เชลบอร์น 3 - 0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ราคาบอล : -2.50
3 0
Noone 50'
Brennan 60'
Byrne 83'
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
IRE D1 18/08/18 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 1-2 เชลบอร์น 2.0 เสีย 1-0
IRE D1 02/06/18 เชลบอร์น 4-1 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -1.75 ได้ 2-0
IRE D1 31/03/18 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 0-1 เชลบอร์น 0.75 ได้1/2 0-0
IRE D1 23/09/17 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 0-3 เชลบอร์น 0.75 ได้
IRE D1 15/07/17 เชลบอร์น 1-2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -1.25 เสีย 1-0
IRE D1 20/05/17 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 1-0 เชลบอร์น 0.5 เสีย 1-0
IRE D1 01/04/17 เชลบอร์น 2-0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -0.5 ได้ 1-0
INT CF 18/02/17 เชลบอร์น 4-2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -0.25 ได้ 3-0
IRE D1 10/10/15 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 4-1 เชลบอร์น 0.25 เสีย 2-0
IRE D1 01/08/15 เชลบอร์น 0-0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -0.0 เจ๊า 0-0
IRE D1 06/06/15 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 2-3 เชลบอร์น -0.5 เสีย 1-2
IRE D1 11/04/15 เชลบอร์น 2-4 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -0.25 เสีย 1-2
IRE D1 16/08/14 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 1-1 เชลบอร์น 0.0 เจ๊า 0-1
IRE D1 28/06/14 เชลบอร์น 3-0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -0.5 ได้ 3-0
IRE D1 26/04/14 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 1-0 เชลบอร์น 0.5 เสีย 0-0
IRE D1 08/03/14 เชลบอร์น 2-0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -0.75 ได้ 0-0
INT CF 02/03/13 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 0-0 เชลบอร์น 1.0 เสีย 0-0
INT CF 10/02/12 เชลบอร์น 4-1 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -2.0 ได้ 3-0
IRE D1 04/09/11 เชลบอร์น 3-0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -2.25 ได้ 2-0
INT CF 14/06/11 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 0-6 เชลบอร์น 1.5 ได้ 0-2
IRE D1 31/05/11 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 0-1 เชลบอร์น 1.25 เสีย1/2 0-0
IRE D1 19/03/11 เชลบอร์น 4-2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -1.0 ได้ 4-1
IRE D1 22/08/10 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 1-1 เชลบอร์น 0.5 เสีย 0-1
IRE D1 22/05/10 เชลบอร์น 1-2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -1.0 เสีย 1-0
IRE D1 14/03/10 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 1-1 เชลบอร์น 0.5 เสีย 0-1
IRE D1 29/08/09 เชลบอร์น 1-2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -1.25 เสีย 0-0
IRE D1 23/05/09 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 1-2 เชลบอร์น 0.5 ได้ 1-0
IRE D1 07/03/09 เชลบอร์น 2-1 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -1.0 เจ๊า 1-1
IRE D1 18/10/08 เชลบอร์น 1-0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -1.5 เสีย 1-0
IRE D1 09/08/08 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 0-3 เชลบอร์น 0.5 ได้ 0-0
IRE D1 31/05/08 เชลบอร์น 1-0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -1.5 เสีย 0-0
IRE D1 05/04/08 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 2-2 เชลบอร์น 0.5 เสีย 1-1
IRE D1 11/11/07 เชลบอร์น 1-3 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -0.75 เสีย 0-1
IRE D1 08/09/07 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 1-2 เชลบอร์น 0.5 ได้ 1-1
IRE D1 07/07/07 เชลบอร์น 1-0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -0.5 ได้ 0-0
IRE D1 05/05/07 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 1-1 เชลบอร์น 0.0 เจ๊า 0-1
ผลงานที่พบกัน
IRE D1 2.0 1 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : เสีย 2 เชลบอร์น
IRE D1 -1.75 4 เชลบอร์น
ผล : ได้ 1 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 0.75 0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : ได้1/2 1 เชลบอร์น
IRE D1 0.75 0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : ได้ 3 เชลบอร์น
IRE D1 -1.25 1 เชลบอร์น
ผล : เสีย 2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 0.5 1 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : เสีย 0 เชลบอร์น
IRE D1 -0.5 2 เชลบอร์น
ผล : ได้ 0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
INT CF -0.25 4 เชลบอร์น
ผล : ได้ 2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 0.25 4 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : เสีย 1 เชลบอร์น
IRE D1 -0.0 0 เชลบอร์น
ผล : เจ๊า 0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 -0.5 2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : เสีย 3 เชลบอร์น
IRE D1 -0.25 2 เชลบอร์น
ผล : เสีย 4 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 0.0 1 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : เจ๊า 1 เชลบอร์น
IRE D1 -0.5 3 เชลบอร์น
ผล : ได้ 0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 0.5 1 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : เสีย 0 เชลบอร์น
IRE D1 -0.75 2 เชลบอร์น
ผล : ได้ 0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
INT CF 1.0 0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : เสีย 0 เชลบอร์น
INT CF -2.0 4 เชลบอร์น
ผล : ได้ 1 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 -2.25 3 เชลบอร์น
ผล : ได้ 0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
INT CF 1.5 0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : ได้ 6 เชลบอร์น
IRE D1 1.25 0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : เสีย1/2 1 เชลบอร์น
IRE D1 -1.0 4 เชลบอร์น
ผล : ได้ 2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 0.5 1 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : เสีย 1 เชลบอร์น
IRE D1 -1.0 1 เชลบอร์น
ผล : เสีย 2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 0.5 1 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : เสีย 1 เชลบอร์น
IRE D1 -1.25 1 เชลบอร์น
ผล : เสีย 2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 0.5 1 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : ได้ 2 เชลบอร์น
IRE D1 -1.0 2 เชลบอร์น
ผล : เจ๊า 1 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 -1.5 1 เชลบอร์น
ผล : เสีย 0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 0.5 0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : ได้ 3 เชลบอร์น
IRE D1 -1.5 1 เชลบอร์น
ผล : เสีย 0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 0.5 2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : เสีย 2 เชลบอร์น
IRE D1 -0.75 1 เชลบอร์น
ผล : เสีย 3 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 0.5 1 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : ได้ 2 เชลบอร์น
IRE D1 -0.5 1 เชลบอร์น
ผล : ได้ 0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 0.0 1 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : เจ๊า 1 เชลบอร์น
เชลบอร์น - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
INT CF 12/03/19 เชลบอร์น 1-4 โบฮีเมี่ยนส์ 1.0 เสีย 1-3
IRE D1 09/03/19 แอธโลน ทาวน์ 0-2 เชลบอร์น 1.0 ได้ 0-1
IRE LC 05/03/19 เชลบอร์น 1-0 บลูเบล ยูไนเต็ด -1.75 เสีย 1-0
IRE D1 02/03/19 เชลบอร์น 2-3 คาบินทีลี เอฟซี -1.5 เสีย 1-1
IRE D1 23/02/19 กัลเวย์ ยูไนเต็ด 2-3 เชลบอร์น 0.75 ได้1/2 2-0
INT CF 09/02/19 เชลบอร์น 0-3 วอเตอร์ฟอร์ด 0.5 เสีย 0-2
INT CF 02/02/19 เชลบอร์น 0-3 เซนต์ แพตทริคส์ 0.75 เสีย 0-2
INT CF 26/01/19 ยูซี ดับลิน 0-0 เชลบอร์น 0.5 เสีย 0-0
INT CF 23/01/19 โบฮีเมี่ยนส์ 2-2 เชลบอร์น -0.0 เจ๊า 0-1
IRE D1 09/10/18 เชลบอร์น 1-2 ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด -0.25 เสีย 0-1
IRE D1 06/10/18 ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด 0-1 เชลบอร์น 0.0 ได้ 0-1
INT CF 29/09/18 เชลบอร์น 1-1 เซนต์ แพตทริคส์ 0.5 ได้ 0-0
IRE D1 23/09/18 เชลบอร์น 3-0 กัลเวย์ ยูไนเต็ด -0.75 ได้ 1-0
IRE D1 15/09/18 คาบินทีลี เอฟซี 1-1 เชลบอร์น 1.0 เสีย 0-0
IRE D1 01/09/18 เชลบอร์น 2-2 แอธโลน ทาวน์ -3.0 เสีย 2-0
IRFAIC 26/08/18 ลองฟอร์ด ทาวน์ 2-0 เชลบอร์น -0.25 เสีย 1-0
IRE D1 18/08/18 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 1-2 เชลบอร์น 2.0 เสีย 1-0
INT CF 14/08/18 เชลบอร์น 2-0 บลูเบล ยูไนเต็ด -1.5 ได้ 1-0
IRFAIC 11/08/18 เชลบอร์น 4-0 แอธโลน ทาวน์ -3.0 ได้ 1-0
IRE D1 04/08/18 เชลบอร์น 3-1 โคห์บ รัมเบลอ -1.5 ได้ 1-1
เชลบอร์น - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
INT CF 1.0 3 เชลบอร์น
ผล : เสีย 2 โบฮีเมี่ยนส์
IRE D1 1.0 3 แอธโลน ทาวน์
ผล : ได้ 2 เชลบอร์น
IRE LC -1.75 3 เชลบอร์น
ผล : เสีย 2 บลูเบล ยูไนเต็ด
IRE D1 -1.5 3 เชลบอร์น
ผล : เสีย 2 คาบินทีลี เอฟซี
IRE D1 0.75 3 กัลเวย์ ยูไนเต็ด
ผล : ได้1/2 2 เชลบอร์น
INT CF 0.5 3 เชลบอร์น
ผล : เสีย 2 วอเตอร์ฟอร์ด
INT CF 0.75 3 เชลบอร์น
ผล : เสีย 2 เซนต์ แพตทริคส์
INT CF 0.5 3 ยูซี ดับลิน
ผล : เสีย 2 เชลบอร์น
INT CF -0.0 3 โบฮีเมี่ยนส์
ผล : เจ๊า 2 เชลบอร์น
IRE D1 -0.25 3 เชลบอร์น
ผล : เสีย 2 ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด
IRE D1 0.0 3 ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด
ผล : ได้ 2 เชลบอร์น
INT CF 0.5 3 เชลบอร์น
ผล : ได้ 2 เซนต์ แพตทริคส์
IRE D1 -0.75 3 เชลบอร์น
ผล : ได้ 2 กัลเวย์ ยูไนเต็ด
IRE D1 1.0 3 คาบินทีลี เอฟซี
ผล : เสีย 2 เชลบอร์น
IRE D1 -3.0 3 เชลบอร์น
ผล : เสีย 2 แอธโลน ทาวน์
IRFAIC -0.25 3 ลองฟอร์ด ทาวน์
ผล : เสีย 2 เชลบอร์น
IRE D1 2.0 3 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : เสีย 2 เชลบอร์น
INT CF -1.5 3 เชลบอร์น
ผล : ได้ 2 บลูเบล ยูไนเต็ด
IRFAIC -3.0 3 เชลบอร์น
ผล : ได้ 2 แอธโลน ทาวน์
IRE D1 -1.5 3 เชลบอร์น
ผล : ได้ 2 โคห์บ รัมเบลอ
เชลบอร์น - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
IRE D1 23/03 โคห์บ รัมเบลอ VS เชลบอร์น
IRE D1 30/03 ลองฟอร์ด ทาวน์ VS เชลบอร์น
IRE D1 06/04 เชลบอร์น VS เบรย์ วันเดอเรอร์ส
IRE D1 13/04 ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด VS เชลบอร์น
IRE D1 20/04 เชลบอร์น VS Limerick FC
เชลบอร์น - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
IRE D1 วันที่ โคห์บ รัมเบลอ
23/03 เชลบอร์น
IRE D1 วันที่ ลองฟอร์ด ทาวน์
30/03 เชลบอร์น
IRE D1 วันที่ เชลบอร์น
06/04 เบรย์ วันเดอเรอร์ส
IRE D1 วันที่ ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด
13/04 เชลบอร์น
IRE D1 วันที่ เชลบอร์น
20/04 Limerick FC
เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
IRE D1 10/03/19 โคห์บ รัมเบลอ 6-1 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -1.0 เสีย 3-0
IRE LC 05/03/19 เบรย์ วันเดอเรอร์ส 3-2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -1.5 ได้ 3-0
IRE D1 02/03/19 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 0-4 กัลเวย์ ยูไนเต็ด 0.75 เสีย 0-2
IRE D1 23/02/19 แอธโลน ทาวน์ 4-2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -0.5 เสีย 1-1
INT CF 19/02/19 เซนต์ แพตทริคส์ 3-0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -2.75 เสีย1/2 0-0
INT CF 02/02/19 โคห์บ รัมเบลอ 3-1 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 0-1
INT CF 19/01/19 วอเตอร์ฟอร์ด 6-0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -2.25 เสีย 2-0
INT CF 12/01/19 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 0-3 เซนต์ แพตทริคส์ 2.0 เสีย 0-0
IRE D1 22/09/18 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 2-0 แอธโลน ทาวน์ -1.0 ได้ 2-0
IRE D1 15/09/18 กัลเวย์ ยูไนเต็ด 1-1 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -0.5 ได้ 0-1
IRE D1 01/09/18 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 1-2 โคห์บ รัมเบลอ 0.5 เสีย 0-2
IRE D1 18/08/18 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 1-2 เชลบอร์น 2.0 ได้ 1-0
IRFAIC 11/08/18 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 0-7 โบฮีเมี่ยนส์ 2.0 เสีย 0-4
IRE D1 04/08/18 ฟินน์ ฮาร์ปส์ 3-0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -1.75 เสีย 2-0
IRE D1 28/07/18 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 0-0 ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด 1.5 ได้ 0-0
IRE D1 22/07/18 ลองฟอร์ด ทาวน์ 3-0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -2.5 เสีย 0-0
IRE D1 14/07/18 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) 0-3 ยูซี ดับลิน 1.25 เสีย 0-2
INT CF 10/07/18 เซนต์ แพตทริคส์ 5-0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -2.0 เสีย 4-0
IRE D1 07/07/18 คาบินทีลี เอฟซี 1-2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) -1.0 ได้ 0-0
IRE D1 30/06/18 แอธโลน ทาวน์ 3-0 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
IRE D1 -1.0 3 โคห์บ รัมเบลอ
ผล : เสีย 2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE LC -1.5 3 เบรย์ วันเดอเรอร์ส
ผล : ได้ 2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 0.75 3 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : เสีย 2 กัลเวย์ ยูไนเต็ด
IRE D1 -0.5 3 แอธโลน ทาวน์
ผล : เสีย 2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
INT CF -2.75 3 เซนต์ แพตทริคส์
ผล : เสีย1/2 2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
INT CF 3 โคห์บ รัมเบลอ
ผล : 2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
INT CF -2.25 3 วอเตอร์ฟอร์ด
ผล : เสีย 2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
INT CF 2.0 3 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : เสีย 2 เซนต์ แพตทริคส์
IRE D1 -1.0 3 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : ได้ 2 แอธโลน ทาวน์
IRE D1 -0.5 3 กัลเวย์ ยูไนเต็ด
ผล : ได้ 2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 0.5 3 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : เสีย 2 โคห์บ รัมเบลอ
IRE D1 2.0 3 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : ได้ 2 เชลบอร์น
IRFAIC 2.0 3 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : เสีย 2 โบฮีเมี่ยนส์
IRE D1 -1.75 3 ฟินน์ ฮาร์ปส์
ผล : เสีย 2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 1.5 3 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : ได้ 2 ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด
IRE D1 -2.5 3 ลองฟอร์ด ทาวน์
ผล : เสีย 2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 1.25 3 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
ผล : เสีย 2 ยูซี ดับลิน
INT CF -2.0 3 เซนต์ แพตทริคส์
ผล : เสีย 2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 -1.0 3 คาบินทีลี เอฟซี
ผล : ได้ 2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 3 แอธโลน ทาวน์
ผล : 2 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
IRE D1 23/03 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) VS เบรย์ วันเดอเรอร์ส
IRE D1 30/03 ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด VS เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 06/04 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) VS ลองฟอร์ด ทาวน์
IRE D1 13/04 Limerick FC VS เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 20/04 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) VS คาบินทีลี เอฟซี
เว็กซ์ฟอร์ด (Youths) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
IRE D1 วันที่ เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
23/03 เบรย์ วันเดอเรอร์ส
IRE D1 วันที่ ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด
30/03 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 วันที่ เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
06/04 ลองฟอร์ด ทาวน์
IRE D1 วันที่ Limerick FC
13/04 เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
IRE D1 วันที่ เว็กซ์ฟอร์ด (Youths)
20/04 คาบินทีลี เอฟซี