สแตรนแรร์ VS เบรซิน ซิตี้
ราคาบอล : -0.25
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
SCO D1 23/02/19 เบรซิน ซิตี้ 1-2 สแตรนแรร์ -0.0 เสีย 1-1
SCO D1 29/09/18 เบรซิน ซิตี้ 1-1 สแตรนแรร์ -0.25 เสีย1/2 1-0
SCO D1 22/04/17 เบรซิน ซิตี้ 0-0 สแตรนแรร์ 0.0 เจ๊า 0-0
SCO D1 25/02/17 สแตรนแรร์ 2-0 เบรซิน ซิตี้ -0.5 ได้ 1-0
SCO D1 17/12/16 เบรซิน ซิตี้ 2-0 สแตรนแรร์ 0.0 เสีย 2-0
SCO D1 01/10/16 สแตรนแรร์ 0-1 เบรซิน ซิตี้ -0.25 เสีย 0-0
SCO D1 23/04/16 เบรซิน ซิตี้ 1-0 สแตรนแรร์ 0.25 เสีย 0-0
SCO D1 30/01/16 สแตรนแรร์ 2-0 เบรซิน ซิตี้ -0.5 ได้ 1-0
SCO D1 19/12/15 เบรซิน ซิตี้ 2-0 สแตรนแรร์ -0.0 ได้ 2-0
SCO D1 05/09/15 สแตรนแรร์ 1-0 เบรซิน ซิตี้ -0.75 ได้1/2 0-0
SCO D1 02/05/15 เบรซิน ซิตี้ 1-3 สแตรนแรร์ 0.25 ได้ 1-2
SCO D1 17/01/15 สแตรนแรร์ 0-2 เบรซิน ซิตี้ -0.75 เสีย 0-1
SCO D1 18/10/14 เบรซิน ซิตี้ 1-2 สแตรนแรร์ -0.25 เสีย 1-1
SCO D1 23/08/14 สแตรนแรร์ 2-2 เบรซิน ซิตี้ -0.25 เสีย1/2 0-2
SCO D1 19/04/14 สแตรนแรร์ 1-2 เบรซิน ซิตี้ -0.75 เสีย 1-1
SCO D1 22/02/14 เบรซิน ซิตี้ 1-3 สแตรนแรร์ -0.0 เสีย 0-3
SCO D1 14/12/13 สแตรนแรร์ 3-0 เบรซิน ซิตี้ -0.5 ได้ 1-0
SCO D1 28/09/13 เบรซิน ซิตี้ 1-1 สแตรนแรร์ -0.75 เสีย 1-0
SCO LC 03/08/13 สแตรนแรร์ 4-3 เบรซิน ซิตี้ 0.25 เสีย 3-0
SCO D1 24/04/13 เบรซิน ซิตี้ 2-2 สแตรนแรร์ -0.75 เสีย 0-1
SCO D1 06/04/13 สแตรนแรร์ 3-2 เบรซิน ซิตี้ 0.5 เสีย 1-2
SCO D1 29/12/12 สแตรนแรร์ 0-2 เบรซิน ซิตี้ 0.0 ได้ 0-1
SCO D1 20/10/12 เบรซิน ซิตี้ 3-0 สแตรนแรร์ -0.5 ได้ 2-0
SCO D1 02/05/09 เบรซิน ซิตี้ 2-1 สแตรนแรร์ 2-1
SCO D1 11/03/09 เบรซิน ซิตี้ 1-0 สแตรนแรร์ -1.5 เสีย 0-0
SCO D1 07/02/09 สแตรนแรร์ 0-3 เบรซิน ซิตี้ 0.75 ได้ 0-2
SCO D1 09/08/08 สแตรนแรร์ 1-2 เบรซิน ซิตี้ 0.25 ได้ 1-1
SCO D1 10/03/07 เบรซิน ซิตี้ 1-1 สแตรนแรร์ -0.75 เสีย 1-0
SCO D1 13/01/07 สแตรนแรร์ 0-2 เบรซิน ซิตี้ 0.25 ได้ 0-0
SCO D1 28/10/06 เบรซิน ซิตี้ 3-0 สแตรนแรร์ -0.25 ได้ 1-0
SCO D1 03/09/06 สแตรนแรร์ 3-1 เบรซิน ซิตี้ -0.25 ได้ 1-1
SCO LCH 25/03/06 สแตรนแรร์ 2-0 เบรซิน ซิตี้ -0.5 ได้ 2-0
SCO LCH 14/01/06 เบรซิน ซิตี้ 0-0 สแตรนแรร์ 0.25 เสีย1/2 0-0
SCO LCH 19/11/05 สแตรนแรร์ 1-1 เบรซิน ซิตี้ -0.5 เสีย 0-1
SCO LCH 24/09/05 เบรซิน ซิตี้ 2-3 สแตรนแรร์ -0.25 เสีย 1-3
SCO D1 05/03/05 เบรซิน ซิตี้ 2-1 สแตรนแรร์ -0.5 ได้ 0-1
SCO D1 15/01/05 สแตรนแรร์ 0-1 เบรซิน ซิตี้ 0-0
SCO D1 06/11/04 เบรซิน ซิตี้ 4-1 สแตรนแรร์
SCO D1 04/09/04 สแตรนแรร์ 4-2 เบรซิน ซิตี้
ผลงานที่พบกัน
SCO D1 -0.0 1 เบรซิน ซิตี้
ผล : เสีย 2 สแตรนแรร์
SCO D1 -0.25 1 เบรซิน ซิตี้
ผล : เสีย1/2 1 สแตรนแรร์
SCO D1 0.0 0 เบรซิน ซิตี้
ผล : เจ๊า 0 สแตรนแรร์
SCO D1 -0.5 2 สแตรนแรร์
ผล : ได้ 0 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 0.0 2 เบรซิน ซิตี้
ผล : เสีย 0 สแตรนแรร์
SCO D1 -0.25 0 สแตรนแรร์
ผล : เสีย 1 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 0.25 1 เบรซิน ซิตี้
ผล : เสีย 0 สแตรนแรร์
SCO D1 -0.5 2 สแตรนแรร์
ผล : ได้ 0 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 -0.0 2 เบรซิน ซิตี้
ผล : ได้ 0 สแตรนแรร์
SCO D1 -0.75 1 สแตรนแรร์
ผล : ได้1/2 0 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 0.25 1 เบรซิน ซิตี้
ผล : ได้ 3 สแตรนแรร์
SCO D1 -0.75 0 สแตรนแรร์
ผล : เสีย 2 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 -0.25 1 เบรซิน ซิตี้
ผล : เสีย 2 สแตรนแรร์
SCO D1 -0.25 2 สแตรนแรร์
ผล : เสีย1/2 2 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 -0.75 1 สแตรนแรร์
ผล : เสีย 2 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 -0.0 1 เบรซิน ซิตี้
ผล : เสีย 3 สแตรนแรร์
SCO D1 -0.5 3 สแตรนแรร์
ผล : ได้ 0 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 -0.75 1 เบรซิน ซิตี้
ผล : เสีย 1 สแตรนแรร์
SCO LC 0.25 4 สแตรนแรร์
ผล : เสีย 3 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 -0.75 2 เบรซิน ซิตี้
ผล : เสีย 2 สแตรนแรร์
SCO D1 0.5 3 สแตรนแรร์
ผล : เสีย 2 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 0.0 0 สแตรนแรร์
ผล : ได้ 2 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 -0.5 3 เบรซิน ซิตี้
ผล : ได้ 0 สแตรนแรร์
SCO D1 2 เบรซิน ซิตี้
ผล : 1 สแตรนแรร์
SCO D1 -1.5 1 เบรซิน ซิตี้
ผล : เสีย 0 สแตรนแรร์
SCO D1 0.75 0 สแตรนแรร์
ผล : ได้ 3 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 0.25 1 สแตรนแรร์
ผล : ได้ 2 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 -0.75 1 เบรซิน ซิตี้
ผล : เสีย 1 สแตรนแรร์
SCO D1 0.25 0 สแตรนแรร์
ผล : ได้ 2 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 -0.25 3 เบรซิน ซิตี้
ผล : ได้ 0 สแตรนแรร์
SCO D1 -0.25 3 สแตรนแรร์
ผล : ได้ 1 เบรซิน ซิตี้
SCO LCH -0.5 2 สแตรนแรร์
ผล : ได้ 0 เบรซิน ซิตี้
SCO LCH 0.25 0 เบรซิน ซิตี้
ผล : เสีย1/2 0 สแตรนแรร์
SCO LCH -0.5 1 สแตรนแรร์
ผล : เสีย 1 เบรซิน ซิตี้
SCO LCH -0.25 2 เบรซิน ซิตี้
ผล : เสีย 3 สแตรนแรร์
SCO D1 -0.5 2 เบรซิน ซิตี้
ผล : ได้ 1 สแตรนแรร์
SCO D1 0 สแตรนแรร์
ผล : 1 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 4 เบรซิน ซิตี้
ผล : 1 สแตรนแรร์
SCO D1 4 สแตรนแรร์
ผล : 2 เบรซิน ซิตี้
สแตรนแรร์ - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
SCO D1 23/03/19 สแตรนแรร์ 0-0 อาร์บรอท 1.0 ได้ 0-0
SCO D1 16/03/19 สเตนเฮาส์มัวร์ 0-1 สแตรนแรร์ -0.25 ได้ 0-1
SCO D1 09/03/19 อีสต์ ไฟฟ์ 3-1 สแตรนแรร์ -0.5 เสีย 0-0
SCO D1 02/03/19 สแตรนแรร์ 2-2 เรธโรเวอร์ส 0.75 ได้ 2-0
SCO D1 27/02/19 สแตรนแรร์ 1-1 สเตนเฮาส์มัวร์ -0.25 เสีย1/2 1-1
SCO D1 23/02/19 เบรซิน ซิตี้ 1-2 สแตรนแรร์ -0.0 ได้ 1-1
SCO D1 16/02/19 สแตรนแรร์ 0-3 ดัมบาร์ตัน 0.25 เสีย 0-0
SCO D1 13/02/19 อาร์บรอท 1-1 สแตรนแรร์ -1.25 ได้ 1-0
SCO D1 26/01/19 สแตรนแรร์ 3-4 อีสต์ ไฟฟ์ -0.0 เสีย 2-0
SCOFAC 19/01/19 แพททริค ทริสเทล 4-1 สแตรนแรร์ -1.25 เสีย 1-0
SCO D1 12/01/19 ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก 2-1 สแตรนแรร์ -0.25 เสีย 1-1
SCO D1 05/01/19 สแตรนแรร์ 1-2 มอนโทรส -0.25 เสีย 0-2
SCO D1 29/12/18 แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด 3-0 สแตรนแรร์ -0.25 เสีย 2-0
SCO D1 22/12/18 ดัมบาร์ตัน 0-1 สแตรนแรร์ -0.75 ได้ 0-0
SCO D1 08/12/18 อีสต์ ไฟฟ์ 3-3 สแตรนแรร์ -0.25 ได้1/2 2-0
SCO D1 01/12/18 สแตรนแรร์ 2-1 ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก 0.0 ได้ 1-0
SCOFAC 24/11/18 อาร์บรอท 0-1 สแตรนแรร์ -1.5 ได้ 0-0
SCO D1 17/11/18 มอนโทรส 1-1 สแตรนแรร์ -0.25 ได้1/2 0-0
SCO D1 10/11/18 สแตรนแรร์ 1-2 แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด 0.0 เสีย 0-1
SCO D1 03/11/18 สเตนเฮาส์มัวร์ 0-2 สแตรนแรร์ -0.25 ได้ 0-0
สแตรนแรร์ - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
SCO D1 1.0 3 สแตรนแรร์
ผล : ได้ 2 อาร์บรอท
SCO D1 -0.25 3 สเตนเฮาส์มัวร์
ผล : ได้ 2 สแตรนแรร์
SCO D1 -0.5 3 อีสต์ ไฟฟ์
ผล : เสีย 2 สแตรนแรร์
SCO D1 0.75 3 สแตรนแรร์
ผล : ได้ 2 เรธโรเวอร์ส
SCO D1 -0.25 3 สแตรนแรร์
ผล : เสีย1/2 2 สเตนเฮาส์มัวร์
SCO D1 -0.0 3 เบรซิน ซิตี้
ผล : ได้ 2 สแตรนแรร์
SCO D1 0.25 3 สแตรนแรร์
ผล : เสีย 2 ดัมบาร์ตัน
SCO D1 -1.25 3 อาร์บรอท
ผล : ได้ 2 สแตรนแรร์
SCO D1 -0.0 3 สแตรนแรร์
ผล : เสีย 2 อีสต์ ไฟฟ์
SCOFAC -1.25 3 แพททริค ทริสเทล
ผล : เสีย 2 สแตรนแรร์
SCO D1 -0.25 3 ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก
ผล : เสีย 2 สแตรนแรร์
SCO D1 -0.25 3 สแตรนแรร์
ผล : เสีย 2 มอนโทรส
SCO D1 -0.25 3 แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด
ผล : เสีย 2 สแตรนแรร์
SCO D1 -0.75 3 ดัมบาร์ตัน
ผล : ได้ 2 สแตรนแรร์
SCO D1 -0.25 3 อีสต์ ไฟฟ์
ผล : ได้1/2 2 สแตรนแรร์
SCO D1 0.0 3 สแตรนแรร์
ผล : ได้ 2 ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก
SCOFAC -1.5 3 อาร์บรอท
ผล : ได้ 2 สแตรนแรร์
SCO D1 -0.25 3 มอนโทรส
ผล : ได้1/2 2 สแตรนแรร์
SCO D1 0.0 3 สแตรนแรร์
ผล : เสีย 2 แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด
SCO D1 -0.25 3 สเตนเฮาส์มัวร์
ผล : ได้ 2 สแตรนแรร์
สแตรนแรร์ - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
SCO D1 30/03 มอนโทรส VS สแตรนแรร์
SCO D1 06/04 สแตรนแรร์ VS ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก
SCO D1 13/04 เรธโรเวอร์ส VS สแตรนแรร์
SCO D1 20/04 สแตรนแรร์ VS เบรซิน ซิตี้
SCO D1 27/04 ดัมบาร์ตัน VS สแตรนแรร์
สแตรนแรร์ - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
SCO D1 วันที่ มอนโทรส
30/03 สแตรนแรร์
SCO D1 วันที่ สแตรนแรร์
06/04 ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก
SCO D1 วันที่ เรธโรเวอร์ส
13/04 สแตรนแรร์
SCO D1 วันที่ สแตรนแรร์
20/04 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 วันที่ ดัมบาร์ตัน
27/04 สแตรนแรร์
เบรซิน ซิตี้ - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
SCO D1 23/03/19 อีสต์ ไฟฟ์ 0-2 เบรซิน ซิตี้ -0.75 ได้ 0-1
SCO D1 09/03/19 เบรซิน ซิตี้ 2-2 ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก 0.5 ได้ 2-1
SCO D1 06/03/19 เบรซิน ซิตี้ 0-0 อีสต์ ไฟฟ์ 0.25 ได้1/2 0-0
SCO D1 02/03/19 สเตนเฮาส์มัวร์ 1-1 เบรซิน ซิตี้ -0.25 ได้1/2 0-1
SCO D1 23/02/19 เบรซิน ซิตี้ 1-2 สแตรนแรร์ -0.0 เสีย 1-1
SCO D1 16/02/19 แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด 0-1 เบรซิน ซิตี้ -0.5 ได้ 0-1
SCO D1 02/02/19 มอนโทรส 5-2 เบรซิน ซิตี้ -0.5 เสีย 3-2
SCO D1 26/01/19 เบรซิน ซิตี้ 2-1 เรธโรเวอร์ส 1.0 ได้ 0-1
SCO D1 12/01/19 เบรซิน ซิตี้ 1-0 ดัมบาร์ตัน 0.25 ได้ 0-0
SCO D1 05/01/19 อาร์บรอท 1-0 เบรซิน ซิตี้ -1.5 ได้ 0-0
SCO D1 29/12/18 ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก 2-0 เบรซิน ซิตี้ -0.75 เสีย 1-0
SCO D1 22/12/18 เบรซิน ซิตี้ 0-1 แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด 0.5 เสีย 0-0
SCO D1 08/12/18 เบรซิน ซิตี้ 1-2 สเตนเฮาส์มัวร์ -0.0 เสีย 1-1
SCO D1 01/12/18 ดัมบาร์ตัน 4-1 เบรซิน ซิตี้ -0.5 เสีย 0-0
SCOFAC 24/11/18 อัลลัว แอทเลติค 3-0 เบรซิน ซิตี้ -1.0 เสีย 1-0
SCO D1 17/11/18 เบรซิน ซิตี้ 1-5 อาร์บรอท 0.75 เสีย 0-1
SCO D1 10/11/18 เบรซิน ซิตี้ 4-0 ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก 0.0 ได้ 3-0
SCO D1 03/11/18 เรธโรเวอร์ส 2-1 เบรซิน ซิตี้ -0.75 เสีย1/2 1-0
SCO D1 27/10/18 เบรซิน ซิตี้ 1-3 มอนโทรส -0.25 เสีย 0-0
SCO D1 20/10/18 อีสต์ ไฟฟ์ 3-1 เบรซิน ซิตี้ -0.25 เสีย 1-0
เบรซิน ซิตี้ - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
SCO D1 -0.75 3 อีสต์ ไฟฟ์
ผล : ได้ 2 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 0.5 3 เบรซิน ซิตี้
ผล : ได้ 2 ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก
SCO D1 0.25 3 เบรซิน ซิตี้
ผล : ได้1/2 2 อีสต์ ไฟฟ์
SCO D1 -0.25 3 สเตนเฮาส์มัวร์
ผล : ได้1/2 2 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 -0.0 3 เบรซิน ซิตี้
ผล : เสีย 2 สแตรนแรร์
SCO D1 -0.5 3 แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด
ผล : ได้ 2 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 -0.5 3 มอนโทรส
ผล : เสีย 2 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 1.0 3 เบรซิน ซิตี้
ผล : ได้ 2 เรธโรเวอร์ส
SCO D1 0.25 3 เบรซิน ซิตี้
ผล : ได้ 2 ดัมบาร์ตัน
SCO D1 -1.5 3 อาร์บรอท
ผล : ได้ 2 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 -0.75 3 ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก
ผล : เสีย 2 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 0.5 3 เบรซิน ซิตี้
ผล : เสีย 2 แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด
SCO D1 -0.0 3 เบรซิน ซิตี้
ผล : เสีย 2 สเตนเฮาส์มัวร์
SCO D1 -0.5 3 ดัมบาร์ตัน
ผล : เสีย 2 เบรซิน ซิตี้
SCOFAC -1.0 3 อัลลัว แอทเลติค
ผล : เสีย 2 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 0.75 3 เบรซิน ซิตี้
ผล : เสีย 2 อาร์บรอท
SCO D1 0.0 3 เบรซิน ซิตี้
ผล : ได้ 2 ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก
SCO D1 -0.75 3 เรธโรเวอร์ส
ผล : เสีย1/2 2 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 -0.25 3 เบรซิน ซิตี้
ผล : เสีย 2 มอนโทรส
SCO D1 -0.25 3 อีสต์ ไฟฟ์
ผล : เสีย 2 เบรซิน ซิตี้
เบรซิน ซิตี้ - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
SCO D1 30/03 เบรซิน ซิตี้ VS แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด
SCO D1 03/04 เบรซิน ซิตี้ VS มอนโทรส
SCO D1 06/04 ดัมบาร์ตัน VS เบรซิน ซิตี้
SCO D1 13/04 เบรซิน ซิตี้ VS อาร์บรอท
SCO D1 20/04 สแตรนแรร์ VS เบรซิน ซิตี้
เบรซิน ซิตี้ - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
SCO D1 วันที่ เบรซิน ซิตี้
30/03 แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด
SCO D1 วันที่ เบรซิน ซิตี้
03/04 มอนโทรส
SCO D1 วันที่ ดัมบาร์ตัน
06/04 เบรซิน ซิตี้
SCO D1 วันที่ เบรซิน ซิตี้
13/04 อาร์บรอท
SCO D1 วันที่ สแตรนแรร์
20/04 เบรซิน ซิตี้