เกาหลีใต้(ญ-U19) 7 - 0 บังกลาเทศ(ญ-U19)
ราคาบอล : ยังไม่มีราคาบอล
7 0
8'
17'
22'
68'
71'
81'
(จุดโทษ) 90'
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
ผลงานที่พบกัน
เกาหลีใต้(ญ-U19) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
AFC WU19 22/10/17 ญี่ปุ่น(ญ-U19) 2-0 เกาหลีใต้(ญ-U19) -0.75 เสีย 0-0
AFC WU19 19/10/17 เวียดนาม(ญ-U19) 0-5 เกาหลีใต้(ญ-U19) 3.75 ได้ 0-2
AFC WU19 16/10/17 เกาหลีใต้(ญ-U19) 0-2 ออสเตรเลีย(ญ-U19) -0.75 เสีย 0-0
AFC WU19 29/08/15 จีน(ญ-U19) 0-4 เกาหลีใต้(ญ-U19) 0-0
AFC WU19 26/08/15 ญี่ปุ่น(ญ-U19) 1-0 เกาหลีใต้(ญ-U19) -1.0 เจ๊า 0-0
AFC WU19 23/08/15 เกาหลีใต้(ญ-U19) 0-1 เกาหลีเหนือ(ญ-U19) 0.0 เสีย 0-0
AFC WU19 21/08/15 ไทย(ญ-U19) 0-3 เกาหลีใต้(ญ-U19) 4.75 เสีย 0-0
AFC WU19 19/08/15 เกาหลีใต้(ญ-U19) 13-0 อิหร่าน(ญ-U19) -5.75 ได้ 5-0
AFC WU19 20/10/13 ออสเตรเลีย(ญ-U19) 1-2 เกาหลีใต้(ญ-U19) 1.5 เสีย 1-2
AFC WU19 18/10/13 เกาหลีใต้(ญ-U19) 2-1 เกาหลีเหนือ(ญ-U19) 2-0
AFC WU19 15/10/13 ญี่ปุ่น(ญ-U19) 0-2 เกาหลีใต้(ญ-U19) -0.75 ได้ 0-0
AFC WU19 13/10/13 เกาหลีใต้(ญ-U19) 7-0 พม่า(ญ-U19) -3.75 ได้ 5-0
AFC WU19 11/10/13 จีน(ญ-U19) 2-2 เกาหลีใต้(ญ-U19) 1-0
AFC WU19 16/10/11 ออสเตรเลีย(ญ-U19) 2-4 เกาหลีใต้(ญ-U19) 0.5 ได้ 0-1
AFC WU19 13/10/11 เวียดนาม(ญ-U19) 1-4 เกาหลีใต้(ญ-U19) 1.5 ได้ 0-2
AFC WU19 10/10/11 จีน(ญ-U19) 1-1 เกาหลีใต้(ญ-U19) 1-0
AFC WU19 08/10/11 ญี่ปุ่น(ญ-U19) 3-1 เกาหลีใต้(ญ-U19) -0.75 เสีย 0-0
AFC WU19 06/10/11 เกาหลีใต้(ญ-U19) 1-2 เกาหลีเหนือ(ญ-U19) 0.5 เสีย 1-0
AFC WU19 12/08/09 ญี่ปุ่น(ญ-U19) 2-1 เกาหลีใต้(ญ-U19) -0.5 เสีย 0-0
AFC WU19 09/08/09 จีน(ญ-U19) 0-1 เกาหลีใต้(ญ-U19) -0.25 ได้ 0-0
เกาหลีใต้(ญ-U19) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
AFC WU19 -0.75 3 ญี่ปุ่น(ญ-U19)
ผล : เสีย 2 เกาหลีใต้(ญ-U19)
AFC WU19 3.75 3 เวียดนาม(ญ-U19)
ผล : ได้ 2 เกาหลีใต้(ญ-U19)
AFC WU19 -0.75 3 เกาหลีใต้(ญ-U19)
ผล : เสีย 2 ออสเตรเลีย(ญ-U19)
AFC WU19 3 จีน(ญ-U19)
ผล : 2 เกาหลีใต้(ญ-U19)
AFC WU19 -1.0 3 ญี่ปุ่น(ญ-U19)
ผล : เจ๊า 2 เกาหลีใต้(ญ-U19)
AFC WU19 0.0 3 เกาหลีใต้(ญ-U19)
ผล : เสีย 2 เกาหลีเหนือ(ญ-U19)
AFC WU19 4.75 3 ไทย(ญ-U19)
ผล : เสีย 2 เกาหลีใต้(ญ-U19)
AFC WU19 -5.75 3 เกาหลีใต้(ญ-U19)
ผล : ได้ 2 อิหร่าน(ญ-U19)
AFC WU19 1.5 3 ออสเตรเลีย(ญ-U19)
ผล : เสีย 2 เกาหลีใต้(ญ-U19)
AFC WU19 3 เกาหลีใต้(ญ-U19)
ผล : 2 เกาหลีเหนือ(ญ-U19)
AFC WU19 -0.75 3 ญี่ปุ่น(ญ-U19)
ผล : ได้ 2 เกาหลีใต้(ญ-U19)
AFC WU19 -3.75 3 เกาหลีใต้(ญ-U19)
ผล : ได้ 2 พม่า(ญ-U19)
AFC WU19 3 จีน(ญ-U19)
ผล : 2 เกาหลีใต้(ญ-U19)
AFC WU19 0.5 3 ออสเตรเลีย(ญ-U19)
ผล : ได้ 2 เกาหลีใต้(ญ-U19)
AFC WU19 1.5 3 เวียดนาม(ญ-U19)
ผล : ได้ 2 เกาหลีใต้(ญ-U19)
AFC WU19 3 จีน(ญ-U19)
ผล : 2 เกาหลีใต้(ญ-U19)
AFC WU19 -0.75 3 ญี่ปุ่น(ญ-U19)
ผล : เสีย 2 เกาหลีใต้(ญ-U19)
AFC WU19 0.5 3 เกาหลีใต้(ญ-U19)
ผล : เสีย 2 เกาหลีเหนือ(ญ-U19)
AFC WU19 -0.5 3 ญี่ปุ่น(ญ-U19)
ผล : เสีย 2 เกาหลีใต้(ญ-U19)
AFC WU19 -0.25 3 จีน(ญ-U19)
ผล : ได้ 2 เกาหลีใต้(ญ-U19)
เกาหลีใต้(ญ-U19) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
AFC WU19 26/10 ทาจิกิสถาน(ญ-U19) VS เกาหลีใต้(ญ-U19)
AFC WU19 28/10 เกาหลีใต้(ญ-U19) VS ไต้หวัน(ญ-U19)
เกาหลีใต้(ญ-U19) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
AFC WU19 วันที่ ทาจิกิสถาน(ญ-U19)
26/10 เกาหลีใต้(ญ-U19)
AFC WU19 วันที่ เกาหลีใต้(ญ-U19)
28/10 ไต้หวัน(ญ-U19)
บังกลาเทศ(ญ-U19) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
AFC WU19 22/10/12 บังกลาเทศ(ญ-U19) 0-2 อุซเบกิสถาน(ญ-U19) 0-1
AFC WU19 20/10/12 อินเดีย(ญ-U19) 1-0 บังกลาเทศ(ญ-U19) 0-0
AFC WU19 24/09/10 อินเดีย(ญ-U19) 6-0 บังกลาเทศ(ญ-U19)
AFC WU19 22/09/10 อิหร่าน(ญ-U19) 6-0 บังกลาเทศ(ญ-U19)
AFC WU19 20/09/10 จอร์แดน(ญ-U19) 6-1 บังกลาเทศ(ญ-U19)
บังกลาเทศ(ญ-U19) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
AFC WU19 3 บังกลาเทศ(ญ-U19)
ผล : 2 อุซเบกิสถาน(ญ-U19)
AFC WU19 3 อินเดีย(ญ-U19)
ผล : 2 บังกลาเทศ(ญ-U19)
AFC WU19 3 อินเดีย(ญ-U19)
ผล : 2 บังกลาเทศ(ญ-U19)
AFC WU19 3 อิหร่าน(ญ-U19)
ผล : 2 บังกลาเทศ(ญ-U19)
AFC WU19 3 จอร์แดน(ญ-U19)
ผล : 2 บังกลาเทศ(ญ-U19)
บังกลาเทศ(ญ-U19) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
AFC WU19 26/10 บังกลาเทศ(ญ-U19) VS ไต้หวัน(ญ-U19)
AFC WU19 28/10 ทาจิกิสถาน(ญ-U19) VS บังกลาเทศ(ญ-U19)
บังกลาเทศ(ญ-U19) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
AFC WU19 วันที่ บังกลาเทศ(ญ-U19)
26/10 ไต้หวัน(ญ-U19)
AFC WU19 วันที่ ทาจิกิสถาน(ญ-U19)
28/10 บังกลาเทศ(ญ-U19)