แองโกลา(U20) 0 - 0 บอตสวานา(20)
ราคาบอล : ยังไม่มีราคาบอล
0 0
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
ผลงานที่พบกัน
แองโกลา(U20) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
CAF CoC20 02/12/18 เลโซโท(U20) 1-1 แองโกลา(U20) 1-0
CAF YCQ 20/05/18 แองโกลา(U20) 1-4 มาลาวี(U20) 0-4
CAF YCQ 12/05/18 มาลาวี(U20) 1-2 แองโกลา(U20) 0-1
CAF CoC20 12/12/17 แองโกลา(U20) 0-0 เลโซโท(U20) 0-0
CAF CoC20 10/12/17 แองโกลา(U20) 0-1 ซิมบับเว(U20) -0.5 เสีย 0-0
CAF CoC20 08/12/17 แองโกลา(U20) 0-1 นามิเบีย(U20) -0.5 เสีย 0-1
TOUT 04/06/17 แองโกลา(U20) 5-1 คิวบา(U20) -1.0 ได้ 2-0
TOUT 01/06/17 แองโกลา(U20) 1-1 ญี่ปุ่น(U19) 0.75 ได้ 0-0
TOUT 30/05/17 อังกฤษ(U18) 1-0 แองโกลา(U20) -1.0 เจ๊า 0-0
CAF CoC20 16/12/16 แองโกลา(U20) 1-1 คองโก-กินชาซา(U20) 1.25 ได้ 0-1
CAF CoC20 15/12/16 แอฟริกาใต้(U20) 5-0 แองโกลา(U20) 2-0
CAF CoC20 12/12/16 มอริเชียส(U20) 1-1 แองโกลา(U20) 0-1
CAF CoC20 10/12/16 แองโกลา(U20) 4-0 เซเชลส์(U20) -1.75 ได้ 3-0
CAF CoC20 08/12/16 แองโกลา(U20) 1-0 ซูดาน(U20) -0.0 ได้ 1-0
CAF YCQ 23/07/16 แองโกลา(U20) 0-4 อียิปต์(U20) 0-2
CAF YCQ 11/07/16 อียิปต์(U20) 1-0 แองโกลา(U20) 0-0
CAF YCQ 11/06/16 กาบอง(U20) 1-0 แองโกลา(U20) 1-0
CAF YCQ 21/05/16 แองโกลา(U20) 3-0 กาบอง(U20) 1-0
CAF YCQ 22/04/16 ชาด(U20) 0-3 แองโกลา(U20)
CAF YCQ 01/04/16 แองโกลา(U20) 3-0 ชาด(U20)
แองโกลา(U20) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
CAF CoC20 3 เลโซโท(U20)
ผล : 2 แองโกลา(U20)
CAF YCQ 3 แองโกลา(U20)
ผล : 2 มาลาวี(U20)
CAF YCQ 3 มาลาวี(U20)
ผล : 2 แองโกลา(U20)
CAF CoC20 3 แองโกลา(U20)
ผล : 2 เลโซโท(U20)
CAF CoC20 -0.5 3 แองโกลา(U20)
ผล : เสีย 2 ซิมบับเว(U20)
CAF CoC20 -0.5 3 แองโกลา(U20)
ผล : เสีย 2 นามิเบีย(U20)
TOUT -1.0 3 แองโกลา(U20)
ผล : ได้ 2 คิวบา(U20)
TOUT 0.75 3 แองโกลา(U20)
ผล : ได้ 2 ญี่ปุ่น(U19)
TOUT -1.0 3 อังกฤษ(U18)
ผล : เจ๊า 2 แองโกลา(U20)
CAF CoC20 1.25 3 แองโกลา(U20)
ผล : ได้ 2 คองโก-กินชาซา(U20)
CAF CoC20 3 แอฟริกาใต้(U20)
ผล : 2 แองโกลา(U20)
CAF CoC20 3 มอริเชียส(U20)
ผล : 2 แองโกลา(U20)
CAF CoC20 -1.75 3 แองโกลา(U20)
ผล : ได้ 2 เซเชลส์(U20)
CAF CoC20 -0.0 3 แองโกลา(U20)
ผล : ได้ 2 ซูดาน(U20)
CAF YCQ 3 แองโกลา(U20)
ผล : 2 อียิปต์(U20)
CAF YCQ 3 อียิปต์(U20)
ผล : 2 แองโกลา(U20)
CAF YCQ 3 กาบอง(U20)
ผล : 2 แองโกลา(U20)
CAF YCQ 3 แองโกลา(U20)
ผล : 2 กาบอง(U20)
CAF YCQ 3 ชาด(U20)
ผล : 2 แองโกลา(U20)
CAF YCQ 3 แองโกลา(U20)
ผล : 2 ชาด(U20)
แองโกลา(U20) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
CAF CoC20 09/12 ซิมบับเว(U20) VS แองโกลา(U20)
แองโกลา(U20) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
CAF CoC20 วันที่ ซิมบับเว(U20)
09/12 แองโกลา(U20)
บอตสวานา(20) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
CAF CoC20 03/12/18 ซิมบับเว(U20) 2-1 บอตสวานา(20) -0.25 เสีย 1-1
CAF YCQ 20/05/18 คองโก-บราซซาวิล(U20) 3-0 บอตสวานา(20) 1-0
CAF YCQ 12/05/18 บอตสวานา(20) 1-1 คองโก-บราซซาวิล(U20) 1-0
CAF YCQ 22/04/18 นามิเบีย(U20) 1-1 บอตสวานา(20) 0-0
CAF YCQ 31/03/18 บอตสวานา(20) 0-0 นามิเบีย(U20) 0-0
CAF CoC20 12/12/16 แอฟริกาใต้(U20) 1-0 บอตสวานา(20) 0-0
CAF CoC20 10/12/16 เลโซโท(U20) 1-0 บอตสวานา(20) 0-0
CAF CoC20 07/12/16 Eswatini(U20) 2-0 บอตสวานา(20) 1.25 เสีย 1-0
CAF YCQ 23/04/16 บอตสวานา(20) 0-2 ซิมบับเว(U20) 0-2
CAF YCQ 03/04/16 ซิมบับเว(U20) 0-1 บอตสวานา(20) 0-0
CAF YCQ 25/04/14 บอตสวานา(20) 1-2 มาลาวี(U20) 0-0
CAF YCQ 05/04/14 มาลาวี(U20) 1-1 บอตสวานา(20) 1-1
INTERF 11/09/12 แอฟริกาใต้(U20) 4-0 บอตสวานา(20) -1.25 เสีย 2-0
CAF YCQ 04/05/12 บอตสวานา(20) 1-1 ซิมบับเว(U20) 1-1
CAF YCQ 21/04/12 ซิมบับเว(U20) 4-0 บอตสวานา(20) 3-0
INTERF 10/12/11 บอตสวานา(20) 1-0 มาลาวี(U20) -0.25 ได้ 1-0
INTERF 08/12/11 บอตสวานา(20) 0-2 แซมเบีย(U20) -0.25 เสีย 0-2
INTERF 06/12/11 บอตสวานา(20) 3-0 Eswatini(U20) -1.5 ได้ 0-0
INTERF 01/12/11 บอตสวานา(20) 0-0 โมซัมบิก(U20) -0.5 เสีย 0-0
บอตสวานา(20) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
CAF CoC20 -0.25 3 ซิมบับเว(U20)
ผล : เสีย 2 บอตสวานา(20)
CAF YCQ 3 คองโก-บราซซาวิล(U20)
ผล : 2 บอตสวานา(20)
CAF YCQ 3 บอตสวานา(20)
ผล : 2 คองโก-บราซซาวิล(U20)
CAF YCQ 3 นามิเบีย(U20)
ผล : 2 บอตสวานา(20)
CAF YCQ 3 บอตสวานา(20)
ผล : 2 นามิเบีย(U20)
CAF CoC20 3 แอฟริกาใต้(U20)
ผล : 2 บอตสวานา(20)
CAF CoC20 3 เลโซโท(U20)
ผล : 2 บอตสวานา(20)
CAF CoC20 1.25 3 Eswatini(U20)
ผล : เสีย 2 บอตสวานา(20)
CAF YCQ 3 บอตสวานา(20)
ผล : 2 ซิมบับเว(U20)
CAF YCQ 3 ซิมบับเว(U20)
ผล : 2 บอตสวานา(20)
CAF YCQ 3 บอตสวานา(20)
ผล : 2 มาลาวี(U20)
CAF YCQ 3 มาลาวี(U20)
ผล : 2 บอตสวานา(20)
INTERF -1.25 3 แอฟริกาใต้(U20)
ผล : เสีย 2 บอตสวานา(20)
CAF YCQ 3 บอตสวานา(20)
ผล : 2 ซิมบับเว(U20)
CAF YCQ 3 ซิมบับเว(U20)
ผล : 2 บอตสวานา(20)
INTERF -0.25 3 บอตสวานา(20)
ผล : ได้ 2 มาลาวี(U20)
INTERF -0.25 3 บอตสวานา(20)
ผล : เสีย 2 แซมเบีย(U20)
INTERF -1.5 3 บอตสวานา(20)
ผล : ได้ 2 Eswatini(U20)
INTERF -0.5 3 บอตสวานา(20)
ผล : เสีย 2 โมซัมบิก(U20)
บอตสวานา(20) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
CAF CoC20 09/12 เลโซโท(U20) VS บอตสวานา(20)
บอตสวานา(20) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
CAF CoC20 วันที่ เลโซโท(U20)
09/12 บอตสวานา(20)