ฮาโปเอล นาซาเรท 0 - 0 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ราคาบอล : ยังไม่มีราคาบอล
0 0
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
ISR D2 17/09/18 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 2-2 ฮาโปเอล นาซาเรท -0.25 เสีย1/2 1-2
ISR LLTTC 02/08/18 ฮาโปเอล นาซาเรท 1-1 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ -0.25 เสีย1/2 0-0
ISR D2 01/05/18 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 1-0 ฮาโปเอล นาซาเรท 0.0 เสีย 1-0
ISR D2 09/03/18 ฮาโปเอล นาซาเรท 3-0 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 0.0 เสีย 1-0
ISR D2 24/11/17 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 0-3 ฮาโปเอล นาซาเรท -0.75 เสีย 0-2
ISR LLTTC 08/08/17 ฮาโปเอล นาซาเรท 1-2 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ -0.0 เสีย 0-1
ISR D2 27/01/17 ฮาโปเอล นาซาเรท 1-1 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ -0.0 เจ๊า 1-1
ISR D2 30/09/16 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 2-0 ฮาโปเอล นาซาเรท -0.25 ได้ 0-0
ISR LLTTC 12/08/16 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 3-2 ฮาโปเอล นาซาเรท -0.5 ได้ 1-1
ISR D2 11/03/16 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 3-0 ฮาโปเอล นาซาเรท -0.25 ได้ 1-0
ISR D2 30/11/15 ฮาโปเอล นาซาเรท 1-2 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ -0.0 เสีย 1-1
ISR LLTTC 10/08/15 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 5-0 ฮาโปเอล นาซาเรท -0.25 ได้ 3-0
ISR D2 27/02/15 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 0-2 ฮาโปเอล นาซาเรท -0.75 เสีย 0-2
ISR D2 14/11/14 ฮาโปเอล นาซาเรท 0-0 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 0.5 เสีย 0-0
ISR LLTTC 19/08/14 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 3-0 ฮาโปเอล นาซาเรท -0.25 ได้ 2-0
ISR D2 04/04/14 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 1-0 ฮาโปเอล นาซาเรท 1-0
ISR D2 21/03/14 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 0-0 ฮาโปเอล นาซาเรท -0.25 เสีย1/2 0-0
ISR D2 10/12/13 ฮาโปเอล นาซาเรท 1-1 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ -0.25 เสีย1/2 0-0
ISR D2 16/02/13 ฮาโปเอล นาซาเรท 2-1 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ -0.5 ได้ 0-1
ISR D2 04/12/12 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 0-0 ฮาโปเอล นาซาเรท -0.25 เสีย1/2 0-0
ISR LLTTC 13/08/12 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 2-0 ฮาโปเอล นาซาเรท -1.0 ได้ 0-0
ISR D2 31/01/12 ฮาโปเอล นาซาเรท 1-0 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 0.5 เสีย 1-0
ISR LLTTC 10/10/11 ฮาโปเอล นาซาเรท 1-1 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 0.25 เสีย1/2 0-0
ISR D2 01/10/11 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 0-0 ฮาโปเอล นาซาเรท -1.5 เสีย 0-0
ISR LLTTC 13/08/11 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 2-1 ฮาโปเอล นาซาเรท -1.0 เจ๊า 1-1
ISR D2 18/03/11 ฮาโปเอล นาซาเรท 3-0 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 0.25 เสีย 0-0
ISR D2 27/11/10 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 3-1 ฮาโปเอล นาซาเรท -1.0 ได้ 0-1
ISR LLTTC 10/10/10 ฮาโปเอล นาซาเรท 1-0 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 0.0 เสีย 0-0
ISR LLTTC 16/08/10 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 3-0 ฮาโปเอล นาซาเรท -0.25 ได้ 3-0
ผลงานที่พบกัน
ISR D2 -0.25 2 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : เสีย1/2 2 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR LLTTC -0.25 1 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : เสีย1/2 1 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR D2 0.0 1 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : เสีย 0 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 0.0 3 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : เสีย 0 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR D2 -0.75 0 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : เสีย 3 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR LLTTC -0.0 1 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : เสีย 2 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR D2 -0.0 1 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : เจ๊า 1 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR D2 -0.25 2 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : ได้ 0 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR LLTTC -0.5 3 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : ได้ 2 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 -0.25 3 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : ได้ 0 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 -0.0 1 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : เสีย 2 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR LLTTC -0.25 5 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : ได้ 0 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 -0.75 0 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : เสีย 2 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 0.5 0 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : เสีย 0 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR LLTTC -0.25 3 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : ได้ 0 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 1 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : 0 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 -0.25 0 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : เสีย1/2 0 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 -0.25 1 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : เสีย1/2 1 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR D2 -0.5 2 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : ได้ 1 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR D2 -0.25 0 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : เสีย1/2 0 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR LLTTC -1.0 2 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : ได้ 0 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 0.5 1 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : เสีย 0 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR LLTTC 0.25 1 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : เสีย1/2 1 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR D2 -1.5 0 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : เสีย 0 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR LLTTC -1.0 2 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : เจ๊า 1 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 0.25 3 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : เสีย 0 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR D2 -1.0 3 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : ได้ 1 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR LLTTC 0.0 1 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : เสีย 0 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR LLTTC -0.25 3 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : ได้ 0 ฮาโปเอล นาซาเรท
ฮาโปเอล นาซาเรท - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
ISR D2 04/01/19 ฮาโปเอล นาซาเรท 1-0 Hapoel Iksal -0.5 ได้ 1-0
ISR D2 28/12/18 ฮาโปเอล แอชเคลอน 0-1 ฮาโปเอล นาซาเรท -0.25 ได้ 0-1
ISR D2 26/12/18 ฮาโปเอล นาซาเรท 0-0 ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน -0.5 เสีย 0-0
ISR CUP 21/12/18 ฮาโปเอล นาซาเรท 3-0 Hapoel Iksal -0.75 ได้ 1-0
ISR D2 14/12/18 ฮาโปเอล นาซาเรท 1-1 Hapoel Katamon Jerusalem 0.0 เจ๊า 1-1
ISR D2 07/12/18 ฮาโปเอล รามัต กาน 1-2 ฮาโปเอล นาซาเรท 0.0 ได้ 0-1
ISR D2 30/11/18 ฮาโปเอล นาซาเรท 1-2 ฮาโปเอล เบนาย ลอด -1.0 เสีย 1-1
ISR D2 09/11/18 ฮาโปฯมาร์โมเร็ค 1-2 ฮาโปเอล นาซาเรท 0.25 ได้ 0-2
ISR D2 02/11/18 ฮาโปเอล นาซาเรท 2-0 ฮาโปเอล อฟูล่า -0.25 ได้ 0-0
ISR CUP 31/10/18 ฮาโปเอล นาซาเรท 3-1 Ironi Nesher -1.25 ได้ 0-0
ISR D2 26/10/18 Sektzia Nes Tziona 2-1 ฮาโปเอล นาซาเรท -0.0 เสีย 1-0
ISR D2 22/10/18 ฮาโปเอล นาซาเรท 1-1 ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 0.25 ได้1/2 0-1
ISR D2 12/10/18 ฮาโปเอล แอคโค่ 0-0 ฮาโปเอล นาซาเรท 0.0 เจ๊า 0-0
ISR D2 05/10/18 ฮาโปเอล นาซาเรท 3-1 ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา -0.25 ได้ 2-1
ISR D2 28/09/18 ฮาโปเอล ริซอน 0-2 ฮาโปเอล นาซาเรท 0.0 ได้ 0-1
ISR D2 21/09/18 ฮาโปเอล นาซาเรท 2-1 เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย -0.25 ได้ 1-0
ISR D2 17/09/18 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 2-2 ฮาโปเอล นาซาเรท -0.25 ได้1/2 1-2
ISR D2 13/09/18 Hapoel Iksal 1-3 ฮาโปเอล นาซาเรท 0.0 ได้ 0-0
INT CF 04/09/18 ฮาโปเอล ไฮฟา 1-0 ฮาโปเอล นาซาเรท 0-0
ISR D2 31/08/18 ฮาโปเอล นาซาเรท 0-0 ฮาโปเอล แอชเคลอน -0.0 เจ๊า 0-0
ฮาโปเอล นาซาเรท - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ISR D2 -0.5 3 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : ได้ 2 Hapoel Iksal
ISR D2 -0.25 3 ฮาโปเอล แอชเคลอน
ผล : ได้ 2 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 -0.5 3 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : เสีย 2 ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน
ISR CUP -0.75 3 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : ได้ 2 Hapoel Iksal
ISR D2 0.0 3 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : เจ๊า 2 Hapoel Katamon Jerusalem
ISR D2 0.0 3 ฮาโปเอล รามัต กาน
ผล : ได้ 2 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 -1.0 3 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : เสีย 2 ฮาโปเอล เบนาย ลอด
ISR D2 0.25 3 ฮาโปฯมาร์โมเร็ค
ผล : ได้ 2 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 -0.25 3 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : ได้ 2 ฮาโปเอล อฟูล่า
ISR CUP -1.25 3 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : ได้ 2 Ironi Nesher
ISR D2 -0.0 3 Sektzia Nes Tziona
ผล : เสีย 2 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 0.25 3 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : ได้1/2 2 ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา
ISR D2 0.0 3 ฮาโปเอล แอคโค่
ผล : เจ๊า 2 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 -0.25 3 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : ได้ 2 ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา
ISR D2 0.0 3 ฮาโปเอล ริซอน
ผล : ได้ 2 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 -0.25 3 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : ได้ 2 เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย
ISR D2 -0.25 3 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : ได้1/2 2 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 0.0 3 Hapoel Iksal
ผล : ได้ 2 ฮาโปเอล นาซาเรท
INT CF 3 ฮาโปเอล ไฮฟา
ผล : 2 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 -0.0 3 ฮาโปเอล นาซาเรท
ผล : เจ๊า 2 ฮาโปเอล แอชเคลอน
ฮาโปเอล นาซาเรท - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
ISR CUP 16/01 บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ VS ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 18/01 เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย VS ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 25/01 ฮาโปเอล นาซาเรท VS ฮาโปเอล ริซอน
ISR D2 01/02 ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา VS ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 08/02 ฮาโปเอล นาซาเรท VS ฮาโปเอล แอคโค่
ฮาโปเอล นาซาเรท - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
ISR CUP วันที่ บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ
16/01 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 วันที่ เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย
18/01 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 วันที่ ฮาโปเอล นาซาเรท
25/01 ฮาโปเอล ริซอน
ISR D2 วันที่ ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา
01/02 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 วันที่ ฮาโปเอล นาซาเรท
08/02 ฮาโปเอล แอคโค่
ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
ISR D2 08/01/19 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 1-1 ฮาโปเอล อฟูล่า -0.25 เสีย1/2 0-1
ISR D2 28/12/18 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 0-0 Hapoel Iksal -0.0 เจ๊า 0-0
ISR D2 26/12/18 Sektzia Nes Tziona 0-1 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ -1.75 ได้ 0-0
ISR CUP 21/12/18 ฮาโปเอล เบนายซัคนิน 1-0 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ -1.0 เจ๊า 1-0
ISR D2 18/12/18 ฮาโปเอล แอชเคลอน 0-0 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ -0.75 ได้ 0-0
ISR D2 07/12/18 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 0-1 ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 0.5 เสีย 0-0
ISR D2 30/11/18 ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 2-0 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ -0.0 เสีย 1-0
ISR D2 09/11/18 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 1-0 ฮาโปเอล แอคโค่ -0.0 ได้ 0-0
ISR D2 02/11/18 Hapoel Katamon Jerusalem 3-1 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ -0.75 เสีย 2-0
ISR CUP 30/10/18 Hapoel Kaukab 1-4 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 0.75 ได้ 1-3
ISR D2 26/10/18 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 0-0 ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา 0.0 เจ๊า 0-0
ISR D2 19/10/18 ฮาโปเอล รามัต กาน 2-1 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ -0.25 เสีย 0-0
ISR D2 12/10/18 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 0-1 ฮาโปเอล ริซอน -0.25 เสีย 0-0
ISR D2 05/10/18 ฮาโปเอล เบนาย ลอด 1-2 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 0.0 ได้ 0-1
ISR D2 28/09/18 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 0-2 เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย 0-1
ISR D2 21/09/18 ฮาโปฯมาร์โมเร็ค 1-1 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ -0.0 เจ๊า 1-0
ISR D2 17/09/18 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 2-2 ฮาโปเอล นาซาเรท -0.25 เสีย1/2 1-2
ISR D2 13/09/18 ฮาโปเอล อฟูล่า 4-0 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ -0.0 เสีย 0-0
ISR D2 03/09/18 Hapoel Iksal 0-1 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 0.0 ได้ 0-0
ISR D2 27/08/18 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ 2-2 Sektzia Nes Tziona -0.25 เสีย1/2 2-0
ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ISR D2 -0.25 3 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : เสีย1/2 2 ฮาโปเอล อฟูล่า
ISR D2 -0.0 3 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : เจ๊า 2 Hapoel Iksal
ISR D2 -1.75 3 Sektzia Nes Tziona
ผล : ได้ 2 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR CUP -1.0 3 ฮาโปเอล เบนายซัคนิน
ผล : เจ๊า 2 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR D2 -0.75 3 ฮาโปเอล แอชเคลอน
ผล : ได้ 2 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR D2 0.5 3 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : เสีย 2 ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา
ISR D2 -0.0 3 ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน
ผล : เสีย 2 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR D2 -0.0 3 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : ได้ 2 ฮาโปเอล แอคโค่
ISR D2 -0.75 3 Hapoel Katamon Jerusalem
ผล : เสีย 2 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR CUP 0.75 3 Hapoel Kaukab
ผล : ได้ 2 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR D2 0.0 3 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : เจ๊า 2 ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา
ISR D2 -0.25 3 ฮาโปเอล รามัต กาน
ผล : เสีย 2 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR D2 -0.25 3 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : เสีย 2 ฮาโปเอล ริซอน
ISR D2 0.0 3 ฮาโปเอล เบนาย ลอด
ผล : ได้ 2 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR D2 3 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : 2 เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย
ISR D2 -0.0 3 ฮาโปฯมาร์โมเร็ค
ผล : เจ๊า 2 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR D2 -0.25 3 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : เสีย1/2 2 ฮาโปเอล นาซาเรท
ISR D2 -0.0 3 ฮาโปเอล อฟูล่า
ผล : เสีย 2 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR D2 0.0 3 Hapoel Iksal
ผล : ได้ 2 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR D2 -0.25 3 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ผล : เสีย1/2 2 Sektzia Nes Tziona
ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
ISR D2 18/01 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ VS ฮาโปฯมาร์โมเร็ค
ISR D2 25/01 เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย VS ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR D2 01/02 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ VS ฮาโปเอล เบนาย ลอด
ISR D2 08/02 ฮาโปเอล ริซอน VS ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR D2 15/02 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ VS ฮาโปเอล รามัต กาน
ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
ISR D2 วันที่ ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
18/01 ฮาโปฯมาร์โมเร็ค
ISR D2 วันที่ เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย
25/01 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR D2 วันที่ ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
01/02 ฮาโปเอล เบนาย ลอด
ISR D2 วันที่ ฮาโปเอล ริซอน
08/02 ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
ISR D2 วันที่ ลมัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
15/02 ฮาโปเอล รามัต กาน