อันเดอร์เลชท์(ญ) 1 - 0 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ราคาบอล : ยังไม่มีราคาบอล
1 0
89'
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
BEL WPL 22/12/18 อันเดอร์เลชท์(ญ) 1-0 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) -1.25 เสีย1/2 0-0
BEL WPL 12/05/18 อันเดอร์เลชท์(ญ) 2-1 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 0-1
BEL WPL 28/04/18 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 1-2 อันเดอร์เลชท์(ญ) 1-1
BEL WPL 21/03/18 อันเดอร์เลชท์(ญ) 0-3 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) -2.5 เสีย 0-2
BEL WPL 03/02/18 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 0-1 อันเดอร์เลชท์(ญ) 0-1
BEL WPL 18/11/17 อันเดอร์เลชท์(ญ) 4-0 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 1-0
BEL WPL 30/09/17 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 2-2 อันเดอร์เลชท์(ญ) 2-0
BEL WPL 19/04/17 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 0-0 อันเดอร์เลชท์(ญ) -0.25 เสีย1/2 0-0
BEL WPL 11/02/17 อันเดอร์เลชท์(ญ) 2-3 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 1-2
BEL WPL 12/11/16 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 2-3 อันเดอร์เลชท์(ญ) -0.75 เสีย 1-1
BEL WPL 10/09/16 อันเดอร์เลชท์(ญ) 0-3 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 0-2
BEL WPL 21/05/16 อันเดอร์เลชท์(ญ) 0-2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 0.5 ได้ 0-1
BEL WPL 30/04/16 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 1-1 อันเดอร์เลชท์(ญ) 0-0
BEL WPL 20/02/16 อันเดอร์เลชท์(ญ) 2-1 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 0-0
BEL WPL 10/10/15 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 1-2 อันเดอร์เลชท์(ญ) -1.0 เสีย 0-0
BENL BNL 02/05/15 อันเดอร์เลชท์(ญ) 0-2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 2.0 เจ๊า 0-1
BENL BNL 13/12/14 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 3-1 อันเดอร์เลชท์(ญ) 2-1
BENL BNL 03/05/14 อันเดอร์เลชท์(ญ) 1-0 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 1.25 เสีย 0-0
BENL BNL 16/11/13 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 2-0 อันเดอร์เลชท์(ญ) -1.5 ได้ 0-0
BENL BNL 27/04/13 อันเดอร์เลชท์(ญ) 1-2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 1-1
BENL BNL 23/02/13 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 1-0 อันเดอร์เลชท์(ญ) 1-0
BENL BNL 15/12/12 อันเดอร์เลชท์(ญ) 1-2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 1-0
BENL BNL 06/10/12 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 2-0 อันเดอร์เลชท์(ญ) 0-0
BEL WD1 29/04/12 อันเดอร์เลชท์(ญ) 2-1 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WD1 27/11/11 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 3-0 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WD1 30/04/11 อันเดอร์เลชท์(ญ) 0-2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WD1 20/11/10 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 1-0 อันเดอร์เลชท์(ญ) 1-0
BEL WD1 20/05/10 อันเดอร์เลชท์(ญ) 2-2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 0.5 เสีย 0-1
BEL WD1 20/02/10 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 1-0 อันเดอร์เลชท์(ญ) 0-0
BEL WD1 17/01/09 อันเดอร์เลชท์(ญ) 1-5 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 0-3
BEL WD1 11/11/08 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 2-1 อันเดอร์เลชท์(ญ) 0-1
BEL WD1 12/01/08 อันเดอร์เลชท์(ญ) 2-0 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 1-0
ผลงานที่พบกัน
BEL WPL -1.25 1 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : เสีย1/2 0 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL 2 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : 1 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL 1 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : 2 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WPL -2.5 0 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : เสีย 3 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL 0 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : 1 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WPL 4 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : 0 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : 2 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WPL -0.25 0 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : เสีย1/2 0 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WPL 2 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : 3 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL -0.75 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : เสีย 3 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WPL 0 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : 3 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL 0.5 0 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : ได้ 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL 1 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : 1 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WPL 2 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : 1 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL -1.0 1 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : เสีย 2 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BENL BNL 2.0 0 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : เจ๊า 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BENL BNL 3 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : 1 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BENL BNL 1.25 1 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : เสีย 0 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BENL BNL -1.5 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : ได้ 0 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BENL BNL 1 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BENL BNL 1 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : 0 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BENL BNL 1 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BENL BNL 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : 0 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WD1 2 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : 1 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WD1 3 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : 0 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WD1 0 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WD1 1 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : 0 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WD1 0.5 2 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : เสีย 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WD1 1 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : 0 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WD1 1 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : 5 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WD1 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : 1 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WD1 2 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : 0 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
อันเดอร์เลชท์(ญ) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
BEL WPL 22/12/18 อันเดอร์เลชท์(ญ) 1-0 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) -1.25 เสีย1/2 0-0
BEL WPL 15/12/18 อันเดอร์เลชท์(ญ) 2-2 KAA Gent Ladies -0.5 เสีย 1-1
BEL WPL 08/12/18 อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ) 0-3 อันเดอร์เลชท์(ญ) 3.25 เสีย1/2 0-3
BEL WPL 01/12/18 อันเดอร์เลชท์(ญ) 0-1 ราซิ่ง เกงค์(ญ) -2.0 เสีย 0-0
BEL WPL 24/11/18 อันเดอร์เลชท์(ญ) 12-0 KSK ไฮสท์(ญ) 3-0
BEL WPL 27/10/18 KAA Gent Ladies 1-1 อันเดอร์เลชท์(ญ) 0-1
BEL WPL 20/10/18 อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ) 1-2 อันเดอร์เลชท์(ญ) 3.75 เสีย 0-1
BEL WPL 14/10/18 ราซิ่ง เกงค์(ญ) 0-0 อันเดอร์เลชท์(ญ) 0-0
BEL WPL 29/09/18 KSK ไฮสท์(ญ) 0-9 อันเดอร์เลชท์(ญ) 0-7
BEL WPL 15/09/18 อันเดอร์เลชท์(ญ) 3-2 KAA Gent Ladies 1-1
BEL WPL 08/09/18 อันเดอร์เลชท์(ญ) 7-2 อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ) -4.75 ได้1/2 2-0
UEFA WUC 13/08/18 FC Martve Kutaisi Women's 0-10 อันเดอร์เลชท์(ญ) 6.75 ได้ 0-4
UEFA WUC 10/08/18 อันเดอร์เลชท์(ญ) 0-1 โกลนิค เลชน่า(ญ) -0.5 เสีย 0-1
UEFA WUC 07/08/18 กลาสโกว์ ซิตี้(ญ) 1-2 อันเดอร์เลชท์(ญ) -0.75 ได้ 0-1
INT CF 28/07/18 อันเดอร์เลชท์(ญ) 0-0 Lille OSC Metropole Women's 0-0
BEL WPL 19/05/18 ราซิ่ง เกงค์(ญ) 1-5 อันเดอร์เลชท์(ญ) 1.75 ได้ 0-1
BEL WPL 12/05/18 อันเดอร์เลชท์(ญ) 2-1 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 0-1
BEL WPL 05/05/18 อันเดอร์เลชท์(ญ) 3-4 KAA Gent Ladies -1.75 เสีย 2-2
BEL WPL 01/05/18 อันเดอร์เลชท์(ญ) 3-1 ราซิ่ง เกงค์(ญ) -1.75 ได้1/2 2-0
BEL WPL 28/04/18 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 1-2 อันเดอร์เลชท์(ญ) 1-1
อันเดอร์เลชท์(ญ) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
BEL WPL -1.25 3 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : เสีย1/2 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL -0.5 3 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : เสีย 2 KAA Gent Ladies
BEL WPL 3.25 3 อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ)
ผล : เสีย1/2 2 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WPL -2.0 3 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : เสีย 2 ราซิ่ง เกงค์(ญ)
BEL WPL 3 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : 2 KSK ไฮสท์(ญ)
BEL WPL 3 KAA Gent Ladies
ผล : 2 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WPL 3.75 3 อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ)
ผล : เสีย 2 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WPL 3 ราซิ่ง เกงค์(ญ)
ผล : 2 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WPL 3 KSK ไฮสท์(ญ)
ผล : 2 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WPL 3 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : 2 KAA Gent Ladies
BEL WPL -4.75 3 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : ได้1/2 2 อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ)
UEFA WUC 6.75 3 FC Martve Kutaisi Women's
ผล : ได้ 2 อันเดอร์เลชท์(ญ)
UEFA WUC -0.5 3 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : เสีย 2 โกลนิค เลชน่า(ญ)
UEFA WUC -0.75 3 กลาสโกว์ ซิตี้(ญ)
ผล : ได้ 2 อันเดอร์เลชท์(ญ)
INT CF 3 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : 2 Lille OSC Metropole Women's
BEL WPL 1.75 3 ราซิ่ง เกงค์(ญ)
ผล : ได้ 2 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WPL 3 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL -1.75 3 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : เสีย 2 KAA Gent Ladies
BEL WPL -1.75 3 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : ได้1/2 2 ราซิ่ง เกงค์(ญ)
BEL WPL 3 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : 2 อันเดอร์เลชท์(ญ)
อันเดอร์เลชท์(ญ) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
BEL WPL 02/02 KSK ไฮสท์(ญ) VS อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WPL 09/02 อันเดอร์เลชท์(ญ) VS ราซิ่ง เกงค์(ญ)
BEL WPL 16/02 อันเดอร์เลชท์(ญ) VS อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ)
BEL WPL 23/02 KAA Gent Ladies VS อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WPL 16/03 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) VS อันเดอร์เลชท์(ญ)
อันเดอร์เลชท์(ญ) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
BEL WPL วันที่ KSK ไฮสท์(ญ)
02/02 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WPL วันที่ อันเดอร์เลชท์(ญ)
09/02 ราซิ่ง เกงค์(ญ)
BEL WPL วันที่ อันเดอร์เลชท์(ญ)
16/02 อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ)
BEL WPL วันที่ KAA Gent Ladies
23/02 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WPL วันที่ สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
16/03 อันเดอร์เลชท์(ญ)
สตองดาร์ ลีแอช(ญ) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
BEL WPL 22/12/18 อันเดอร์เลชท์(ญ) 1-0 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) -1.25 ได้1/2 0-0
BEL WPL 15/12/18 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 2-1 อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ) -1.25 เสีย1/2 0-0
BEL WPL 08/12/18 ราซิ่ง เกงค์(ญ) 1-1 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 0.25 เสีย1/2 0-0
BEL WPL 01/12/18 KSK ไฮสท์(ญ) 0-10 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 0-5
BEL WPL 24/11/18 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 2-0 KAA Gent Ladies 1.0 ได้ 0-0
BEL WPL 27/10/18 อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ) 2-2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 2-1
BEL WPL 20/10/18 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 4-2 ราซิ่ง เกงค์(ญ) 4-1
BEL WPL 13/10/18 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 8-0 KSK ไฮสท์(ญ) 4-0
BEL WPL 29/09/18 KAA Gent Ladies 3-0 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 3-0
BEL WPL 15/09/18 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 0-0 อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ) 0-0
BEL WPL 08/09/18 ราซิ่ง เกงค์(ญ) 1-1 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) -1.25 ได้ 0-1
INT CF 15/08/18 เม็ตซ์(ญ) 1-0 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WC 26/05/18 ราซิ่ง เกงค์(ญ) 0-2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) -0.75 ได้ 0-0
BEL WPL 19/05/18 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 3-0 KAA Gent Ladies 1.5 ได้ 3-0
BEL WPL 12/05/18 อันเดอร์เลชท์(ญ) 2-1 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 0-1
BEL WPL 05/05/18 ราซิ่ง เกงค์(ญ) 1-1 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) -1.25 ได้ 0-0
BEL WPL 01/05/18 KAA Gent Ladies 5-2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) -1.0 เสีย 2-0
BEL WPL 28/04/18 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 1-2 อันเดอร์เลชท์(ญ) 1-1
BEL WPL 21/04/18 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 0-1 ราซิ่ง เกงค์(ญ) 0-0
BEL WPL 18/04/18 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) 0-1 ราซิ่ง เกงค์(ญ) 0-0
สตองดาร์ ลีแอช(ญ) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
BEL WPL -1.25 3 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : ได้1/2 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL -1.25 3 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : เสีย1/2 2 อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ)
BEL WPL 0.25 3 ราซิ่ง เกงค์(ญ)
ผล : เสีย1/2 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL 3 KSK ไฮสท์(ญ)
ผล : 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL 1.0 3 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : ได้ 2 KAA Gent Ladies
BEL WPL 3 อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ)
ผล : 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL 3 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : 2 ราซิ่ง เกงค์(ญ)
BEL WPL 3 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : 2 KSK ไฮสท์(ญ)
BEL WPL 3 KAA Gent Ladies
ผล : 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL 3 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : 2 อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ)
BEL WPL -1.25 3 ราซิ่ง เกงค์(ญ)
ผล : ได้ 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
INT CF 3 เม็ตซ์(ญ)
ผล : 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WC -0.75 3 ราซิ่ง เกงค์(ญ)
ผล : ได้ 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL 1.5 3 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : ได้ 2 KAA Gent Ladies
BEL WPL 3 อันเดอร์เลชท์(ญ)
ผล : 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL -1.25 3 ราซิ่ง เกงค์(ญ)
ผล : ได้ 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL -1.0 3 KAA Gent Ladies
ผล : เสีย 2 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL 3 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : 2 อันเดอร์เลชท์(ญ)
BEL WPL 3 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : 2 ราซิ่ง เกงค์(ญ)
BEL WPL 3 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
ผล : 2 ราซิ่ง เกงค์(ญ)
สตองดาร์ ลีแอช(ญ) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
BEL WPL 02/02 KAA Gent Ladies VS สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL 09/02 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) VS KSK ไฮสท์(ญ)
BEL WPL 16/02 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) VS ราซิ่ง เกงค์(ญ)
BEL WPL 23/02 อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ) VS สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL 16/03 สตองดาร์ ลีแอช(ญ) VS อันเดอร์เลชท์(ญ)
สตองดาร์ ลีแอช(ญ) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
BEL WPL วันที่ KAA Gent Ladies
02/02 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL วันที่ สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
09/02 KSK ไฮสท์(ญ)
BEL WPL วันที่ สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
16/02 ราซิ่ง เกงค์(ญ)
BEL WPL วันที่ อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน(ญ)
23/02 สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
BEL WPL วันที่ สตองดาร์ ลีแอช(ญ)
16/03 อันเดอร์เลชท์(ญ)