มัลดีฟส์(ญ) 0 - 2 ศรีลังกา(ญ)
ราคาบอล : ยังไม่มีราคาบอล
0 2
41'
51'
ผลงานที่พบกัน
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
WSAFF 26/12/16 ศรีลังกา(ญ) 2-5 มัลดีฟส์(ญ) 0.25 ได้ 2-2
WSAG 11/02/16 มัลดีฟส์(ญ) 2-1 ศรีลังกา(ญ) -0.0 ได้ 2-0
ผลงานที่พบกัน
WSAFF 0.25 2 ศรีลังกา(ญ)
ผล : ได้ 5 มัลดีฟส์(ญ)
WSAG -0.0 2 มัลดีฟส์(ญ)
ผล : ได้ 1 ศรีลังกา(ญ)
มัลดีฟส์(ญ) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
WSAFF 13/03/19 อินเดีย(ญ) 6-0 มัลดีฟส์(ญ) -5.75 เสีย1/2 5-0
OPAW 13/11/18 ปาเลสไตน์(ญ) 2-1 มัลดีฟส์(ญ) -2.5 ได้ 0-1
OPAW 11/11/18 มัลดีฟส์(ญ) 1-3 อินโดนีเซีย(ญ) 4.25 ได้ 0-1
OPAW 08/11/18 จอร์แดน(ญ) 6-0 มัลดีฟส์(ญ) -6.75 ได้ 3-0
AGSW 21/08/18 ไต้หวัน(ญ) 7-0 มัลดีฟส์(ญ) -5.75 เสีย 4-0
AGSW 19/08/18 มัลดีฟส์(ญ) 0-8 เกาหลีใต้(ญ) 9.75 ได้ 0-4
AGSW 16/08/18 อินโดนีเซีย(ญ) 6-0 มัลดีฟส์(ญ) -2.75 เสีย 3-0
INTERF 05/03/18 สิงคโปร์(ญ) 2-0 มัลดีฟส์(ญ) -2.25 ได้1/2 0-0
WSAFF 02/01/17 บังกลาเทศ(ญ) 6-0 มัลดีฟส์(ญ) -1.0 เสีย 2-0
WSAFF 30/12/16 มัลดีฟส์(ญ) 3-1 ภูฏาน(ญ) -3.25 เสีย 2-0
WSAFF 28/12/16 มัลดีฟส์(ญ) 0-9 เนปาล(ญ) 2.5 เสีย 0-3
WSAFF 26/12/16 ศรีลังกา(ญ) 2-5 มัลดีฟส์(ญ) 0.25 ได้ 2-2
INTERF 21/12/16 อาหรับเอมิเรตส์(ญ) 1-0 มัลดีฟส์(ญ) 0-0
INTERF 06/03/16 อาหรับเอมิเรตส์(ญ) 1-0 มัลดีฟส์(ญ)
INTERF 03/03/16 อาหรับเอมิเรตส์(ญ) 2-1 มัลดีฟส์(ญ)
WSAG 11/02/16 มัลดีฟส์(ญ) 2-1 ศรีลังกา(ญ) -0.0 ได้ 2-0
WSAG 09/02/16 บังกลาเทศ(ญ) 2-0 มัลดีฟส์(ญ) -0.5 เสีย 0-0
WSAG 07/02/16 เนปาล(ญ) 2-0 มัลดีฟส์(ญ) 1-0
WSAG 05/02/16 อินเดีย(ญ) 0-0 มัลดีฟส์(ญ) 0-0
WSAFF 17/11/14 มัลดีฟส์(ญ) 1-3 บังกลาเทศ(ญ) 0-2
มัลดีฟส์(ญ) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
WSAFF -5.75 3 อินเดีย(ญ)
ผล : เสีย1/2 2 มัลดีฟส์(ญ)
OPAW -2.5 3 ปาเลสไตน์(ญ)
ผล : ได้ 2 มัลดีฟส์(ญ)
OPAW 4.25 3 มัลดีฟส์(ญ)
ผล : ได้ 2 อินโดนีเซีย(ญ)
OPAW -6.75 3 จอร์แดน(ญ)
ผล : ได้ 2 มัลดีฟส์(ญ)
AGSW -5.75 3 ไต้หวัน(ญ)
ผล : เสีย 2 มัลดีฟส์(ญ)
AGSW 9.75 3 มัลดีฟส์(ญ)
ผล : ได้ 2 เกาหลีใต้(ญ)
AGSW -2.75 3 อินโดนีเซีย(ญ)
ผล : เสีย 2 มัลดีฟส์(ญ)
INTERF -2.25 3 สิงคโปร์(ญ)
ผล : ได้1/2 2 มัลดีฟส์(ญ)
WSAFF -1.0 3 บังกลาเทศ(ญ)
ผล : เสีย 2 มัลดีฟส์(ญ)
WSAFF -3.25 3 มัลดีฟส์(ญ)
ผล : เสีย 2 ภูฏาน(ญ)
WSAFF 2.5 3 มัลดีฟส์(ญ)
ผล : เสีย 2 เนปาล(ญ)
WSAFF 0.25 3 ศรีลังกา(ญ)
ผล : ได้ 2 มัลดีฟส์(ญ)
INTERF 3 อาหรับเอมิเรตส์(ญ)
ผล : 2 มัลดีฟส์(ญ)
INTERF 3 อาหรับเอมิเรตส์(ญ)
ผล : 2 มัลดีฟส์(ญ)
INTERF 3 อาหรับเอมิเรตส์(ญ)
ผล : 2 มัลดีฟส์(ญ)
WSAG -0.0 3 มัลดีฟส์(ญ)
ผล : ได้ 2 ศรีลังกา(ญ)
WSAG -0.5 3 บังกลาเทศ(ญ)
ผล : เสีย 2 มัลดีฟส์(ญ)
WSAG 3 เนปาล(ญ)
ผล : 2 มัลดีฟส์(ญ)
WSAG 3 อินเดีย(ญ)
ผล : 2 มัลดีฟส์(ญ)
WSAFF 3 มัลดีฟส์(ญ)
ผล : 2 บังกลาเทศ(ญ)
ศรีลังกา(ญ) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
รายการ เวลา ทีม สกอร์ ทีม ราคา ผลต่อรอง HT
WSAFF 30/12/16 เนปาล(ญ) 1-0 ศรีลังกา(ญ) -3.25 ได้ 0-0
WSAFF 28/12/16 ภูฏาน(ญ) 0-2 ศรีลังกา(ญ) 2.75 เสีย 0-0
WSAFF 26/12/16 ศรีลังกา(ญ) 2-5 มัลดีฟส์(ญ) 0.25 เสีย 2-2
WSAG 13/02/16 ศรีลังกา(ญ) 0-4 เนปาล(ญ) 0-1
WSAG 11/02/16 มัลดีฟส์(ญ) 2-1 ศรีลังกา(ญ) -0.0 เสีย 2-0
WSAG 09/02/16 อินเดีย(ญ) 5-0 ศรีลังกา(ญ) -3.75 เสีย 2-0
WSAG 07/02/16 บังกลาเทศ(ญ) 2-1 ศรีลังกา(ญ) 0-0
INTERF 29/01/16 สิงคโปร์(ญ) 0-1 ศรีลังกา(ญ)
OPAW 13/03/15 อินเดีย(ญ) 4-0 ศรีลังกา(ญ) 2-0
OPAW 11/03/15 พม่า(ญ) 16-0 ศรีลังกา(ญ) 11-0
WSAFF 19/11/14 อินเดีย(ญ) 5-0 ศรีลังกา(ญ) 2-0
WSAFF 16/11/14 เนปาล(ญ) 3-0 ศรีลังกา(ญ) 1-0
WSAFF 14/11/14 ศรีลังกา(ญ) 3-0 ภูฏาน(ญ) 2-0
WSAFF 11/11/14 ปากีสถาน(ญ) 1-2 ศรีลังกา(ญ) 0-1
ศรีลังกา(ญ) - ผลการแข่งขันที่ผ่านมา
WSAFF -3.25 3 เนปาล(ญ)
ผล : ได้ 2 ศรีลังกา(ญ)
WSAFF 2.75 3 ภูฏาน(ญ)
ผล : เสีย 2 ศรีลังกา(ญ)
WSAFF 0.25 3 ศรีลังกา(ญ)
ผล : เสีย 2 มัลดีฟส์(ญ)
WSAG 3 ศรีลังกา(ญ)
ผล : 2 เนปาล(ญ)
WSAG -0.0 3 มัลดีฟส์(ญ)
ผล : เสีย 2 ศรีลังกา(ญ)
WSAG -3.75 3 อินเดีย(ญ)
ผล : เสีย 2 ศรีลังกา(ญ)
WSAG 3 บังกลาเทศ(ญ)
ผล : 2 ศรีลังกา(ญ)
INTERF 3 สิงคโปร์(ญ)
ผล : 2 ศรีลังกา(ญ)
OPAW 3 อินเดีย(ญ)
ผล : 2 ศรีลังกา(ญ)
OPAW 3 พม่า(ญ)
ผล : 2 ศรีลังกา(ญ)
WSAFF 3 อินเดีย(ญ)
ผล : 2 ศรีลังกา(ญ)
WSAFF 3 เนปาล(ญ)
ผล : 2 ศรีลังกา(ญ)
WSAFF 3 ศรีลังกา(ญ)
ผล : 2 ภูฏาน(ญ)
WSAFF 3 ปากีสถาน(ญ)
ผล : 2 ศรีลังกา(ญ)
ศรีลังกา(ญ) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
รายการ วันที่ ทีม ทีม
WSAFF 17/03 ศรีลังกา(ญ) VS อินเดีย(ญ)
ศรีลังกา(ญ) - ตารางแข่งขันล่วงหน้า
WSAFF วันที่ ศรีลังกา(ญ)
17/03 อินเดีย(ญ)