โอเอฟเค ตีโตกราด 0 - 1 OFK เปโตรวัค
ราคาบอล : ยังไม่มีราคาบอล
0 1
75'
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
MNE CUP 03/10/18 OFK เปโตรวัค 0-1 โอเอฟเค ตีโตกราด -0.0 เสีย 0-1
MNE D1 23/09/18 OFK เปโตรวัค 1-2 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-2
MNE D1 19/05/18 โอเอฟเค ตีโตกราด 1-1 OFK เปโตรวัค 0-0
MNE D1 01/04/18 OFK เปโตรวัค 0-0 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-0
MNE D1 02/12/17 โอเอฟเค ตีโตกราด 5-0 OFK เปโตรวัค 4-0
MNE D1 22/09/17 OFK เปโตรวัค 1-0 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-0
MNE D1 15/04/17 โอเอฟเค ตีโตกราด 2-0 OFK เปโตรวัค 0-0
MNE D1 21/02/17 โอเอฟเค ตีโตกราด 1-0 OFK เปโตรวัค -0.5 ได้ 1-0
MNE D1 17/09/16 OFK เปโตรวัค 0-3 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-0
MNE D1 19/03/16 OFK เปโตรวัค 1-1 โอเอฟเค ตีโตกราด 1.0 เสีย 1-0
MNE D1 20/11/15 OFK เปโตรวัค 1-2 โอเอฟเค ตีโตกราด 0.5 ได้ 1-1
MNE D1 26/08/15 โอเอฟเค ตีโตกราด 1-2 OFK เปโตรวัค -1.0 เสีย 1-2
MNE CUP 21/05/15 โอเอฟเค ตีโตกราด 1-1 OFK เปโตรวัค -0.5 เสีย 1-1
MNE D1 11/04/15 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-0 OFK เปโตรวัค -0.75 เสีย 0-0
MNE D1 29/11/14 โอเอฟเค ตีโตกราด 2-0 OFK เปโตรวัค -0.5 ได้ 0-0
MNE D1 30/08/14 OFK เปโตรวัค 4-2 โอเอฟเค ตีโตกราด 1-1
MNE D1 17/05/14 OFK เปโตรวัค 1-2 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-0
MNE D1 08/03/14 OFK เปโตรวัค 1-1 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-0
MNE D1 28/09/13 โอเอฟเค ตีโตกราด 1-2 OFK เปโตรวัค 1-1
MNE D1 18/05/13 โอเอฟเค ตีโตกราด 1-1 OFK เปโตรวัค 1-0
MNE CUP 21/11/12 โอเอฟเค ตีโตกราด 1-1 OFK เปโตรวัค -0.5 เสีย 1-0
MNE D1 10/11/12 OFK เปโตรวัค 3-1 โอเอฟเค ตีโตกราด 1-0
MNE CUP 07/11/12 OFK เปโตรวัค 0-1 โอเอฟเค ตีโตกราด -0.5 เสีย 0-1
MNE D1 22/08/12 โอเอฟเค ตีโตกราด 2-0 OFK เปโตรวัค -0.25 ได้ 1-0
MNE D1 11/04/12 OFK เปโตรวัค 1-0 โอเอฟเค ตีโตกราด -0.5 ได้ 0-0
MNE D1 14/03/12 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-1 OFK เปโตรวัค -0.25 เสีย 0-1
MNE CUP 02/11/11 โอเอฟเค ตีโตกราด 1-3 OFK เปโตรวัค -0.5 เสีย 1-1
MNE CUP 19/10/11 OFK เปโตรวัค 0-0 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-0
MNE D1 24/09/11 OFK เปโตรวัค 0-0 โอเอฟเค ตีโตกราด -0.25 เสีย1/2 0-0
MNE D1 19/03/11 OFK เปโตรวัค 0-0 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-0
MNE D1 12/03/11 OFK เปโตรวัค 0-0 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-0
MNE D1 16/10/10 โอเอฟเค ตีโตกราด 1-1 OFK เปโตรวัค 1-0
MNE D1 05/04/08 โอเอฟเค ตีโตกราด 1-1 OFK เปโตรวัค 1-1
MNE D1 19/03/08 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-0 OFK เปโตรวัค 0-0
MNE D1 27/10/07 OFK เปโตรวัค 2-1 โอเอฟเค ตีโตกราด 1-1
MNE D1 19/05/07 OFK เปโตรวัค 0-0 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-0
MNE D1 31/03/07 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-0 OFK เปโตรวัค 0-0
MNE D1 14/10/06 OFK เปโตรวัค 2-1 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-0
ผลงานที่พบกัน
MNE CUP -0.0 0 OFK เปโตรวัค
ผล : เสีย 1 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 1 OFK เปโตรวัค
ผล : 2 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 1 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : 1 OFK เปโตรวัค
MNE D1 0 OFK เปโตรวัค
ผล : 0 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 5 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : 0 OFK เปโตรวัค
MNE D1 1 OFK เปโตรวัค
ผล : 0 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 2 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : 0 OFK เปโตรวัค
MNE D1 -0.5 1 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : ได้ 0 OFK เปโตรวัค
MNE D1 0 OFK เปโตรวัค
ผล : 3 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 1.0 1 OFK เปโตรวัค
ผล : เสีย 1 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 0.5 1 OFK เปโตรวัค
ผล : ได้ 2 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 -1.0 1 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : เสีย 2 OFK เปโตรวัค
MNE CUP -0.5 1 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : เสีย 1 OFK เปโตรวัค
MNE D1 -0.75 0 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : เสีย 0 OFK เปโตรวัค
MNE D1 -0.5 2 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : ได้ 0 OFK เปโตรวัค
MNE D1 4 OFK เปโตรวัค
ผล : 2 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 1 OFK เปโตรวัค
ผล : 2 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 1 OFK เปโตรวัค
ผล : 1 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 1 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : 2 OFK เปโตรวัค
MNE D1 1 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : 1 OFK เปโตรวัค
MNE CUP -0.5 1 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : เสีย 1 OFK เปโตรวัค
MNE D1 3 OFK เปโตรวัค
ผล : 1 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE CUP -0.5 0 OFK เปโตรวัค
ผล : เสีย 1 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 -0.25 2 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : ได้ 0 OFK เปโตรวัค
MNE D1 -0.5 1 OFK เปโตรวัค
ผล : ได้ 0 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 -0.25 0 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : เสีย 1 OFK เปโตรวัค
MNE CUP -0.5 1 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : เสีย 3 OFK เปโตรวัค
MNE CUP 0 OFK เปโตรวัค
ผล : 0 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 -0.25 0 OFK เปโตรวัค
ผล : เสีย1/2 0 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 0 OFK เปโตรวัค
ผล : 0 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 0 OFK เปโตรวัค
ผล : 0 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 1 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : 1 OFK เปโตรวัค
MNE D1 1 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : 1 OFK เปโตรวัค
MNE D1 0 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : 0 OFK เปโตรวัค
MNE D1 2 OFK เปโตรวัค
ผล : 1 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 0 OFK เปโตรวัค
ผล : 0 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 0 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : 0 OFK เปโตรวัค
MNE D1 2 OFK เปโตรวัค
ผล : 1 โอเอฟเค ตีโตกราด
โอเอฟเค ตีโตกราด - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
MNE D1 20/10/18 บูดุ๊กโน๊ต ปอสโกริก้า 2-1 โอเอฟเค ตีโตกราด 1-1
MNE D1 06/10/18 โอเอฟเค ตีโตกราด 1-1 FK Iskra Danilovgrad 1-1
MNE CUP 03/10/18 OFK เปโตรวัค 0-1 โอเอฟเค ตีโตกราด -0.0 ได้ 0-1
MNE D1 29/09/18 FK รูดาร์ 3-1 โอเอฟเค ตีโตกราด 1-0
MNE D1 23/09/18 OFK เปโตรวัค 1-2 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-2
MNE D1 19/09/18 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-0 Lovcen Cetinje -0.5 เสีย 0-0
MNE D1 15/09/18 FK Mornar 0-1 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-1
MNE D1 02/09/18 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-0 ซูตเยสก้า นิคซิค 0-0
MNE D1 25/08/18 การ์เบลจ์ 0-1 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-0
MNE D1 18/08/18 โอเอฟเค ตีโตกราด 2-1 FK Zeta 1-1
MNE D1 15/08/18 โอเอฟเค ตีโตกราด 1-0 บูดุ๊กโน๊ต ปอสโกริก้า 0-0
MNE D1 11/08/18 FK Iskra Danilovgrad 0-1 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-0
MNE D1 04/08/18 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-0 FK รูดาร์ 0-0
UEFA EL 20/07/18 โอเอฟเค ตีโตกราด 1-2 B36 ทอร์ชาฟน์ -1.25 เสีย 1-0
UEFA EL 13/07/18 B36 ทอร์ชาฟน์ 0-0 โอเอฟเค ตีโตกราด 0.25 เสีย1/2 0-0
INT CF 05/07/18 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-0 มอร์โด้เวีย ซารานสค์ 0-0
INT CF 30/06/18 Zemun 1-1 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE CUP 31/05/18 OFK Igalo 0-2 โอเอฟเค ตีโตกราด 1.5 ได้ 0-0
MNE D1 26/05/18 การ์เบลจ์ 2-1 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-1
MNE D1 19/05/18 โอเอฟเค ตีโตกราด 1-1 OFK เปโตรวัค 0-0
โอเอฟเค ตีโตกราด - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
MNE D1 3 บูดุ๊กโน๊ต ปอสโกริก้า
ผล : 2 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 3 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : 2 FK Iskra Danilovgrad
MNE CUP -0.0 3 OFK เปโตรวัค
ผล : ได้ 2 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 3 FK รูดาร์
ผล : 2 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 3 OFK เปโตรวัค
ผล : 2 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 -0.5 3 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : เสีย 2 Lovcen Cetinje
MNE D1 3 FK Mornar
ผล : 2 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 3 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : 2 ซูตเยสก้า นิคซิค
MNE D1 3 การ์เบลจ์
ผล : 2 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 3 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : 2 FK Zeta
MNE D1 3 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : 2 บูดุ๊กโน๊ต ปอสโกริก้า
MNE D1 3 FK Iskra Danilovgrad
ผล : 2 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 3 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : 2 FK รูดาร์
UEFA EL -1.25 3 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : เสีย 2 B36 ทอร์ชาฟน์
UEFA EL 0.25 3 B36 ทอร์ชาฟน์
ผล : เสีย1/2 2 โอเอฟเค ตีโตกราด
INT CF 3 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : 2 มอร์โด้เวีย ซารานสค์
INT CF 3 Zemun
ผล : 2 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE CUP 1.5 3 OFK Igalo
ผล : ได้ 2 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 3 การ์เบลจ์
ผล : 2 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 3 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : 2 OFK เปโตรวัค
โอเอฟเค ตีโตกราด - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
MNE D1 27/10 FK Zeta VS โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 03/11 โอเอฟเค ตีโตกราด VS การ์เบลจ์
MNE D1 10/11 ซูตเยสก้า นิคซิค VS โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 24/11 โอเอฟเค ตีโตกราด VS FK Mornar
MNE D1 01/12 Lovcen Cetinje VS โอเอฟเค ตีโตกราด
โอเอฟเค ตีโตกราด - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
MNE D1 วันที่ FK Zeta
27/10 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 วันที่ โอเอฟเค ตีโตกราด
03/11 การ์เบลจ์
MNE D1 วันที่ ซูตเยสก้า นิคซิค
10/11 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 วันที่ โอเอฟเค ตีโตกราด
24/11 FK Mornar
MNE D1 วันที่ Lovcen Cetinje
01/12 โอเอฟเค ตีโตกราด
OFK เปโตรวัค - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
MNE D1 20/10/18 OFK เปโตรวัค 1-0 ซูตเยสก้า นิคซิค 0-0
MNE D1 06/10/18 การ์เบลจ์ 4-0 OFK เปโตรวัค 1-0
MNE CUP 03/10/18 OFK เปโตรวัค 0-1 โอเอฟเค ตีโตกราด -0.0 เสีย 0-1
MNE D1 29/09/18 OFK เปโตรวัค 0-1 FK Zeta 0-0
MNE D1 23/09/18 OFK เปโตรวัค 1-2 โอเอฟเค ตีโตกราด 0-2
MNE D1 19/09/18 FK Iskra Danilovgrad 0-1 OFK เปโตรวัค -0.25 ได้ 0-0
MNE D1 15/09/18 OFK เปโตรวัค 3-1 FK รูดาร์ 1-0
MNE D1 02/09/18 บูดุ๊กโน๊ต ปอสโกริก้า 1-1 OFK เปโตรวัค 1-1
MNE CUP 29/08/18 Bokelj Kotor 0-1 OFK เปโตรวัค 0-0
MNE D1 25/08/18 Lovcen Cetinje 1-3 OFK เปโตรวัค 0-1
MNE D1 19/08/18 OFK เปโตรวัค 1-0 FK Mornar 0-0
MNE D1 16/08/18 ซูตเยสก้า นิคซิค 2-1 OFK เปโตรวัค -1.0 เจ๊า 0-0
MNE D1 11/08/18 OFK เปโตรวัค 0-1 การ์เบลจ์ 0-0
MNE D1 04/08/18 FK Zeta 0-0 OFK เปโตรวัค 0-0
INT CF 20/07/18 FK Metalac Gornji Milanovac 1-2 OFK เปโตรวัค 0-0
MNE D1 03/06/18 OFK เปโตรวัค 2-2 Mladost Ljeskopolje -0.25 เสีย1/2 1-0
MNE D1 30/05/18 Mladost Ljeskopolje 0-3 OFK เปโตรวัค -0.25 ได้ 0-2
MNE D1 26/05/18 OFK เปโตรวัค 0-1 FK Kom 0-0
MNE D1 19/05/18 โอเอฟเค ตีโตกราด 1-1 OFK เปโตรวัค 0-0
MNE D1 16/05/18 OFK เปโตรวัค 2-1 บูดุ๊กโน๊ต ปอสโกริก้า 1-0
OFK เปโตรวัค - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
MNE D1 3 OFK เปโตรวัค
ผล : 2 ซูตเยสก้า นิคซิค
MNE D1 3 การ์เบลจ์
ผล : 2 OFK เปโตรวัค
MNE CUP -0.0 3 OFK เปโตรวัค
ผล : เสีย 2 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 3 OFK เปโตรวัค
ผล : 2 FK Zeta
MNE D1 3 OFK เปโตรวัค
ผล : 2 โอเอฟเค ตีโตกราด
MNE D1 -0.25 3 FK Iskra Danilovgrad
ผล : ได้ 2 OFK เปโตรวัค
MNE D1 3 OFK เปโตรวัค
ผล : 2 FK รูดาร์
MNE D1 3 บูดุ๊กโน๊ต ปอสโกริก้า
ผล : 2 OFK เปโตรวัค
MNE CUP 3 Bokelj Kotor
ผล : 2 OFK เปโตรวัค
MNE D1 3 Lovcen Cetinje
ผล : 2 OFK เปโตรวัค
MNE D1 3 OFK เปโตรวัค
ผล : 2 FK Mornar
MNE D1 -1.0 3 ซูตเยสก้า นิคซิค
ผล : เจ๊า 2 OFK เปโตรวัค
MNE D1 3 OFK เปโตรวัค
ผล : 2 การ์เบลจ์
MNE D1 3 FK Zeta
ผล : 2 OFK เปโตรวัค
INT CF 3 FK Metalac Gornji Milanovac
ผล : 2 OFK เปโตรวัค
MNE D1 -0.25 3 OFK เปโตรวัค
ผล : เสีย1/2 2 Mladost Ljeskopolje
MNE D1 -0.25 3 Mladost Ljeskopolje
ผล : ได้ 2 OFK เปโตรวัค
MNE D1 3 OFK เปโตรวัค
ผล : 2 FK Kom
MNE D1 3 โอเอฟเค ตีโตกราด
ผล : 2 OFK เปโตรวัค
MNE D1 3 OFK เปโตรวัค
ผล : 2 บูดุ๊กโน๊ต ปอสโกริก้า
OFK เปโตรวัค - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
MNE D1 27/10 FK Mornar VS OFK เปโตรวัค
MNE D1 03/11 OFK เปโตรวัค VS Lovcen Cetinje
MNE D1 10/11 OFK เปโตรวัค VS บูดุ๊กโน๊ต ปอสโกริก้า
MNE D1 24/11 FK รูดาร์ VS OFK เปโตรวัค
MNE D1 01/12 OFK เปโตรวัค VS FK Iskra Danilovgrad
OFK เปโตรวัค - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
MNE D1 วันที่ FK Mornar
27/10 OFK เปโตรวัค
MNE D1 วันที่ OFK เปโตรวัค
03/11 Lovcen Cetinje
MNE D1 วันที่ OFK เปโตรวัค
10/11 บูดุ๊กโน๊ต ปอสโกริก้า
MNE D1 วันที่ FK รูดาร์
24/11 OFK เปโตรวัค
MNE D1 วันที่ OFK เปโตรวัค
01/12 FK Iskra Danilovgrad