ฟีลเคียร์ 0 - 0 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ราคาบอล : ยังไม่มีราคาบอล
0 0
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
ICE RT 05/02/19 เคอาร์ เรย์ยาวิค 3-1 ฟีลเคียร์ -0.75 ได้ 3-0
ICE RT 19/01/19 เคอาร์ เรย์ยาวิค 2-2 ฟีลเคียร์ -0.75 เสีย 0-0
ICE PR 23/09/18 เคอาร์ เรย์ยาวิค 1-1 ฟีลเคียร์ -1.0 เสีย 0-0
ICE PR 17/07/18 ฟีลเคียร์ 2-5 เคอาร์ เรย์ยาวิค 0.5 ได้ 1-4
ICE RT 02/02/18 เคอาร์ เรย์ยาวิค 0-1 ฟีลเคียร์ -0.5 เสีย 0-0
ICE LC 12/03/17 ฟีลเคียร์ 1-0 เคอาร์ เรย์ยาวิค 0.75 เสีย 0-0
ICE RT 23/01/17 ฟีลเคียร์ 2-1 เคอาร์ เรย์ยาวิค 1.5 เสีย 2-1
ICE PR 01/10/16 เคอาร์ เรย์ยาวิค 3-0 ฟีลเคียร์ -1.0 ได้ 2-0
ICE PR 18/07/16 ฟีลเคียร์ 1-4 เคอาร์ เรย์ยาวิค 0.5 ได้ 1-3
ICE LC 09/04/16 ฟีลเคียร์ 0-3 เคอาร์ เรย์ยาวิค 0.5 ได้ 0-0
ICE RT 21/01/16 ฟีลเคียร์ 0-1 เคอาร์ เรย์ยาวิค 0.25 ได้ 0-0
ICE PR 11/08/15 เคอาร์ เรย์ยาวิค 2-0 ฟีลเคียร์ -0.75 ได้ 0-0
ICE PR 21/05/15 ฟีลเคียร์ 1-3 เคอาร์ เรย์ยาวิค 0.5 ได้ 1-2
ICE RT 17/01/15 เคอาร์ เรย์ยาวิค 2-1 ฟีลเคียร์ -0.5 ได้ 0-1
ICE PR 15/09/14 ฟีลเคียร์ 0-4 เคอาร์ เรย์ยาวิค 0.5 ได้ 0-3
ICE PR 16/06/14 เคอาร์ เรย์ยาวิค 1-0 ฟีลเคียร์ -1.25 เสีย1/2 0-0
ICE LC 17/04/14 เคอาร์ เรย์ยาวิค 3-1 ฟีลเคียร์ -1.5 ได้ 2-0
ICE RT 07/02/14 ฟีลเคียร์ 1-3 เคอาร์ เรย์ยาวิค 1.0 ได้ 1-0
ICE PR 17/09/13 เคอาร์ เรย์ยาวิค 4-1 ฟีลเคียร์ 1-1
ICE PR 01/07/13 ฟีลเคียร์ 2-3 เคอาร์ เรย์ยาวิค 1.0 เจ๊า 0-1
ICE PR 23/09/12 ฟีลเคียร์ 3-2 เคอาร์ เรย์ยาวิค 0.5 เสีย 2-0
ICE PR 06/07/12 เคอาร์ เรย์ยาวิค 2-1 ฟีลเคียร์ -1.25 เสีย1/2 0-1
INT CF 10/02/12 ฟีลเคียร์ 0-1 เคอาร์ เรย์ยาวิค 1.25 เสีย1/2 0-1
ICE PR 25/09/11 เคอาร์ เรย์ยาวิค 3-2 ฟีลเคียร์ -2.0 เสีย 1-1
ICE PR 11/07/11 ฟีลเคียร์ 0-3 เคอาร์ เรย์ยาวิค 0.5 ได้ 0-3
ICE LC 21/04/11 ฟีลเคียร์ 1-0 เคอาร์ เรย์ยาวิค 0.5 เสีย 0-0
ICE CH 21/01/11 เคอาร์ เรย์ยาวิค 6-4 ฟีลเคียร์ -0.75 ได้ 3-0
ICE PR 25/09/10 เคอาร์ เรย์ยาวิค 3-0 ฟีลเคียร์ -1.0 ได้ 1-0
ICE PR 27/08/10 ฟีลเคียร์ 1-4 เคอาร์ เรย์ยาวิค 0.5 ได้ 1-2
ICE PR 18/08/09 เคอาร์ เรย์ยาวิค 2-4 ฟีลเคียร์ -0.75 เสีย 0-0
ICE PR 02/06/09 ฟีลเคียร์ 2-2 เคอาร์ เรย์ยาวิค 0.25 เสีย1/2 1-1
ICE LC 04/04/09 ฟีลเคียร์ 2-1 เคอาร์ เรย์ยาวิค 0-1
ICE PR 28/08/08 ฟีลเคียร์ 0-2 เคอาร์ เรย์ยาวิค 0.25 ได้ 0-2
ICE PR 15/06/08 เคอาร์ เรย์ยาวิค 3-0 ฟีลเคียร์ -0.25 ได้ 1-0
ICE PR 29/09/07 เคอาร์ เรย์ยาวิค 1-1 ฟีลเคียร์ 0-0
ICE PR 05/07/07 ฟีลเคียร์ 0-0 เคอาร์ เรย์ยาวิค -0.25 เสีย1/2 0-0
ICE PR 01/08/06 ฟีลเคียร์ 1-2 เคอาร์ เรย์ยาวิค -0.5 เสีย 0-0
ICE PR 25/05/06 เคอาร์ เรย์ยาวิค 1-0 ฟีลเคียร์ -0.25 ได้ 1-0
ICE PR 12/07/05 เคอาร์ เรย์ยาวิค 1-3 ฟีลเคียร์ -0.25 เสีย 0-2
ICE PR 18/05/05 ฟีลเคียร์ 1-2 เคอาร์ เรย์ยาวิค 0.25 ได้ 1-1
ผลงานที่พบกัน
ICE RT -0.75 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 1 ฟีลเคียร์
ICE RT -0.75 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย 2 ฟีลเคียร์
ICE PR -1.0 1 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย 1 ฟีลเคียร์
ICE PR 0.5 2 ฟีลเคียร์
ผล : ได้ 5 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE RT -0.5 0 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย 1 ฟีลเคียร์
ICE LC 0.75 1 ฟีลเคียร์
ผล : เสีย 0 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE RT 1.5 2 ฟีลเคียร์
ผล : เสีย 1 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -1.0 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 0 ฟีลเคียร์
ICE PR 0.5 1 ฟีลเคียร์
ผล : ได้ 4 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE LC 0.5 0 ฟีลเคียร์
ผล : ได้ 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE RT 0.25 0 ฟีลเคียร์
ผล : ได้ 1 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -0.75 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 0 ฟีลเคียร์
ICE PR 0.5 1 ฟีลเคียร์
ผล : ได้ 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE RT -0.5 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 1 ฟีลเคียร์
ICE PR 0.5 0 ฟีลเคียร์
ผล : ได้ 4 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -1.25 1 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย1/2 0 ฟีลเคียร์
ICE LC -1.5 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 1 ฟีลเคียร์
ICE RT 1.0 1 ฟีลเคียร์
ผล : ได้ 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE PR 4 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : 1 ฟีลเคียร์
ICE PR 1.0 2 ฟีลเคียร์
ผล : เจ๊า 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE PR 0.5 3 ฟีลเคียร์
ผล : เสีย 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -1.25 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย1/2 1 ฟีลเคียร์
INT CF 1.25 0 ฟีลเคียร์
ผล : เสีย1/2 1 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -2.0 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย 2 ฟีลเคียร์
ICE PR 0.5 0 ฟีลเคียร์
ผล : ได้ 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE LC 0.5 1 ฟีลเคียร์
ผล : เสีย 0 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE CH -0.75 6 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 4 ฟีลเคียร์
ICE PR -1.0 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 0 ฟีลเคียร์
ICE PR 0.5 1 ฟีลเคียร์
ผล : ได้ 4 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -0.75 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย 4 ฟีลเคียร์
ICE PR 0.25 2 ฟีลเคียร์
ผล : เสีย1/2 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE LC 2 ฟีลเคียร์
ผล : 1 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE PR 0.25 0 ฟีลเคียร์
ผล : ได้ 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -0.25 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 0 ฟีลเคียร์
ICE PR 1 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : 1 ฟีลเคียร์
ICE PR -0.25 0 ฟีลเคียร์
ผล : เสีย1/2 0 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -0.5 1 ฟีลเคียร์
ผล : เสีย 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -0.25 1 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 0 ฟีลเคียร์
ICE PR -0.25 1 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย 3 ฟีลเคียร์
ICE PR 0.25 1 ฟีลเคียร์
ผล : ได้ 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ฟีลเคียร์ - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
ICE LC 08/03/19 ฟีลเคียร์ 3-1 เอ็นยาร์ดวิก -1.5 ได้ 3-0
ICE LC 02/03/19 ฟีลเคียร์ 4-2 ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ -0.25 ได้ 3-0
ICE LC 18/02/19 ฟีลเคียร์ 1-1 ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค -1.0 เสีย 0-1
ICE RT 05/02/19 เคอาร์ เรย์ยาวิค 3-1 ฟีลเคียร์ -0.75 เสีย 3-0
ICE RT 01/02/19 ฟจอลเนอร์ 0-3 ฟีลเคียร์ 0.25 ได้ 0-2
ICE RT 24/01/19 ฟีลเคียร์ 2-1 เฟรม เรย์จาวิค -1.75 เสีย 0-0
ICE RT 19/01/19 เคอาร์ เรย์ยาวิค 2-2 ฟีลเคียร์ -0.75 ได้ 0-0
ICE RT 13/01/19 ฟีลเคียร์ 4-3 ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค -0.75 ได้1/2 3-2
ICE PR 29/09/18 ฟีลเคียร์ 7-0 ฟจอลเนอร์ -0.25 ได้ 3-0
ICE PR 23/09/18 เคอาร์ เรย์ยาวิค 1-1 ฟีลเคียร์ -1.0 ได้ 0-0
ICE PR 20/09/18 ฟีลเคียร์ 0-3 เบรย์ดาบลิค 0.25 เสีย 0-2
ICE PR 01/09/18 เคฟลาวิค 1-2 ฟีลเคียร์ 1.25 เสีย1/2 0-0
ICE PR 28/08/18 ฟีลเคียร์ 3-1 กรินดาวิค -0.5 ได้ 0-0
ICE PR 20/08/18 ฟีลเคียร์ 1-1 ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ 0.5 ได้ 0-1
ICE PR 13/08/18 ฟีลเคียร์ 0-2 เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ 0.75 เสีย 0-0
ICE PR 04/08/18 ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ 0-1 ฟีลเคียร์ 0.0 ได้ 0-1
ICE PR 31/07/18 ฟีลเคียร์ 0-0 วาลูร์ เรย์ยาวิค 1.0 ได้ 0-0
ICE PR 23/07/18 KA อคูเรย์รี่ 5-1 ฟีลเคียร์ -0.25 เสีย 2-0
ICE PR 17/07/18 ฟีลเคียร์ 2-5 เคอาร์ เรย์ยาวิค 0.5 เสีย 1-4
ICE PR 10/07/18 ฟีลเคียร์ 2-3 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -0.25 เสีย 0-3
ฟีลเคียร์ - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ICE LC -1.5 3 ฟีลเคียร์
ผล : ได้ 2 เอ็นยาร์ดวิก
ICE LC -0.25 3 ฟีลเคียร์
ผล : ได้ 2 ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์
ICE LC -1.0 3 ฟีลเคียร์
ผล : เสีย 2 ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค
ICE RT -0.75 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย 2 ฟีลเคียร์
ICE RT 0.25 3 ฟจอลเนอร์
ผล : ได้ 2 ฟีลเคียร์
ICE RT -1.75 3 ฟีลเคียร์
ผล : เสีย 2 เฟรม เรย์จาวิค
ICE RT -0.75 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 2 ฟีลเคียร์
ICE RT -0.75 3 ฟีลเคียร์
ผล : ได้1/2 2 ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -0.25 3 ฟีลเคียร์
ผล : ได้ 2 ฟจอลเนอร์
ICE PR -1.0 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 2 ฟีลเคียร์
ICE PR 0.25 3 ฟีลเคียร์
ผล : เสีย 2 เบรย์ดาบลิค
ICE PR 1.25 3 เคฟลาวิค
ผล : เสีย1/2 2 ฟีลเคียร์
ICE PR -0.5 3 ฟีลเคียร์
ผล : ได้ 2 กรินดาวิค
ICE PR 0.5 3 ฟีลเคียร์
ผล : ได้ 2 ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์
ICE PR 0.75 3 ฟีลเคียร์
ผล : เสีย 2 เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์
ICE PR 0.0 3 ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์
ผล : ได้ 2 ฟีลเคียร์
ICE PR 1.0 3 ฟีลเคียร์
ผล : ได้ 2 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -0.25 3 KA อคูเรย์รี่
ผล : เสีย 2 ฟีลเคียร์
ICE PR 0.5 3 ฟีลเคียร์
ผล : เสีย 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -0.25 3 ฟีลเคียร์
ผล : เสีย 2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ฟีลเคียร์ - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
ICE LC 16/03 ไวกิงเกอร์ โอลาฟส์วิค VS ฟีลเคียร์
ฟีลเคียร์ - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
ICE LC วันที่ ไวกิงเกอร์ โอลาฟส์วิค
16/03 ฟีลเคียร์
เคอาร์ เรย์ยาวิค - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
ICE LC 09/03/19 เคอาร์ เรย์ยาวิค 5-0 ไวกิงเกอร์ โอลาฟส์วิค -2.0 ได้ 2-0
ICE LC 01/03/19 เอ็นยาร์ดวิก 0-4 เคอาร์ เรย์ยาวิค 2.25 ได้ 0-0
INT CF 24/02/19 นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น 2-1 เคอาร์ เรย์ยาวิค -1.0 เจ๊า 1-0
ICE LC 09/02/19 เคอาร์ เรย์ยาวิค 1-0 ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ -1.5 เสีย 1-0
ICE RT 05/02/19 เคอาร์ เรย์ยาวิค 3-1 ฟีลเคียร์ -0.75 ได้ 3-0
ICE RT 01/02/19 เคอาร์ เรย์ยาวิค 5-3 วาลูร์ เรย์ยาวิค -0.25 ได้ 0-0
ICE RT 26/01/19 ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค 0-4 เคอาร์ เรย์ยาวิค 2.0 ได้ 0-1
ICE RT 19/01/19 เคอาร์ เรย์ยาวิค 2-2 ฟีลเคียร์ -0.75 เสีย 0-0
ICE RT 12/01/19 เคอาร์ เรย์ยาวิค 4-0 เฟรม เรย์จาวิค -2.0 ได้ 2-0
INT CF 08/12/18 เบรย์ดาบลิค 2-2 เคอาร์ เรย์ยาวิค 1-0
INT CF 28/11/18 เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ 2-4 เคอาร์ เรย์ยาวิค 1-1
INT CF 15/11/18 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 2-8 เคอาร์ เรย์ยาวิค 2-3
ICE PR 29/09/18 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 2-3 เคอาร์ เรย์ยาวิค 1.25 เสีย1/2 1-1
ICE PR 23/09/18 เคอาร์ เรย์ยาวิค 1-1 ฟีลเคียร์ -1.0 เสีย 0-0
ICE PR 16/09/18 เคอาร์ เรย์ยาวิค 3-1 เคฟลาวิค -2.0 เจ๊า 1-1
ICE PR 03/09/18 ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ 4-0 เคอาร์ เรย์ยาวิค 0.25 เสีย 2-0
ICE PR 26/08/18 เคอาร์ เรย์ยาวิค 4-1 ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ -1.0 ได้ 3-0
ICE PR 19/08/18 KA อคูเรย์รี่ 0-1 เคอาร์ เรย์ยาวิค 0.25 ได้ 0-0
ICE PR 13/08/18 เคอาร์ เรย์ยาวิค 0-0 ฟจอลเนอร์ -0.75 เสีย 0-0
ICE PR 08/08/18 เบรย์ดาบลิค 1-0 เคอาร์ เรย์ยาวิค -0.25 เสีย 0-0
เคอาร์ เรย์ยาวิค - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ICE LC -2.0 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 2 ไวกิงเกอร์ โอลาฟส์วิค
ICE LC 2.25 3 เอ็นยาร์ดวิก
ผล : ได้ 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
INT CF -1.0 3 นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น
ผล : เจ๊า 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE LC -1.5 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย 2 ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์
ICE RT -0.75 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 2 ฟีลเคียร์
ICE RT -0.25 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 2 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE RT 2.0 3 ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE RT -0.75 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย 2 ฟีลเคียร์
ICE RT -2.0 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 2 เฟรม เรย์จาวิค
INT CF 3 เบรย์ดาบลิค
ผล : 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
INT CF 3 เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์
ผล : 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
INT CF 3 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE PR 1.25 3 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : เสีย1/2 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -1.0 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย 2 ฟีลเคียร์
ICE PR -2.0 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : เจ๊า 2 เคฟลาวิค
ICE PR 0.25 3 ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์
ผล : เสีย 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -1.0 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 2 ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์
ICE PR 0.25 3 KA อคูเรย์รี่
ผล : ได้ 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -0.75 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย 2 ฟจอลเนอร์
ICE PR -0.25 3 เบรย์ดาบลิค
ผล : เสีย 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
เคอาร์ เรย์ยาวิค - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
ICE LC 17/03 ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค VS เคอาร์ เรย์ยาวิค
เคอาร์ เรย์ยาวิค - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
ICE LC วันที่ ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค
17/03 เคอาร์ เรย์ยาวิค