เวียดนาม(ญ-U19) 2 - 1 มาเลเซีย(ญ-U19)
ราคาบอล : ยังไม่มีราคาบอล
2 1
37'
60'
69'
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
ผลงานที่พบกัน
เวียดนาม(ญ-U19) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
AFC WU19 22/10/17 ออสเตรเลีย(ญ-U19) 5-2 เวียดนาม(ญ-U19) -3.75 ได้ 3-0
AFC WU19 19/10/17 เวียดนาม(ญ-U19) 0-5 เกาหลีใต้(ญ-U19) 3.75 เสีย 0-2
AFC WU19 16/10/17 ญี่ปุ่น(ญ-U19) 8-0 เวียดนาม(ญ-U19) -3.75 เสีย 3-0
AFC WU19 06/11/16 เวียดนาม(ญ-U19) 2-0 อิหร่าน(ญ-U19) -2.25 เสีย1/2 0-0
AFC WU19 04/11/16 เวียดนาม(ญ-U19) 4-0 อินเดีย(ญ-U19) -3.75 ได้1/2 2-0
AFC WU19 09/11/14 เวียดนาม(ญ-U19) 0-3 ออสเตรเลีย(ญ-U19) 1.25 เสีย 0-1
AFC WU19 07/11/14 เวียดนาม(ญ-U19) 6-0 ฮ่องกง(ญ-U19) -5.75 ได้1/2 4-0
AFC WU19 05/11/14 เวียดนาม(ญ-U19) 11-0 สิงคโปร์(ญ-U19) -7.75 ได้ 6-0
AFFWC 26/08/14 ไทย(ญ-U19) 0-0 เวียดนาม(ญ-U19) -0.75 ได้ 0-0
AFFWC 24/08/14 พม่า(ญ-U19) 1-1 เวียดนาม(ญ-U19) 0.75 เสีย 0-1
AFFWC 22/08/14 ไทย(ญ-U19) 2-1 เวียดนาม(ญ-U19) -0.5 เสีย 1-1
AFFWC 20/08/14 เวียดนาม(ญ-U19) 19-0 ติมอร์-เลสเต(ญ-U19) 7-0
AFFWC 18/08/14 สิงคโปร์(ญ-U19) 0-10 เวียดนาม(ญ-U19) 7.75 ได้ 0-8
INTERF 08/08/14 เวียดนาม(ญ-U19) 1-0 อุซเบกิสถาน(ญ-U19) 1-0
INTERF 06/08/14 เวียดนาม(ญ-U19) 0-0 อุซเบกิสถาน(ญ-U19) -2.5 เสีย 0-0
AFC WU19 05/12/12 เวียดนาม(ญ-U19) 3-1 ไต้หวัน(ญ-U19) -1.25 ได้ 2-0
AFC WU19 03/12/12 เวียดนาม(ญ-U19) 10-0 อินเดีย(ญ-U19) -6.75 ได้ 4-0
AFC WU19 01/12/12 เวียดนาม(ญ-U19) 1-2 พม่า(ญ-U19) -0.5 เสีย 0-1
AFC WU19 16/10/11 เวียดนาม(ญ-U19) 0-6 ญี่ปุ่น(ญ-U19) 0-2
AFC WU19 13/10/11 เวียดนาม(ญ-U19) 1-4 เกาหลีใต้(ญ-U19) 1.5 เสีย 0-2
เวียดนาม(ญ-U19) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
AFC WU19 -3.75 3 ออสเตรเลีย(ญ-U19)
ผล : ได้ 2 เวียดนาม(ญ-U19)
AFC WU19 3.75 3 เวียดนาม(ญ-U19)
ผล : เสีย 2 เกาหลีใต้(ญ-U19)
AFC WU19 -3.75 3 ญี่ปุ่น(ญ-U19)
ผล : เสีย 2 เวียดนาม(ญ-U19)
AFC WU19 -2.25 3 เวียดนาม(ญ-U19)
ผล : เสีย1/2 2 อิหร่าน(ญ-U19)
AFC WU19 -3.75 3 เวียดนาม(ญ-U19)
ผล : ได้1/2 2 อินเดีย(ญ-U19)
AFC WU19 1.25 3 เวียดนาม(ญ-U19)
ผล : เสีย 2 ออสเตรเลีย(ญ-U19)
AFC WU19 -5.75 3 เวียดนาม(ญ-U19)
ผล : ได้1/2 2 ฮ่องกง(ญ-U19)
AFC WU19 -7.75 3 เวียดนาม(ญ-U19)
ผล : ได้ 2 สิงคโปร์(ญ-U19)
AFFWC -0.75 3 ไทย(ญ-U19)
ผล : ได้ 2 เวียดนาม(ญ-U19)
AFFWC 0.75 3 พม่า(ญ-U19)
ผล : เสีย 2 เวียดนาม(ญ-U19)
AFFWC -0.5 3 ไทย(ญ-U19)
ผล : เสีย 2 เวียดนาม(ญ-U19)
AFFWC 3 เวียดนาม(ญ-U19)
ผล : 2 ติมอร์-เลสเต(ญ-U19)
AFFWC 7.75 3 สิงคโปร์(ญ-U19)
ผล : ได้ 2 เวียดนาม(ญ-U19)
INTERF 3 เวียดนาม(ญ-U19)
ผล : 2 อุซเบกิสถาน(ญ-U19)
INTERF -2.5 3 เวียดนาม(ญ-U19)
ผล : เสีย 2 อุซเบกิสถาน(ญ-U19)
AFC WU19 -1.25 3 เวียดนาม(ญ-U19)
ผล : ได้ 2 ไต้หวัน(ญ-U19)
AFC WU19 -6.75 3 เวียดนาม(ญ-U19)
ผล : ได้ 2 อินเดีย(ญ-U19)
AFC WU19 -0.5 3 เวียดนาม(ญ-U19)
ผล : เสีย 2 พม่า(ญ-U19)
AFC WU19 3 เวียดนาม(ญ-U19)
ผล : 2 ญี่ปุ่น(ญ-U19)
AFC WU19 1.5 3 เวียดนาม(ญ-U19)
ผล : เสีย 2 เกาหลีใต้(ญ-U19)
เวียดนาม(ญ-U19) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
AFC WU19 26/10 เวียดนาม(ญ-U19) VS สิงคโปร์(ญ-U19)
AFC WU19 28/10 เวียดนาม(ญ-U19) VS จอร์แดน(ญ-U19)
เวียดนาม(ญ-U19) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
AFC WU19 วันที่ เวียดนาม(ญ-U19)
26/10 สิงคโปร์(ญ-U19)
AFC WU19 วันที่ เวียดนาม(ญ-U19)
28/10 จอร์แดน(ญ-U19)
มาเลเซีย(ญ-U19) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
AFC WU19 13/04/06 มาเลเซีย(ญ-U19) 0-22 จีน(ญ-U19) 0-10
AFC WU19 11/04/06 มาเลเซีย(ญ-U19) 0-16 ออสเตรเลีย(ญ-U19) 0-6
AFC WU19 09/04/06 มาเลเซีย(ญ-U19) 1-2 จอร์แดน(ญ-U19) 0-0
มาเลเซีย(ญ-U19) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
AFC WU19 3 มาเลเซีย(ญ-U19)
ผล : 2 จีน(ญ-U19)
AFC WU19 3 มาเลเซีย(ญ-U19)
ผล : 2 ออสเตรเลีย(ญ-U19)
AFC WU19 3 มาเลเซีย(ญ-U19)
ผล : 2 จอร์แดน(ญ-U19)
มาเลเซีย(ญ-U19) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
AFC WU19 26/10 มาเลเซีย(ญ-U19) VS จอร์แดน(ญ-U19)
AFC WU19 28/10 สิงคโปร์(ญ-U19) VS มาเลเซีย(ญ-U19)
มาเลเซีย(ญ-U19) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
AFC WU19 วันที่ มาเลเซีย(ญ-U19)
26/10 จอร์แดน(ญ-U19)
AFC WU19 วันที่ สิงคโปร์(ญ-U19)
28/10 มาเลเซีย(ญ-U19)