วาลูร์ เรย์ยาวิค 2 - 1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ราคาบอล : ยังไม่มีราคาบอล
2 1
6'
13'
62'
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
ICE PR 22/07/18 วาลูร์ เรย์ยาวิค 4-1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -1.0 ได้ 2-0
ICE PR 08/05/18 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 0-0 วาลูร์ เรย์ยาวิค 0.75 เสีย 0-0
ICE LC 18/02/18 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 1-2 วาลูร์ เรย์ยาวิค 0.5 ได้ 1-1
ICE PR 30/09/17 วาลูร์ เรย์ยาวิค 4-3 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -1.0 เจ๊า 1-1
ICE PR 17/07/17 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 0-1 วาลูร์ เรย์ยาวิค 0.25 ได้ 0-0
ICE RT 10/02/17 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 0-0 วาลูร์ เรย์ยาวิค 0.25 เสีย1/2 0-0
ICE PR 19/08/16 วาลูร์ เรย์ยาวิค 7-0 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -0.5 ได้ 2-0
ICE CUP 10/06/16 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 2-2 วาลูร์ เรย์ยาวิค 0.0 เจ๊า 2-0
ICE PR 18/05/16 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 2-2 วาลูร์ เรย์ยาวิค 0.25 เสีย1/2 1-0
ICE LC 19/04/16 วาลูร์ เรย์ยาวิค 2-2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -0.25 เสีย1/2 0-1
ICE RT 05/02/16 วาลูร์ เรย์ยาวิค 1-0 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -0.5 ได้ 0-0
ICE PR 26/07/15 วาลูร์ เรย์ยาวิค 0-1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -0.5 เสีย 0-0
ICE CUP 06/07/15 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 1-2 วาลูร์ เรย์ยาวิค 0.25 ได้ 1-0
ICE PR 11/05/15 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 2-2 วาลูร์ เรย์ยาวิค -0.25 เสีย1/2 0-2
ICE RT 16/01/15 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 0-4 วาลูร์ เรย์ยาวิค -0.25 เสีย 0-3
ICE PR 15/09/14 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 1-1 วาลูร์ เรย์ยาวิค -0.0 เจ๊า 1-1
ICE PR 16/06/14 วาลูร์ เรย์ยาวิค 1-2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -1.0 เสีย 1-1
ICE LC 07/03/14 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 1-0 วาลูร์ เรย์ยาวิค 0.25 เสีย 0-0
ICE RT 23/01/14 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 2-1 วาลูร์ เรย์ยาวิค 0.5 เสีย 1-1
ICE LC 08/03/13 วาลูร์ เรย์ยาวิค 5-4 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -0.75 ได้1/2 2-2
ICE PR 16/09/11 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 0-1 วาลูร์ เรย์ยาวิค 0.75 ได้1/2 0-1
ICE PR 27/06/11 วาลูร์ เรย์ยาวิค 2-1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -0.75 ได้1/2 0-0
ICE LC 12/03/11 วาลูร์ เรย์ยาวิค 4-1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 2-0
ICE CUP 24/06/10 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 1-1 วาลูร์ เรย์ยาวิค 0.75 เสีย 0-1
ICE LC 10/04/10 วาลูร์ เรย์ยาวิค 4-0 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -0.5 ได้ 1-0
INT CF 15/01/10 วาลูร์ เรย์ยาวิค 1-2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -1.0 เสีย 1-2
INT CF 07/02/09 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 0-1 วาลูร์ เรย์ยาวิค 0.5 ได้ 0-1
ICE PR 03/09/07 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 1-5 วาลูร์ เรย์ยาวิค 0-3
ICE PR 14/06/07 วาลูร์ เรย์ยาวิค 3-1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 1-0
ICE PR 21/08/06 วาลูร์ เรย์ยาวิค 0-0 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -0.5 เสีย 0-0
ICE CUP 24/07/06 วาลูร์ เรย์ยาวิค 1-2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -0.75 เสีย 1-1
ICE PR 06/06/06 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 3-1 วาลูร์ เรย์ยาวิค 0.25 เสีย 1-0
ผลงานที่พบกัน
ICE PR -1.0 4 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ICE PR 0.75 0 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : เสีย 0 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE LC 0.5 1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : ได้ 2 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -1.0 4 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : เจ๊า 3 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ICE PR 0.25 0 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : ได้ 1 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE RT 0.25 0 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : เสีย1/2 0 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -0.5 7 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 0 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ICE CUP 0.0 2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : เจ๊า 2 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE PR 0.25 2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : เสีย1/2 2 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE LC -0.25 2 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย1/2 2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ICE RT -0.5 1 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 0 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ICE PR -0.5 0 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย 1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ICE CUP 0.25 1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : ได้ 2 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -0.25 2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : เสีย1/2 2 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE RT -0.25 0 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : เสีย 4 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -0.0 1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : เจ๊า 1 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -1.0 1 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย 2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ICE LC 0.25 1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : เสีย 0 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE RT 0.5 2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : เสีย 1 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE LC -0.75 5 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้1/2 4 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ICE PR 0.75 0 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : ได้1/2 1 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -0.75 2 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้1/2 1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ICE LC 4 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : 1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ICE CUP 0.75 1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : เสีย 1 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE LC -0.5 4 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 0 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
INT CF -1.0 1 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย 2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
INT CF 0.5 0 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : ได้ 1 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE PR 1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : 5 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE PR 3 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : 1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ICE PR -0.5 0 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย 0 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ICE CUP -0.75 1 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย 2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ICE PR 0.25 3 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : เสีย 1 วาลูร์ เรย์ยาวิค
วาลูร์ เรย์ยาวิค - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
ICE PR 29/09/18 วาลูร์ เรย์ยาวิค 4-1 เคฟลาวิค -3.25 เสีย1/2 3-0
ICE PR 23/09/18 ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ 2-1 วาลูร์ เรย์ยาวิค 0.25 เสีย 0-0
ICE PR 17/09/18 วาลูร์ เรย์ยาวิค 5-1 ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ -1.5 ได้ 0-1
ICE PR 02/09/18 KA อคูเรย์รี่ 3-3 วาลูร์ เรย์ยาวิค 0.75 เสีย 2-1
ICE PR 30/08/18 เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ 1-1 วาลูร์ เรย์ยาวิค -0.0 เจ๊า 1-1
ICE PR 26/08/18 วาลูร์ เรย์ยาวิค 5-3 ฟจอลเนอร์ -1.25 ได้ 1-0
ICE PR 21/08/18 เบรย์ดาบลิค 1-3 วาลูร์ เรย์ยาวิค 0.0 ได้ 0-2
UEFA EL 17/08/18 วาลูร์ เรย์ยาวิค 2-1 เชอร์ริฟ ติราสโพล 0.25 ได้ 1-0
ICE PR 14/08/18 วาลูร์ เรย์ยาวิค 4-0 กรินดาวิค -1.5 ได้ 2-0
UEFA EL 10/08/18 เชอร์ริฟ ติราสโพล 1-0 วาลูร์ เรย์ยาวิค -1.25 ได้1/2 0-0
UEFA EL 03/08/18 วาลูร์ เรย์ยาวิค 3-0 ซานต้า โคโลม่า -2.0 ได้ 0-0
ICE PR 31/07/18 ฟีลเคียร์ 0-0 วาลูร์ เรย์ยาวิค 1.0 เสีย 0-0
UEFA EL 27/07/18 ซานต้า โคโลม่า 1-0 วาลูร์ เรย์ยาวิค 1.25 เสีย 0-0
ICE PR 22/07/18 วาลูร์ เรย์ยาวิค 4-1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -1.0 ได้ 2-0
UEFA CL 19/07/18 โรเซนบอร์ก 3-1 วาลูร์ เรย์ยาวิค -1.75 เสีย1/2 0-0
UEFA CL 12/07/18 วาลูร์ เรย์ยาวิค 1-0 โรเซนบอร์ก 0.5 ได้ 0-0
ICE PR 06/07/18 เคอาร์ เรย์ยาวิค 1-1 วาลูร์ เรย์ยาวิค 0.25 เสีย1/2 1-1
ICE PR 02/07/18 เคฟลาวิค 0-2 วาลูร์ เรย์ยาวิค 1.25 ได้ 0-2
ICE CUP 26/06/18 วาลูร์ เรย์ยาวิค 1-2 เบรย์ดาบลิค -0.5 เสีย 0-1
ICE PR 21/06/18 วาลูร์ เรย์ยาวิค 2-1 ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ -0.25 ได้ 2-1
วาลูร์ เรย์ยาวิค - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ICE PR -3.25 3 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย1/2 2 เคฟลาวิค
ICE PR 0.25 3 ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์
ผล : เสีย 2 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -1.5 3 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 2 ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์
ICE PR 0.75 3 KA อคูเรย์รี่
ผล : เสีย 2 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -0.0 3 เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์
ผล : เจ๊า 2 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -1.25 3 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 2 ฟจอลเนอร์
ICE PR 0.0 3 เบรย์ดาบลิค
ผล : ได้ 2 วาลูร์ เรย์ยาวิค
UEFA EL 0.25 3 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 2 เชอร์ริฟ ติราสโพล
ICE PR -1.5 3 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 2 กรินดาวิค
UEFA EL -1.25 3 เชอร์ริฟ ติราสโพล
ผล : ได้1/2 2 วาลูร์ เรย์ยาวิค
UEFA EL -2.0 3 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 2 ซานต้า โคโลม่า
ICE PR 1.0 3 ฟีลเคียร์
ผล : เสีย 2 วาลูร์ เรย์ยาวิค
UEFA EL 1.25 3 ซานต้า โคโลม่า
ผล : เสีย 2 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE PR -1.0 3 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
UEFA CL -1.75 3 โรเซนบอร์ก
ผล : เสีย1/2 2 วาลูร์ เรย์ยาวิค
UEFA CL 0.5 3 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 2 โรเซนบอร์ก
ICE PR 0.25 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย1/2 2 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE PR 1.25 3 เคฟลาวิค
ผล : ได้ 2 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE CUP -0.5 3 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย 2 เบรย์ดาบลิค
ICE PR -0.25 3 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 2 ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์
วาลูร์ เรย์ยาวิค - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
ICE RT 17/01 ฟจอลเนอร์ VS วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE RT 21/01 วาลูร์ เรย์ยาวิค VS เลคเนียร์ เรกยะวิก
ICE RT 27/01 ไออาร์ เรกยะวิก VS วาลูร์ เรย์ยาวิค
วาลูร์ เรย์ยาวิค - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
ICE RT วันที่ ฟจอลเนอร์
17/01 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ICE RT วันที่ วาลูร์ เรย์ยาวิค
21/01 เลคเนียร์ เรกยะวิก
ICE RT วันที่ ไออาร์ เรกยะวิก
27/01 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
ICE RT 05/01/19 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 3-1 ไออาร์ เรกยะวิก -2.0 เจ๊า 1-1
INT CF 13/12/18 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 2-2 ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ 1-0
INT CF 21/11/18 เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ 5-0 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 2-0
INT CF 15/11/18 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 2-8 เคอาร์ เรย์ยาวิค 2-3
ICE PR 29/09/18 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 2-3 เคอาร์ เรย์ยาวิค 1.25 ได้1/2 1-1
ICE PR 23/09/18 เคฟลาวิค 0-4 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 1.0 ได้ 0-0
ICE PR 16/09/18 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 1-1 ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ 0.75 ได้ 0-0
ICE PR 02/09/18 ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ 1-1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -0.25 ได้1/2 1-1
ICE PR 26/08/18 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 2-2 KA อคูเรย์รี่ -0.0 เจ๊า 0-2
ICE PR 21/08/18 ฟจอลเนอร์ 2-2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -0.5 ได้ 1-0
ICE PR 14/08/18 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 2-3 เบรย์ดาบลิค 0.75 เสีย1/2 1-2
ICE PR 09/08/18 กรินดาวิค 2-1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -0.25 เสีย 2-1
ICE PR 30/07/18 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 0-4 เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์ 0.75 เสีย 0-3
ICE PR 22/07/18 วาลูร์ เรย์ยาวิค 4-1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -1.0 เสีย 2-0
ICE CUP 19/07/18 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 0-1 ไวกิงเกอร์ โอลาฟส์วิค -1.0 เสีย 0-0
ICE PR 14/07/18 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 1-0 เคฟลาวิค -1.0 เจ๊า 1-0
ICE PR 10/07/18 ฟีลเคียร์ 2-3 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -0.25 ได้ 0-3
ICE PR 02/07/18 เคอาร์ เรย์ยาวิค 0-1 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -0.75 ได้ 0-0
ICE PR 15/06/18 ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ 3-0 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค -0.75 เสีย 2-0
ICE PR 09/06/18 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 2-1 ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ -0.25 ได้ 1-0
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
ICE RT -2.0 3 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : เจ๊า 2 ไออาร์ เรกยะวิก
INT CF 3 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : 2 ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์
INT CF 3 เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์
ผล : 2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
INT CF 3 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE PR 1.25 3 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : ได้1/2 2 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ICE PR 1.0 3 เคฟลาวิค
ผล : ได้ 2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ICE PR 0.75 3 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : ได้ 2 ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์
ICE PR -0.25 3 ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์
ผล : ได้1/2 2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ICE PR -0.0 3 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : เจ๊า 2 KA อคูเรย์รี่
ICE PR -0.5 3 ฟจอลเนอร์
ผล : ได้ 2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ICE PR 0.75 3 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : เสีย1/2 2 เบรย์ดาบลิค
ICE PR -0.25 3 กรินดาวิค
ผล : เสีย 2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ICE PR 0.75 3 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : เสีย 2 เซนจาร์นาน การ์ดาแบร์
ICE PR -1.0 3 วาลูร์ เรย์ยาวิค
ผล : เสีย 2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ICE CUP -1.0 3 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : เสีย 2 ไวกิงเกอร์ โอลาฟส์วิค
ICE PR -1.0 3 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : เจ๊า 2 เคฟลาวิค
ICE PR -0.25 3 ฟีลเคียร์
ผล : ได้ 2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ICE PR -0.75 3 เคอาร์ เรย์ยาวิค
ผล : ได้ 2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ICE PR -0.75 3 ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์
ผล : เสีย 2 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ICE PR -0.25 3 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ผล : ได้ 2 ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
ICE RT 21/01 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค VS ฟจอลเนอร์
ICE RT 26/01 เลคเนียร์ เรกยะวิก VS ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
ICE RT วันที่ ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
21/01 ฟจอลเนอร์
ICE RT วันที่ เลคเนียร์ เรกยะวิก
26/01 ไวกิงเกอร์ เรยาวิค