อัล อาห์ลี ดูไบ 3 - 2 อัล วาเซิ่ล
ราคาบอล : ยังไม่มีราคาบอล
3 2
30' Correa
Vecchio (จุดโทษ) 35'
Oh Ban Suk 56'
74' โอ แบน-ซุค
Luvannor 81'
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
UAE EC 09/10/18 อัล วาเซิ่ล 0-2 อัล อาห์ลี ดูไบ 0.25 ได้ 0-0
UAE LP 29/04/18 อัล อาห์ลี ดูไบ 0-1 อัล วาเซิ่ล 0.0 ได้ 0-0
UAE EC 23/03/18 อัล วาเซิ่ล 3-2 อัล อาห์ลี ดูไบ -0.25 ได้ 1-1
UAE EC 10/03/18 อัล อาห์ลี ดูไบ 0-0 อัล วาเซิ่ล -0.25 เสีย1/2 0-0
UAE LP 08/12/17 อัล วาเซิ่ล 3-0 อัล อาห์ลี ดูไบ -0.0 ได้ 2-0
UAE EC 11/11/17 อัล วาเซิ่ล 2-2 อัล อาห์ลี ดูไบ -0.5 เสีย 1-0
UAE LP 07/04/17 อัล อาห์ลี ดูไบ 0-0 อัล วาเซิ่ล -0.5 เสีย 0-0
UAE LP 28/11/16 อัล วาเซิ่ล 0-0 อัล อาห์ลี ดูไบ 0.25 เสีย1/2 0-0
UAE LP 05/02/16 อัล อาห์ลี ดูไบ 1-0 อัล วาเซิ่ล -1.0 เจ๊า 1-0
UAE LP 04/01/16 อัล วาเซิ่ล 0-0 อัล อาห์ลี ดูไบ 0.25 เสีย1/2 0-0
UAE EC 13/11/15 อัล อาห์ลี ดูไบ 0-0 อัล วาเซิ่ล -0.5 เสีย 0-0
UAE LP 14/02/15 อัล อาห์ลี ดูไบ 0-4 อัล วาเซิ่ล -0.75 เสีย 0-1
UAE LP 27/09/14 อัล วาเซิ่ล 1-5 อัล อาห์ลี ดูไบ 1.0 ได้ 1-2
UAE LP 11/04/14 อัล อาห์ลี ดูไบ 2-1 อัล วาเซิ่ล -1.5 เสีย 0-1
UAE LP 15/12/13 อัล วาเซิ่ล 2-1 อัล อาห์ลี ดูไบ 0.75 เสีย 0-1
UAE EC 10/10/13 อัล วาเซิ่ล 1-4 อัล อาห์ลี ดูไบ 0.25 ได้ 0-0
UAE LP 15/02/13 อัล อาห์ลี ดูไบ 4-0 อัล วาเซิ่ล -0.75 ได้ 2-0
UAE LP 05/10/12 อัล วาเซิ่ล 2-2 อัล อาห์ลี ดูไบ 0.25 เสีย1/2 1-0
UAE LP 26/05/12 อัล วาเซิ่ล 2-6 อัล อาห์ลี ดูไบ 0.0 ได้ 2-3
UAE EC 12/03/12 อัล อาห์ลี ดูไบ 1-0 อัล วาเซิ่ล -0.0 ได้ 0-0
UAE LP 14/01/12 อัล อาห์ลี ดูไบ 1-2 อัล วาเซิ่ล -0.0 เสีย 1-0
UAE PC 18/12/11 อัล อาห์ลี ดูไบ 0-4 อัล วาเซิ่ล 0.25 ได้ 0-2
UAE PC 25/02/11 อัล อาห์ลี ดูไบ 0-1 อัล วาเซิ่ล -0.0 เสีย 0-0
UAE LP 20/02/11 อัล วาเซิ่ล 2-0 อัล อาห์ลี ดูไบ -0.25 ได้ 0-0
UAE EC 03/12/10 อัล อาห์ลี ดูไบ 2-3 อัล วาเซิ่ล -0.25 เสีย 1-1
UAE EC 25/11/10 อัล วาเซิ่ล 2-0 อัล อาห์ลี ดูไบ -0.25 ได้ 0-0
UAE LP 02/09/10 อัล อาห์ลี ดูไบ 4-1 อัล วาเซิ่ล -0.25 ได้ 3-0
UAE LP 08/04/10 อัล วาเซิ่ล 0-0 อัล อาห์ลี ดูไบ -0.25 เสีย1/2 0-0
UAE LP 29/11/09 อัล อาห์ลี ดูไบ 1-1 อัล วาเซิ่ล 0-1
INT CF 11/09/09 อัล วาเซิ่ล 2-1 อัล อาห์ลี ดูไบ 0.75 เสีย 0-1
UAE LP 12/04/09 อัล อาห์ลี ดูไบ 3-2 อัล วาเซิ่ล 2-2
UAE LP 07/11/08 อัล วาเซิ่ล 0-2 อัล อาห์ลี ดูไบ 0-1
UAE LP 03/05/08 อัล อาห์ลี ดูไบ 3-3 อัล วาเซิ่ล -0.75 เสีย 2-1
UAE PC 14/04/08 อัล วาเซิ่ล 0-2 อัล อาห์ลี ดูไบ 0.25 ได้ 0-2
UAE LP 26/11/07 อัล วาเซิ่ล 3-2 อัล อาห์ลี ดูไบ 1-1
UAE LP 18/05/07 อัล วาเซิ่ล 3-1 อัล อาห์ลี ดูไบ -0.75 ได้ 1-0
UAE PC 16/03/07 อัล อาห์ลี ดูไบ 1-2 อัล วาเซิ่ล 0-0
UAE LP 11/02/07 อัล อาห์ลี ดูไบ 1-3 อัล วาเซิ่ล 0-2
UAE LP 11/05/06 อัล อาห์ลี ดูไบ 1-0 อัล วาเซิ่ล 0-0
UAE PC 27/12/05 อัล อาห์ลี ดูไบ 2-2 อัล วาเซิ่ล -0.75 เสีย 1-1
UAE LP 13/12/05 อัล วาเซิ่ล 0-3 อัล อาห์ลี ดูไบ 0.25 ได้ 0-2
ผลงานที่พบกัน
UAE EC 0.25 0 อัล วาเซิ่ล
ผล : ได้ 2 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE LP 0.0 0 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : ได้ 1 อัล วาเซิ่ล
UAE EC -0.25 3 อัล วาเซิ่ล
ผล : ได้ 2 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE EC -0.25 0 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : เสีย1/2 0 อัล วาเซิ่ล
UAE LP -0.0 3 อัล วาเซิ่ล
ผล : ได้ 0 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE EC -0.5 2 อัล วาเซิ่ล
ผล : เสีย 2 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE LP -0.5 0 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : เสีย 0 อัล วาเซิ่ล
UAE LP 0.25 0 อัล วาเซิ่ล
ผล : เสีย1/2 0 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE LP -1.0 1 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : เจ๊า 0 อัล วาเซิ่ล
UAE LP 0.25 0 อัล วาเซิ่ล
ผล : เสีย1/2 0 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE EC -0.5 0 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : เสีย 0 อัล วาเซิ่ล
UAE LP -0.75 0 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : เสีย 4 อัล วาเซิ่ล
UAE LP 1.0 1 อัล วาเซิ่ล
ผล : ได้ 5 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE LP -1.5 2 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : เสีย 1 อัล วาเซิ่ล
UAE LP 0.75 2 อัล วาเซิ่ล
ผล : เสีย 1 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE EC 0.25 1 อัล วาเซิ่ล
ผล : ได้ 4 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE LP -0.75 4 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : ได้ 0 อัล วาเซิ่ล
UAE LP 0.25 2 อัล วาเซิ่ล
ผล : เสีย1/2 2 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE LP 0.0 2 อัล วาเซิ่ล
ผล : ได้ 6 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE EC -0.0 1 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : ได้ 0 อัล วาเซิ่ล
UAE LP -0.0 1 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : เสีย 2 อัล วาเซิ่ล
UAE PC 0.25 0 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : ได้ 4 อัล วาเซิ่ล
UAE PC -0.0 0 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : เสีย 1 อัล วาเซิ่ล
UAE LP -0.25 2 อัล วาเซิ่ล
ผล : ได้ 0 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE EC -0.25 2 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : เสีย 3 อัล วาเซิ่ล
UAE EC -0.25 2 อัล วาเซิ่ล
ผล : ได้ 0 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE LP -0.25 4 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : ได้ 1 อัล วาเซิ่ล
UAE LP -0.25 0 อัล วาเซิ่ล
ผล : เสีย1/2 0 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE LP 1 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : 1 อัล วาเซิ่ล
INT CF 0.75 2 อัล วาเซิ่ล
ผล : เสีย 1 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE LP 3 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : 2 อัล วาเซิ่ล
UAE LP 0 อัล วาเซิ่ล
ผล : 2 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE LP -0.75 3 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : เสีย 3 อัล วาเซิ่ล
UAE PC 0.25 0 อัล วาเซิ่ล
ผล : ได้ 2 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE LP 3 อัล วาเซิ่ล
ผล : 2 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE LP -0.75 3 อัล วาเซิ่ล
ผล : ได้ 1 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE PC 1 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : 2 อัล วาเซิ่ล
UAE LP 1 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : 3 อัล วาเซิ่ล
UAE LP 1 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : 0 อัล วาเซิ่ล
UAE PC -0.75 2 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : เสีย 2 อัล วาเซิ่ล
UAE LP 0.25 0 อัล วาเซิ่ล
ผล : ได้ 3 อัล อาห์ลี ดูไบ
อัล อาห์ลี ดูไบ - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
UAE LP 19/10/18 ดิบา ฟูไจรัช 0-1 อัล อาห์ลี ดูไบ 0.5 ได้ 0-1
UAE EC 14/10/18 อัล อาห์ลี ดูไบ 2-1 อัจมาน 0.0 ได้ 1-0
UAE EC 09/10/18 อัล วาเซิ่ล 0-2 อัล อาห์ลี ดูไบ 0.25 ได้ 0-0
UAE LP 04/10/18 อัล อาห์ลี ดูไบ 2-1 อิตติฮัต คาลบา -0.75 ได้1/2 0-1
UAE LP 28/09/18 อัล ไอน์ 2-1 อัล อาห์ลี ดูไบ -1.25 ได้1/2 2-0
UAE LP 20/09/18 อัล อาห์ลี ดูไบ 1-2 อัล ชาร์จาห์ -0.0 เสีย 1-1
UAE LP 16/09/18 อัจมาน 1-3 อัล อาห์ลี ดูไบ 0.0 ได้ 0-1
UAE EC 05/09/18 อัล อาห์ลี ดูไบ 0-1 อัล วาห์ดา 0.25 เสีย 0-0
UAE LP 01/09/18 อัล อาห์ลี ดูไบ 4-5 อัล จาซิล่า -0.5 เสีย 3-3
INT CF 24/07/18 CD El Ejido 2012 1-1 อัล อาห์ลี ดูไบ 0.0 เจ๊า 0-1
UAE LP 29/04/18 อัล อาห์ลี ดูไบ 0-1 อัล วาเซิ่ล 0.0 เสีย 0-0
UAE PC 25/04/18 อัล อาห์ลี ดูไบ 0-6 อัล ไอน์ 0.75 เสีย 0-2
UAE LP 20/04/18 อัล ด๊าฟร่า 1-2 อัล อาห์ลี ดูไบ -0.0 ได้ 0-0
UAE PC 13/04/18 อัล อาห์ลี ดูไบ 1-0 อัล ชาร์จาห์ -0.25 ได้ 0-0
UAE LP 07/04/18 อัล อาห์ลี ดูไบ 0-0 อัล นาเซอร์ ดูไบ -0.25 เสีย1/2 0-0
INT CF 27/03/18 อาห์ลี อัล ฟูจารัช 1-4 อัล อาห์ลี ดูไบ 0-1
UAE EC 23/03/18 อัล วาเซิ่ล 3-2 อัล อาห์ลี ดูไบ -0.25 เสีย 1-1
UAE LP 16/03/18 ดิบา ฟูไจรัช 0-1 อัล อาห์ลี ดูไบ 0.25 ได้ 0-0
UAE EC 10/03/18 อัล อาห์ลี ดูไบ 0-0 อัล วาเซิ่ล -0.25 เสีย1/2 0-0
UAE LP 28/02/18 อัล อาห์ลี ดูไบ 2-1 อัล จาซิล่า -0.0 ได้ 0-1
อัล อาห์ลี ดูไบ - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
UAE LP 0.5 3 ดิบา ฟูไจรัช
ผล : ได้ 2 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE EC 0.0 3 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : ได้ 2 อัจมาน
UAE EC 0.25 3 อัล วาเซิ่ล
ผล : ได้ 2 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE LP -0.75 3 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : ได้1/2 2 อิตติฮัต คาลบา
UAE LP -1.25 3 อัล ไอน์
ผล : ได้1/2 2 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE LP -0.0 3 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : เสีย 2 อัล ชาร์จาห์
UAE LP 0.0 3 อัจมาน
ผล : ได้ 2 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE EC 0.25 3 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : เสีย 2 อัล วาห์ดา
UAE LP -0.5 3 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : เสีย 2 อัล จาซิล่า
INT CF 0.0 3 CD El Ejido 2012
ผล : เจ๊า 2 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE LP 0.0 3 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : เสีย 2 อัล วาเซิ่ล
UAE PC 0.75 3 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : เสีย 2 อัล ไอน์
UAE LP -0.0 3 อัล ด๊าฟร่า
ผล : ได้ 2 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE PC -0.25 3 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : ได้ 2 อัล ชาร์จาห์
UAE LP -0.25 3 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : เสีย1/2 2 อัล นาเซอร์ ดูไบ
INT CF 3 อาห์ลี อัล ฟูจารัช
ผล : 2 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE EC -0.25 3 อัล วาเซิ่ล
ผล : เสีย 2 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE LP 0.25 3 ดิบา ฟูไจรัช
ผล : ได้ 2 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE EC -0.25 3 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : เสีย1/2 2 อัล วาเซิ่ล
UAE LP -0.0 3 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : ได้ 2 อัล จาซิล่า
อัล อาห์ลี ดูไบ - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
UAE LP 31/10 อัล วาห์ดา VS อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE LP 04/11 อัล อาห์ลี ดูไบ VS เอมิเรตส์ คลับ
UAE EC 12/11 ดิบา ฟูไจรัช VS อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE EC 17/11 อัล อาห์ลี ดูไบ VS บานนี่ ยาส
UAE LP 23/11 อัล ด๊าฟร่า VS อัล อาห์ลี ดูไบ
อัล อาห์ลี ดูไบ - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
UAE LP วันที่ อัล วาห์ดา
31/10 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE LP วันที่ อัล อาห์ลี ดูไบ
04/11 เอมิเรตส์ คลับ
UAE EC วันที่ ดิบา ฟูไจรัช
12/11 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE EC วันที่ อัล อาห์ลี ดูไบ
17/11 บานนี่ ยาส
UAE LP วันที่ อัล ด๊าฟร่า
23/11 อัล อาห์ลี ดูไบ
อัล วาเซิ่ล - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
UAE LP 19/10/18 อัล วาเซิ่ล 1-3 อัล นาเซอร์ ดูไบ -0.25 เสีย 1-1
UAE EC 09/10/18 อัล วาเซิ่ล 0-2 อัล อาห์ลี ดูไบ 0.25 เสีย 0-0
UAE LP 05/10/18 อัล ด๊าฟร่า 2-1 อัล วาเซิ่ล 0.5 เสีย 1-1
ARCL 30/09/18 อัล วาเซิ่ล 0-0 อัล อิติฮัด เจดดาห์ 0-0
UAE LP 25/09/18 อัล วาเซิ่ล 2-1 เอมิเรตส์ คลับ -1.25 เสีย1/2 0-0
UAE LP 22/09/18 อัล วาห์ดา 4-1 อัล วาเซิ่ล -0.5 เสีย 1-0
UAE LP 15/09/18 บานนี่ ยาส 1-1 อัล วาเซิ่ล 0.5 เสีย 1-0
UAE EC 10/09/18 อัล วาห์ดา 3-0 อัล วาเซิ่ล -0.25 เสีย 3-0
UAE EC 04/09/18 อัล วาเซิ่ล 0-0 อิตติฮัต คาลบา -2.0 เสีย 0-0
UAE LP 31/08/18 อัล วาเซิ่ล 3-0 ดิบา ฟูไจรัช -1.25 ได้ 1-0
ARCL 25/08/18 อัล อิติฮัด เจดดาห์ 1-1 อัล วาเซิ่ล 1-1
INT CF 17/08/18 อัล ฮัมริยา 1-3 อัล วาเซิ่ล 1-2
INT CF 02/08/18 อัลคอร์ค่อน 1-1 อัล วาเซิ่ล -0.75 ได้ 1-1
INT CF 27/07/18 เตเนริเฟ่ 2-1 อัล วาเซิ่ล -0.75 เสีย1/2 0-0
UAE PC 03/05/18 อัล วาเซิ่ล 1-2 อัล ไอน์ 1.0 เจ๊า 0-1
UAE LP 29/04/18 อัล อาห์ลี ดูไบ 0-1 อัล วาเซิ่ล 0.0 ได้ 0-0
UAE PC 26/04/18 อัล วาห์ดา 2-2 อัล วาเซิ่ล -0.5 ได้ 0-0
UAE LP 20/04/18 อัล วาเซิ่ล 2-0 ฮัทต้า คลับ -1.5 ได้ 0-0
AFC CL 16/04/18 อัล วาเซิ่ล 1-2 นาซาฟ การ์ชิ 0.25 เสีย 1-1
UAE PC 11/04/18 อัล วาเซิ่ล 1-0 ดิบา ฟูไจรัช -1.0 เจ๊า 0-0
อัล วาเซิ่ล - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
UAE LP -0.25 3 อัล วาเซิ่ล
ผล : เสีย 2 อัล นาเซอร์ ดูไบ
UAE EC 0.25 3 อัล วาเซิ่ล
ผล : เสีย 2 อัล อาห์ลี ดูไบ
UAE LP 0.5 3 อัล ด๊าฟร่า
ผล : เสีย 2 อัล วาเซิ่ล
ARCL 3 อัล วาเซิ่ล
ผล : 2 อัล อิติฮัด เจดดาห์
UAE LP -1.25 3 อัล วาเซิ่ล
ผล : เสีย1/2 2 เอมิเรตส์ คลับ
UAE LP -0.5 3 อัล วาห์ดา
ผล : เสีย 2 อัล วาเซิ่ล
UAE LP 0.5 3 บานนี่ ยาส
ผล : เสีย 2 อัล วาเซิ่ล
UAE EC -0.25 3 อัล วาห์ดา
ผล : เสีย 2 อัล วาเซิ่ล
UAE EC -2.0 3 อัล วาเซิ่ล
ผล : เสีย 2 อิตติฮัต คาลบา
UAE LP -1.25 3 อัล วาเซิ่ล
ผล : ได้ 2 ดิบา ฟูไจรัช
ARCL 3 อัล อิติฮัด เจดดาห์
ผล : 2 อัล วาเซิ่ล
INT CF 3 อัล ฮัมริยา
ผล : 2 อัล วาเซิ่ล
INT CF -0.75 3 อัลคอร์ค่อน
ผล : ได้ 2 อัล วาเซิ่ล
INT CF -0.75 3 เตเนริเฟ่
ผล : เสีย1/2 2 อัล วาเซิ่ล
UAE PC 1.0 3 อัล วาเซิ่ล
ผล : เจ๊า 2 อัล ไอน์
UAE LP 0.0 3 อัล อาห์ลี ดูไบ
ผล : ได้ 2 อัล วาเซิ่ล
UAE PC -0.5 3 อัล วาห์ดา
ผล : ได้ 2 อัล วาเซิ่ล
UAE LP -1.5 3 อัล วาเซิ่ล
ผล : ได้ 2 ฮัทต้า คลับ
AFC CL 0.25 3 อัล วาเซิ่ล
ผล : เสีย 2 นาซาฟ การ์ชิ
UAE PC -1.0 3 อัล วาเซิ่ล
ผล : เจ๊า 2 ดิบา ฟูไจรัช
อัล วาเซิ่ล - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
UAE LP 31/10 อัล วาเซิ่ล VS อาห์ลี อัล ฟูจารัช
UAE LP 04/11 อัล จาซิล่า VS อัล วาเซิ่ล
UAE EC 12/11 อัจมาน VS อัล วาเซิ่ล
UAE EC 17/11 อัล วาเซิ่ล VS ดิบา ฟูไจรัช
UAE LP 23/11 อัล วาเซิ่ล VS อัจมาน
อัล วาเซิ่ล - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
UAE LP วันที่ อัล วาเซิ่ล
31/10 อาห์ลี อัล ฟูจารัช
UAE LP วันที่ อัล จาซิล่า
04/11 อัล วาเซิ่ล
UAE EC วันที่ อัจมาน
12/11 อัล วาเซิ่ล
UAE EC วันที่ อัล วาเซิ่ล
17/11 ดิบา ฟูไจรัช
UAE LP วันที่ อัล วาเซิ่ล
23/11 อัจมาน