เนฟท์ชิ บาคู 1 - 1 เอฟเค กาบาล่า
ราคาบอล : ยังไม่มีราคาบอล
1 1
Mbodj 54'
73' Monroz
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
AZE PR 20/10/18 เอฟเค กาบาล่า 3-1 เนฟท์ชิ บาคู 0.25 เสีย 1-0
AZE PR 19/08/18 เนฟท์ชิ บาคู 2-1 เอฟเค กาบาล่า 0.0 เสีย 1-0
AZE PR 22/04/18 เนฟท์ชิ บาคู 1-0 เอฟเค กาบาล่า 0.25 เสีย 1-0
AZE CUP 18/04/18 เนฟท์ชิ บาคู 1-3 เอฟเค กาบาล่า -0.0 เสีย 1-2
AZE CUP 12/04/18 เอฟเค กาบาล่า 1-2 เนฟท์ชิ บาคู -0.75 เสีย 0-2
AZE PR 04/03/18 เอฟเค กาบาล่า 1-2 เนฟท์ชิ บาคู -0.75 เสีย 1-0
AZE PR 19/11/17 เนฟท์ชิ บาคู 2-3 เอฟเค กาบาล่า 0.25 ได้ 1-1
INT CF 07/10/17 เนฟท์ชิ บาคู 1-2 เอฟเค กาบาล่า 0.5 ได้ 0-1
AZE PR 24/09/17 เอฟเค กาบาล่า 2-1 เนฟท์ชิ บาคู -1.5 เสีย 2-0
AZE PR 14/03/17 เนฟท์ชิ บาคู 1-0 เอฟเค กาบาล่า 0.5 เสีย 1-0
AZE PR 03/02/17 เอฟเค กาบาล่า 1-0 เนฟท์ชิ บาคู -1.25 เสีย1/2 0-0
AZE PR 29/10/16 เอฟเค กาบาล่า 4-1 เนฟท์ชิ บาคู -1.5 ได้ 1-0
AZE PR 10/09/16 เนฟท์ชิ บาคู 0-8 เอฟเค กาบาล่า 0.25 ได้ 0-5
AZE CUP 04/05/16 เอฟเค กาบาล่า 1-1 เนฟท์ชิ บาคู -0.75 เสีย 0-0
AZE PR 01/05/16 เอฟเค กาบาล่า 2-2 เนฟท์ชิ บาคู -1.0 เสีย 1-1
AZE CUP 27/04/16 เนฟท์ชิ บาคู 1-1 เอฟเค กาบาล่า 0.25 เสีย1/2 0-1
AZE PR 05/03/16 เนฟท์ชิ บาคู 1-2 เอฟเค กาบาล่า 0.25 ได้ 1-0
AZE PR 13/12/15 เอฟเค กาบาล่า 0-1 เนฟท์ชิ บาคู -0.75 เสีย 0-1
AZE PR 17/10/15 เนฟท์ชิ บาคู 0-1 เอฟเค กาบาล่า 0.25 ได้ 0-0
AZE PR 17/04/15 เนฟท์ชิ บาคู 1-3 เอฟเค กาบาล่า -0.5 เสีย 1-1
AZE PR 15/02/15 เอฟเค กาบาล่า 1-3 เนฟท์ชิ บาคู 0.0 ได้ 1-0
AZE PR 29/11/14 เนฟท์ชิ บาคู 0-0 เอฟเค กาบาล่า -0.25 เสีย1/2 0-0
AZE PR 21/09/14 เอฟเค กาบาล่า 0-0 เนฟท์ชิ บาคู -0.25 เสีย1/2 0-0
AZE CUP 22/05/14 เนฟท์ชิ บาคู 1-1 เอฟเค กาบาล่า -0.5 เสีย 0-0
AZE PR 02/05/14 เนฟท์ชิ บาคู 1-2 เอฟเค กาบาล่า -0.5 เสีย 0-0
AZE PR 09/03/14 เอฟเค กาบาล่า 1-2 เนฟท์ชิ บาคู -0.25 เสีย 0-1
AZE PR 15/12/13 เนฟท์ชิ บาคู 2-1 เอฟเค กาบาล่า -0.25 ได้ 1-1
AZE PR 04/10/13 เอฟเค กาบาล่า 1-2 เนฟท์ชิ บาคู 0.0 ได้ 1-1
AZE PR 14/05/13 เอฟเค กาบาล่า 1-1 เนฟท์ชิ บาคู 0.75 เสีย 0-1
AZE PR 21/04/13 เนฟท์ชิ บาคู 2-1 เอฟเค กาบาล่า -1.0 เจ๊า 0-1
AZE PR 03/11/12 เอฟเค กาบาล่า 2-1 เนฟท์ชิ บาคู 0.25 เสีย 1-1
AZE PR 18/08/12 เนฟท์ชิ บาคู 3-0 เอฟเค กาบาล่า -1.0 ได้ 0-0
AZE PR 11/05/12 เนฟท์ชิ บาคู 0-1 เอฟเค กาบาล่า -1.0 เสีย 0-0
AZE PR 11/03/12 เอฟเค กาบาล่า 4-1 เนฟท์ชิ บาคู 0.25 เสีย 2-0
AZE PR 20/11/11 เอฟเค กาบาล่า 1-0 เนฟท์ชิ บาคู 0.5 เสีย 1-0
AZE PR 18/09/11 เนฟท์ชิ บาคู 2-0 เอฟเค กาบาล่า -0.5 ได้ 0-0
AZE PR 21/11/10 เนฟท์ชิ บาคู 0-0 เอฟเค กาบาล่า -1.0 เสีย 0-0
AZE PR 15/08/10 เอฟเค กาบาล่า 0-2 เนฟท์ชิ บาคู -0.25 เสีย 0-0
AZE PR 09/05/10 เอฟเค กาบาล่า 0-0 เนฟท์ชิ บาคู 0-0
AZE PR 03/04/10 เนฟท์ชิ บาคู 1-2 เอฟเค กาบาล่า 1-0
AZE PR 10/12/09 เนฟท์ชิ บาคู 1-1 เอฟเค กาบาล่า -0.5 เสีย 0-0
AZE PR 21/10/09 เอฟเค กาบาล่า 1-0 เนฟท์ชิ บาคู 0-0
AZE PR 01/03/09 เนฟท์ชิ บาคู 0-0 เอฟเค กาบาล่า 0-0
AZE PR 24/08/08 เอฟเค กาบาล่า 0-1 เนฟท์ชิ บาคู 0-1
AZE PR 02/03/08 เอฟเค กาบาล่า 2-3 เนฟท์ชิ บาคู 0-1
AZE PR 26/08/07 เนฟท์ชิ บาคู 2-0 เอฟเค กาบาล่า 1-0
ผลงานที่พบกัน
AZE PR 0.25 3 เอฟเค กาบาล่า
ผล : เสีย 1 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR 0.0 2 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : เสีย 1 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR 0.25 1 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : เสีย 0 เอฟเค กาบาล่า
AZE CUP -0.0 1 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : เสีย 3 เอฟเค กาบาล่า
AZE CUP -0.75 1 เอฟเค กาบาล่า
ผล : เสีย 2 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR -0.75 1 เอฟเค กาบาล่า
ผล : เสีย 2 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR 0.25 2 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : ได้ 3 เอฟเค กาบาล่า
INT CF 0.5 1 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : ได้ 2 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR -1.5 2 เอฟเค กาบาล่า
ผล : เสีย 1 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR 0.5 1 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : เสีย 0 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR -1.25 1 เอฟเค กาบาล่า
ผล : เสีย1/2 0 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR -1.5 4 เอฟเค กาบาล่า
ผล : ได้ 1 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR 0.25 0 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : ได้ 8 เอฟเค กาบาล่า
AZE CUP -0.75 1 เอฟเค กาบาล่า
ผล : เสีย 1 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR -1.0 2 เอฟเค กาบาล่า
ผล : เสีย 2 เนฟท์ชิ บาคู
AZE CUP 0.25 1 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : เสีย1/2 1 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR 0.25 1 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : ได้ 2 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR -0.75 0 เอฟเค กาบาล่า
ผล : เสีย 1 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR 0.25 0 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : ได้ 1 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR -0.5 1 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : เสีย 3 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR 0.0 1 เอฟเค กาบาล่า
ผล : ได้ 3 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR -0.25 0 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : เสีย1/2 0 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR -0.25 0 เอฟเค กาบาล่า
ผล : เสีย1/2 0 เนฟท์ชิ บาคู
AZE CUP -0.5 1 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : เสีย 1 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR -0.5 1 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : เสีย 2 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR -0.25 1 เอฟเค กาบาล่า
ผล : เสีย 2 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR -0.25 2 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : ได้ 1 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR 0.0 1 เอฟเค กาบาล่า
ผล : ได้ 2 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR 0.75 1 เอฟเค กาบาล่า
ผล : เสีย 1 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR -1.0 2 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : เจ๊า 1 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR 0.25 2 เอฟเค กาบาล่า
ผล : เสีย 1 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR -1.0 3 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : ได้ 0 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR -1.0 0 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : เสีย 1 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR 0.25 4 เอฟเค กาบาล่า
ผล : เสีย 1 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR 0.5 1 เอฟเค กาบาล่า
ผล : เสีย 0 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR -0.5 2 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : ได้ 0 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR -1.0 0 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : เสีย 0 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR -0.25 0 เอฟเค กาบาล่า
ผล : เสีย 2 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR 0 เอฟเค กาบาล่า
ผล : 0 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR 1 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : 2 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR -0.5 1 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : เสีย 1 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR 1 เอฟเค กาบาล่า
ผล : 0 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR 0 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : 0 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR 0 เอฟเค กาบาล่า
ผล : 1 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR 2 เอฟเค กาบาล่า
ผล : 3 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR 2 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : 0 เอฟเค กาบาล่า
เนฟท์ชิ บาคู - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
AZE PR 10/03/19 Standard Sumqayit 1-2 เนฟท์ชิ บาคู 0.75 ได้1/2 1-0
AZE PR 02/03/19 เนฟท์ชิ บาคู 3-0 Sabah FK Baku -1.0 ได้ 2-0
AZE PR 24/02/19 เนฟท์ชิ บาคู 1-2 Sabail -1.0 เสีย 0-2
AZE PR 16/02/19 Zira FK 0-0 เนฟท์ชิ บาคู 1.0 เสีย 0-0
AZE PR 10/02/19 เนฟท์ชิ บาคู 2-0 Kesla FK -1.25 ได้ 1-0
AZE PR 03/02/19 คาราบัค 1-1 เนฟท์ชิ บาคู -0.75 ได้ 1-1
INT CF 23/01/19 เนฟท์ชิ บาคู 1-2 สโลวาน ลิเบอเรช 1-1
AZE CUP 19/12/18 Standard Sumqayit 0-1 เนฟท์ชิ บาคู 0.5 ได้ 0-1
AZE CUP 15/12/18 เนฟท์ชิ บาคู 0-2 Standard Sumqayit 0-2
AZE PR 09/12/18 เนฟท์ชิ บาคู 0-0 Standard Sumqayit -0.5 เสีย 0-0
AZE PR 01/12/18 Sabah FK Baku 1-2 เนฟท์ชิ บาคู 0.5 ได้ 0-2
AZE PR 25/11/18 Sabail 0-2 เนฟท์ชิ บาคู 1.0 ได้ 0-1
AZE PR 10/11/18 เนฟท์ชิ บาคู 2-2 Zira FK -0.75 เสีย 1-0
AZE PR 03/11/18 Kesla FK 0-1 เนฟท์ชิ บาคู 0.75 ได้1/2 0-1
AZE PR 28/10/18 เนฟท์ชิ บาคู 3-1 คาราบัค 0.25 ได้ 2-0
AZE PR 20/10/18 เอฟเค กาบาล่า 3-1 เนฟท์ชิ บาคู 0.25 เสีย 1-0
AZE PR 06/10/18 เนฟท์ชิ บาคู 2-0 Sabah FK Baku -1.25 ได้ 1-0
AZE PR 29/09/18 เนฟท์ชิ บาคู 4-0 Sabail -1.0 ได้ 3-0
AZE PR 23/09/18 Zira FK 1-2 เนฟท์ชิ บาคู 0.25 ได้ 1-1
AZE PR 17/09/18 เนฟท์ชิ บาคู 2-0 Kesla FK -0.75 ได้ 0-0
เนฟท์ชิ บาคู - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
AZE PR 0.75 3 Standard Sumqayit
ผล : ได้1/2 2 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR -1.0 3 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : ได้ 2 Sabah FK Baku
AZE PR -1.0 3 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : เสีย 2 Sabail
AZE PR 1.0 3 Zira FK
ผล : เสีย 2 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR -1.25 3 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : ได้ 2 Kesla FK
AZE PR -0.75 3 คาราบัค
ผล : ได้ 2 เนฟท์ชิ บาคู
INT CF 3 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : 2 สโลวาน ลิเบอเรช
AZE CUP 0.5 3 Standard Sumqayit
ผล : ได้ 2 เนฟท์ชิ บาคู
AZE CUP 3 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : 2 Standard Sumqayit
AZE PR -0.5 3 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : เสีย 2 Standard Sumqayit
AZE PR 0.5 3 Sabah FK Baku
ผล : ได้ 2 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR 1.0 3 Sabail
ผล : ได้ 2 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR -0.75 3 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : เสีย 2 Zira FK
AZE PR 0.75 3 Kesla FK
ผล : ได้1/2 2 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR 0.25 3 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : ได้ 2 คาราบัค
AZE PR 0.25 3 เอฟเค กาบาล่า
ผล : เสีย 2 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR -1.25 3 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : ได้ 2 Sabah FK Baku
AZE PR -1.0 3 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : ได้ 2 Sabail
AZE PR 0.25 3 Zira FK
ผล : ได้ 2 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR -0.75 3 เนฟท์ชิ บาคู
ผล : ได้ 2 Kesla FK
เนฟท์ชิ บาคู - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
AZE PR 30/03 Kesla FK VS เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR 06/04 เนฟท์ชิ บาคู VS Zira FK
AZE PR 13/04 Sabail VS เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR 18/04 Sabah FK Baku VS เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR 27/04 เนฟท์ชิ บาคู VS Standard Sumqayit
เนฟท์ชิ บาคู - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
AZE PR วันที่ Kesla FK
30/03 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR วันที่ เนฟท์ชิ บาคู
06/04 Zira FK
AZE PR วันที่ Sabail
13/04 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR วันที่ Sabah FK Baku
18/04 เนฟท์ชิ บาคู
AZE PR วันที่ เนฟท์ชิ บาคู
27/04 Standard Sumqayit
เอฟเค กาบาล่า - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
AZE PR 10/03/19 เอฟเค กาบาล่า 2-1 Sabail -0.5 ได้ 0-0
AZE PR 03/03/19 Zira FK 1-1 เอฟเค กาบาล่า 0.0 เจ๊า 0-0
AZE PR 23/02/19 เอฟเค กาบาล่า 0-0 Kesla FK -0.75 เสีย 0-0
AZE PR 17/02/19 คาราบัค 2-1 เอฟเค กาบาล่า -1.0 เจ๊า 2-1
AZE PR 09/02/19 Sabah FK Baku 0-1 เอฟเค กาบาล่า 0.0 ได้ 0-1
AZE PR 03/02/19 เอฟเค กาบาล่า 1-0 Standard Sumqayit -0.5 ได้ 0-0
INT CF 26/01/19 เอ็มทีเค บูดาเปสต์ 2-3 เอฟเค กาบาล่า 1-1
INT CF 20/01/19 เยนีเซย์ ครัสโนยาสค์ 2-2 เอฟเค กาบาล่า 0-0
INT CF 16/01/19 เอสวี เม็พเพ่น 2-1 เอฟเค กาบาล่า
AZE CUP 20/12/18 Sabah FK Baku 0-1 เอฟเค กาบาล่า 0.25 ได้ 0-0
AZE CUP 16/12/18 เอฟเค กาบาล่า 1-0 Sabah FK Baku -0.5 ได้ 1-0
AZE PR 09/12/18 Sabail 0-0 เอฟเค กาบาล่า 0.25 เสีย1/2 0-0
AZE PR 03/12/18 เอฟเค กาบาล่า 0-0 Zira FK 0-0
AZE PR 24/11/18 Kesla FK 1-2 เอฟเค กาบาล่า 0.25 ได้ 1-2
AZE PR 11/11/18 เอฟเค กาบาล่า 1-3 คาราบัค 0.5 เสีย 1-0
AZE PR 04/11/18 เอฟเค กาบาล่า 2-1 Sabah FK Baku -1.0 เจ๊า 2-0
AZE PR 27/10/18 Standard Sumqayit 2-2 เอฟเค กาบาล่า 0.25 เสีย1/2 2-1
AZE PR 20/10/18 เอฟเค กาบาล่า 3-1 เนฟท์ชิ บาคู 0.25 ได้ 1-0
INT CF 13/10/18 Sabail 0-1 เอฟเค กาบาล่า 0-0
AZE PR 05/10/18 Zira FK 1-0 เอฟเค กาบาล่า 0.5 เสีย 0-0
เอฟเค กาบาล่า - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
AZE PR -0.5 3 เอฟเค กาบาล่า
ผล : ได้ 2 Sabail
AZE PR 0.0 3 Zira FK
ผล : เจ๊า 2 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR -0.75 3 เอฟเค กาบาล่า
ผล : เสีย 2 Kesla FK
AZE PR -1.0 3 คาราบัค
ผล : เจ๊า 2 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR 0.0 3 Sabah FK Baku
ผล : ได้ 2 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR -0.5 3 เอฟเค กาบาล่า
ผล : ได้ 2 Standard Sumqayit
INT CF 3 เอ็มทีเค บูดาเปสต์
ผล : 2 เอฟเค กาบาล่า
INT CF 3 เยนีเซย์ ครัสโนยาสค์
ผล : 2 เอฟเค กาบาล่า
INT CF 3 เอสวี เม็พเพ่น
ผล : 2 เอฟเค กาบาล่า
AZE CUP 0.25 3 Sabah FK Baku
ผล : ได้ 2 เอฟเค กาบาล่า
AZE CUP -0.5 3 เอฟเค กาบาล่า
ผล : ได้ 2 Sabah FK Baku
AZE PR 0.25 3 Sabail
ผล : เสีย1/2 2 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR 3 เอฟเค กาบาล่า
ผล : 2 Zira FK
AZE PR 0.25 3 Kesla FK
ผล : ได้ 2 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR 0.5 3 เอฟเค กาบาล่า
ผล : เสีย 2 คาราบัค
AZE PR -1.0 3 เอฟเค กาบาล่า
ผล : เจ๊า 2 Sabah FK Baku
AZE PR 0.25 3 Standard Sumqayit
ผล : เสีย1/2 2 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR 0.25 3 เอฟเค กาบาล่า
ผล : ได้ 2 เนฟท์ชิ บาคู
INT CF 3 Sabail
ผล : 2 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR 0.5 3 Zira FK
ผล : เสีย 2 เอฟเค กาบาล่า
เอฟเค กาบาล่า - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
AZE PR 30/03 เอฟเค กาบาล่า VS Sabah FK Baku
AZE PR 06/04 เอฟเค กาบาล่า VS คาราบัค
AZE PR 13/04 Kesla FK VS เอฟเค กาบาล่า
AZE PR 18/04 เอฟเค กาบาล่า VS Zira FK
AZE CUP 23/04 เอฟเค กาบาล่า VS คาราบัค
เอฟเค กาบาล่า - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
AZE PR วันที่ เอฟเค กาบาล่า
30/03 Sabah FK Baku
AZE PR วันที่ เอฟเค กาบาล่า
06/04 คาราบัค
AZE PR วันที่ Kesla FK
13/04 เอฟเค กาบาล่า
AZE PR วันที่ เอฟเค กาบาล่า
18/04 Zira FK
AZE CUP วันที่ เอฟเค กาบาล่า
23/04 คาราบัค