahmiyya
KSA D2 3 Al-Ghazwa
ผล : 2 Al Hjazz
KSA D2 3 Al-Akhdoud
ผล : 2 Al Hjazz
KSA D2 3 Al Hjazz
ผล : 2 อัล ลิยาช
KSA D2 3 Al-Jndal
ผล : 2 Al Hjazz
KSA D2 3 Al Hjazz
ผล : 2 Al-Suqoor
KSA D2 3 Al-Draih
ผล : 2 Al Hjazz
KSA D2 3 Al Sahel
ผล : 2 Al Hjazz
KSA D2 3 Al-Sadd FC(SA)
ผล : 2 Al Hjazz
KSA D2 3 Al-Muzahmiyya
ผล : 2 Al Hjazz
Al Hjazz - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
KSA D2 22/03 Al-Muzahmiyya VS Al Hjazz
KSA D2 29/03 Al Hjazz VS Al-Taqdom
KSA D2 07/04 Al Bukayriyah VS Al Hjazz
Al Hjazz - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
KSA D2 วันที่ Al-Muzahmiyya
22/03 Al Hjazz
KSA D2 วันที่ Al Hjazz
29/03 Al-Taqdom
KSA D2 วันที่ Al Bukayriyah
07/04 Al Hjazz
Al-Ghazwa - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
KSA D2 08/03/19 Al Sahel 1-0 Al-Ghazwa 1-0
KSA D2 01/03/19 Al-Akhdoud 5-0 Al-Ghazwa 2-0
KSA D2 22/02/19 Al-Ghazwa 0-0 Al-Sadd FC(SA) 0-0
KSA D2 15/02/19 อัล ลิยาช 2-0 Al-Ghazwa 1-0
KSA D2 08/02/19 Al-Ghazwa 0-2 Al Bukayriyah 0-2
KSA D2 01/02/19 Al-Jndal 1-0 Al-Ghazwa
KSA D2 25/01/19 Al-Taqdom 1-1 Al-Ghazwa 1-0
KSA D2 18/01/19 Al-Suqoor 2-2 Al-Ghazwa 0-2
KSA D2 11/01/19 Al-Ghazwa 2-1 Al-Muzahmiyya 1-1
KSA CC 04/01/19 Al-Ghazwa 2-3 Jeddah 1-2
KSA D2 28/12/18 Al-Draih 2-0 Al-Ghazwa 1-0
KSA D2 07/12/18 Al-Ghazwa 0-1 Al Hjazz 0-0
KSA D2 30/11/18 Al-Ghazwa 0-3 Al Sahel 0-1
KSA D2 23/11/18 Al-Ghazwa 1-1 Al-Akhdoud
KSA D2 15/11/18 Al-Sadd FC(SA) 1-1 Al-Ghazwa 1-0
KSA D2 09/11/18 Al-Ghazwa 0-0 อัล ลิยาช 0-0
KSA D2 02/11/18 Al Bukayriyah 1-0 Al-Ghazwa 0-0
KSA D2 26/10/18 Al-Ghazwa 1-3 Al-Jndal
KSA D2 19/10/18 Al-Ghazwa 1-4 Al-Taqdom 1-2
Al-Ghazwa - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
KSA D2 3 Al Sahel
ผล : 2 Al-Ghazwa
KSA D2 3 Al-Akhdoud
ผล : 2 Al-Ghazwa
KSA D2 3 Al-Ghazwa
ผล : 2 Al-Sadd FC(SA)
KSA D2 3 อัล ลิยาช
ผล : 2 Al-Ghazwa
KSA D2 3 Al-Ghazwa
ผล : 2 Al Bukayriyah
KSA D2 3 Al-Jndal
ผล : 2 Al-Ghazwa
KSA D2 3 Al-Taqdom
ผล : 2 Al-Ghazwa
KSA D2 3 Al-Suqoor
ผล : 2 Al-Ghazwa
KSA D2 3 Al-Ghazwa
ผล : 2 Al-Muzahmiyya
KSA CC 3 Al-Ghazwa
ผล : 2 Jeddah
KSA D2 3 Al-Draih
ผล : 2 Al-Ghazwa
KSA D2 3 Al-Ghazwa
ผล : 2 Al Hjazz
KSA D2 3 Al-Ghazwa
ผล : 2 Al Sahel
KSA D2 3 Al-Ghazwa
ผล : 2 Al-Akhdoud
KSA D2 3 Al-Sadd FC(SA)
ผล : 2 Al-Ghazwa
KSA D2 3 Al-Ghazwa
ผล : 2 อัล ลิยาช
KSA D2 3 Al Bukayriyah
ผล : 2 Al-Ghazwa
KSA D2 3 Al-Ghazwa
ผล : 2 Al-Jndal
KSA D2 3 Al-Ghazwa
ผล : 2 Al-Taqdom
Al-Ghazwa - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
KSA D2 22/03 Al-Ghazwa VS Al-Draih
KSA D2 29/03 Al-Muzahmiyya VS Al-Ghazwa
KSA D2 07/04 Al-Ghazwa VS Al-Suqoor
Al-Ghazwa - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
KSA D2 วันที่ Al-Ghazwa
22/03 Al-Draih
KSA D2 วันที่ Al-Muzahmiyya
29/03 Al-Ghazwa
KSA D2 วันที่ Al-Ghazwa
07/04 Al-Suqoor